Grażyna Waz
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Strzelcach Opolskich


Co usłyszał senior w lesie?


Co usłyszał Senior w lesie?
Echo, które głos Twój niesie?
Może słyszał wiatr wśród drzew?
Może piskot białych mew?
Może jak leciała pszczoła?
Albo stukot gdzieś dzięcioła?
Może sarny jak biegały?
Lub jelenie jak ryczały...
Może słyszał skrzata w lesie,
który ,, eko " wieści niesie...
Chcesz rozwikłać te pytania?
Zapraszamy na spotkania.

Tym rymowanym utworem autorstwa Barbary Feluks prowadzącej punkt biblioteczny w Grodzisku chcę przedstawić projekt, który realizuje MiGBP w Strzelcach Opolskich: „Co usłyszał senior w lesie” programu grantowego „Moje miejsce na ziemi” finansowanego przez Fundację Orlen. Znaleźliśmy się w gronie 197 podmiotów, które otrzymały dofinansowanie z prawie blisko 2000 złożonych projektów.


(Fot. z archiwum MiGBP w Strzelcach Opolskich)

Celem realizowanego przez nas projektu jest podniesienie świadomości na temat ekologii i zrównoważonego rozwoju poprzez stworzenie przez seniorów ekologicznego teatrzyku dla dzieci przedszkolnych w formule Kamishibai. Jest to technika opowiadania i czytania wywodząca się z Japonii, wykorzystująca plansze z obrazkami i tekstem oraz drewnianą lub kartonową skrzynkę – na wzór parawanu z teatrów marionetkowych. Tematem przedstawienia jest las i jego zasoby, walory zdrowotne oraz w jaki sposób dbać o niego, by jak najdłużej nam służył. Odbiorcami tych przedstawień będą dzieci przedszkolne z gminy Strzelce Opolskie, które w bardzo przystępny sposób dowiedzą się, w jaki sposób zachowywać się w lesie, jaką rolę on pełni i jak dbać o jego zasoby, by zachować równowagę pomiędzy trzema czynnikami postępu cywilizacyjnego: gospodarczego społecznego i ekologicznego.

Seniorzy w trakcie spotkań sami piszą tekst opowiadania, a następnie pod okiem plastyka rysują plansze. Następnym etapem projektu będzie ich wydruk i prezentacja przedstawienia w Sali Konferencyjnej biblioteki.


(Fot. z archiwum MiGBP w Strzelcach Opolskich)


(Fot. z archiwum MiGBP w Strzelcach Opolskich)

Bazą do stworzenia teatrzyku są spotkania edukacyjne, podczas których seniorzy uzyskują konkretną wiedzę między innymi w Nadleśnictwie Strzelce Opolskie, które jest współrealizatorem projektu. Już wkrótce odbędzie się wyjazd do lasu, podczas, którego seniorzy będą doświadczać jego walorów zdrowotnych wszystkimi pięcioma zmysłami:
• słuchem – słuchanie szumu,
• dotykiem – poprzez obejmowanie drzew i krzewów,
• smakiem – gryzienie liścia poziomki czy kosztowanie kory brzozy,
• węchem – chłonięcie zapachu drzew, traw i świeżego powietrza,
• wzrokiem – zwrócenie uwagi na kolory i szczegóły.

Podczas cotygodniowych spotkań uczestnicy degustują „skarby lasu” w postaci miodu leśnego, soku z malin leśnych, soku brzozowego czy syropu z pędów sosny, poznając ich zalety w poprawie zdrowia.

„Co usłyszał senior w lesie” – aktywizuje seniorów do działania na rzecz ochrony środowiska, poprawia jakość życia i samopoczucia, pomaga w radzeniu sobie z emocjami, a przede wszystkim jest czasem budowania więzi społecznych, które są niezwykle ważne dla osób starszych. Przedstawienie ma być przesłaniem dla przedszkolaków, by na miarę swoich możliwości, czuli odpowiedzialność za środowisko i chronili planetę przed jej zanieczyszczeniem. Na zakończenie realizacji projektu planowany jest piknik ekologiczno- integracyjny.

                                                              

"Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska