Kamilla Wójt
Dział Instrukcyjno-Metodyczny WBP w Opolu


Gogolin – OKR mały, wzruszenia ogromne.
66. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół podstawowych.


Tak jak w przypadku biblioteki w Głogówku, której autorski konkurs poetycki dostarczył mi osobistych emocji (vide: artykuł w tym numerze „BO”), tak moja praca przy konkursie recytatorskim przeprowadzonym w innej bibliotece wywołała we mnie całą lawinę wzruszeń.

Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie w osobie pani dyrektor Ewy Wiory zaprosiła mnie do składu Jury gminnych przesłuchań 66. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, organizacji których podjął się Zespół właśnie gogolińskiej biblioteki. I w tym miejscu chciałabym pozwolić sobie na chwilę prywatnej refleksji. Recytacja była od najmłodszych lat moją pasją i miłością. Brałam udział w wielu konkursach – na różnych ich etapach i z całkiem dobrymi efektami. Dziś, po dekadach przerwy w kontakcie z tzw. żywym słowem, dzięki zaproszeniu z Gogolina wróciłam do świata młodzieńczych fascynacji. I była to bardzo sentymentalna, udana podróż.

Do udziału w Gminnym Konkursie Recytatorskim zostały zaproszone szkoły i przedszkola Gminy Gogolin. Chęć udziału zgłosiło ponad 60 osób! Warto przypomnieć, że przedsięwzięcie to odbywało się w nietypowej formie wymuszonej pandemią. Nie było zatem reflektorów oświetlających młodych recytatorów stojących na scenie. Nie było gromkich oklasków po udanym występie (no chyba że gdzieś zza kamery). Obostrzenia zabraniały bibliotece organizacji imprezy masowej w swych salach, zatem logistykę należało dopasować do okoliczności. I tak oto wszyscy uczestnicy konkursu przygotowywali wcześniej nagranie swojej interpretacji wiersza i fragmentu prozy, a następnie dostarczali je do gogolińskiej biblioteki. Jury w składzie: Teresa Głuchowska (emerytowana nauczycielka języka polskiego), Katarzyna Lindhorst (Urząd Miejski w Gogolinie) i ja, czyli Kamilla Wójt (WBP w Opolu) w dniu 15 kwietnia br. wysłuchało i obejrzało zgłoszone prezentacje ze wszystkich kategorii wiekowych.

Tu krótkie przemyślenie. Konkursy recytatorskie były w czasach mojej młodości bardzo popularne, jeśli można tak to ująć. I szerzej – „mówienie wierszy”. Nie było święta, rocznicy bez akademii, a akademii bez deklamacji utworów poetyckich. Na lekcjach polskiego zwracano uwagę na ich interpretację, podnosząc ocenę za starania. Szczerze mówiąc, przypisywałam to czasom, innym programom nauczania i podejściu do samego przedmiotu. I nie dowierzałam, że tzw. dzisiejsza młodzież może być takim konkursem zainteresowana (oprócz osób planujących karierę aktorską). A tu w bibliotece taki tłum! Niestety tylko na ekranie, ale GBP w Gogolinie dopilnowała w najdrobniejszym szczególe, żeby forma przesłuchań nie ujęła w niczym pracy uczestników. Zarejestrowane występy były zróżnicowane pod względem wybranych tekstów i poziomu recytacji, jednak ogólnie oceniam go jako wysoki. Mnie osobiście wzruszył także fakt, że w tej ciężkiej, smutnej atmosferze pandemii i ograniczeniach w kontaktach z nauczycielami i opiekunami (nauka zdalna), atmosferze odciskającej swe piętno również na całych rodzinach, tylu ludzi odnalazło w sobie jeszcze chęć i siły, by skupić się na tak dalekiej od codziennych trosk poezji i sztuce recytacji. Osobne brawa należą się paniom przedszkolankom i rodzicom zwłaszcza najmłodszych uczestników konkursu – reżyserów, scenografów i operatorów obrazu.

Po burzliwej naradzie Jury przyznało następujące miejsca:
Kategoria Przedszkola – tu wszyscy mali recytatorzy otrzymali I miejsce za ogromne zaangażowanie!
Kategoria Klasy I – III:
I miejsce – Martyna Tomaszek (PSP Nr 2 w Gogolinie)
II miejsce – Piotr Bęben (PSP Nr 2 w Gogolinie)
III miejsce – Wiktoria Wieja (PSP Nr 3 w Gogolinie)
Wyróżnienie – Anna Mulorz (PSP Nr 3 w Gogolinie)
Wyróżnienie – Milena Polus (SPSP w Górażdżach)
Wyróżnienie – Emilia Tarnawska(PSP Nr 2 w Gogolinie)

Kategoria Klasy IV – VI
I miejsce – Lena Półtorak (PSP Malnia)
II miejsce – Karolina Gołąbek (PSP Nr 3 w Gogolinie)
III miejsce – Magdalena Bęben (PSP Nr 2 w Gogolinie) i Magdalena Kowolik (PSP Nr 3 w Gogolinie)
Wyróżnienie – Hubert Janusz (PSP Nr 2 w Gogolinie)
Wyróżnienie – Natalia Polus ( SPSP w Górażdżach)

Kategoria Klasy VII – VIII
I miejsce – Karol Giecewicz (PSP Nr 3 w Gogolinie)
II miejsce – Zofia Szufnarowska (PSP Nr 3 w Gogolinie)
II miejsce – Wiktor Bekierz (PSP Nr 3 w Gogolinie)
III miejsce – Emilia Nowakowska-Bogdan (PSP Nr 3 w Gogolinie) i Piotr Motza (PSP Nr 3w Gogolinie)

Kategoria Poezja śpiewana – Klasy VII – VIII
I miejsce – Tymoteusz Bartkowiak (PSP Nr 3 w Gogolinie)
II miejsce – Natalia Szweda (PSP Nr 3 w Gogolinie)
III miejsce – Anna Szmit (PSP Nr 3 w Gogolinie)

Kategoria Wywiedzione ze słowa – Klasy VII – VIII
I miejsce – Ola Czernek (PSP Nr 3 w Gogolinie)


Przesłuchania konkursowe

Piękne nagrody książkowe i rzeczowe dla wszystkich laureatów ufundowała Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie i Urząd Miejski w Gogolinie. Swoim patronatem konkurs objął Pan Burmistrz Joachim Wojtala. Zachęcam do odwiedzenia profilu biblioteki na Facebooku, gdzie można zobaczyć i posłuchać niektórych występów. Zaręczam – serce ściska, gdy recytują najmłodsi: www.facebook.com/GBPGogolin/videos

A na koniec dobre słowo o jurorkach. Spisałyśmy się chyba całkiem nieźle, wyławiając prawdziwe recytatorskie talenty, skoro dostrzeżono je także na kolejnym, jeszcze trudniejszym rejonowym etapie konkursu „Duży i Mały OKR 2021”! Jego organizatorem w dniach 27-28 kwietnia br. była Biblioteka Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich, która z sukcesem podjęła się przeprowadzenia przesłuchań w pomieszczeniach swojej placówki, oczywiście z zachowaniem wszystkich obostrzeń. Słowa uznania dla Pani Dyrektor Joanny Popów-Bogdoł i całego Zespołu. To nie było proste zadanie, a Paniom pięknie się udało mu sprostać, co możemy zobaczyć (i czego posłuchać oczywiście) tu: https://centrum-kultury.eu/album/maly-i-duzy-okr-2021-r/

Wszystkim uczestnikom, laureatom, rodzicom i opiekunom serdecznie gratuluję i życzę, aby w kolejnych latach rozwijali tę piękną sztukę, jaką jest recytacja. Praca nad tekstem poetyckim czy prozatorskim, zgłębianie tajników interpretacji utworu, ćwiczenie dykcji, obycie ze sceną i występami przed publicznością – to wszystko przełoży się kiedyś na zaskakująco wiele aspektów życia. Zaręczam!

Bibliotekom w Gogolinie i Strzelcach Opolskich dziękuję za zaangażowanie w stworzenie przestrzeni do zaistnienia – zwłaszcza w tak trudnych warunkach – poetyckiego świata i kultury recytacji. Kłaniam się nisko. Brawa. Kurtyna.

                                                              

"Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska