Nr 1/2020 (LXIV) ISSN 2083-7321
Alicja Kisała
RZPWE PBW w Opolu


Realizacja projektu WYSPY
w RZPWE Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu


Każdy z nas ma do odkrycia własną wyspę
Anna Kamieńska „Są takie wyspy”

Celem projektu jest opracowane bibliografii książek przydatnych w procesie biblioterapeutycznym, uporządkowanych według konkretnych haseł problemowych tzw. wysp. Bibliografia ma być swoistym przewodnikiem po literaturze, aktualizowanym na bieżąco, dostępnym on-line, docelowo w formie rozbudowanej bazy. Oprócz tytułów wydawnictw zwartych ma rejestrować także wydawnictwa niesamoistne wydawniczo (np. opowiadania, bajki, baśnie, przypowieści, rozdziały z książek, wiersze). Projekt WYSPY jest odpowiedzią Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego na potrzeby rodziców, bibliotekarzy, nauczycieli, opiekunów, psychologów i pedagogów oraz innych osób pracujący z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Projekt zainicjowany przez członków Wrocławskiego Koła PTB, koordynuje Magdalena Prokopowicz, a opiekę merytoryczną sprawuje Genowefa Surniak. W bibliografii będzie można znaleźć informacje o aktualnie dostępnych na rynku wydawniczym książkach, wydanych w ciągu kilkunastu ostatnich lat, dotyczących konkretnego tematu, a co za tym idzie, ułatwiające dotarcie do nich. Opracowano spis haseł problemowych uporządkowanych w kolejności alfabetycznej. Przykładowe hasła to: adopcja, akceptacja niepełnosprawności, akceptacja odmienności, akceptacja siebie, bajki terapeutyczne, bajkoterapia, cukrzyca, dysleksja, in vitro, jąkanie, lęk przed ciemnością, lęk przed obcymi, nieśmiałość, nowe dziecko w rodzinie, odrzucenie w grupie rówieśniczej, przemoc psychiczna w rodzinie, rozwód, śmierć bliskiej osoby, tolerancja, uzależnienie od Internetu, zazdrość. Każda pozycja pojawia się w spisie tyle razy, ile poruszy istotnych tematów (co oznacza, że zostanie powtórzona pod każdym hasłem problemowym, tj. wyspą). Ważnym aspektem jest wskazanie odbiorcy (najczęściej przez określenie wieku), co ma szczególne znaczenie w przypadku doboru literatury dla dzieci i młodzieży. Przyporządkowanie konkretnego tytułu do danego hasła nie jest oczywistą sprawą. Jest to subiektywny wybór osoby proponującej książkę, bazujący na jej doświadczeniach w pracy biblioterapeuty i stanowi propozycję do ewentualnego wykorzystania przez osoby zainteresowane1.

Na stronie PBW w Opolu www.pedagogiczna.pl w zakładce Opolskie Centrum Biblioterapii BIBLIOTERAPIA - PROPOZYCJE TEKSTÓW dostępny jest wybór literatury dotyczący 20 haseł problemowych opracowanych przez Justynę Jurasz i Barbarę Pająk z Opolskiego Koła PTB oraz członków Wrocławskiego Koła PTB:
ADHD, impulsywność, nadpobudliwość; Adopcja; Agresja; Asertywność, Choroba Alzheimera, Depresja; Fobia szkolna; Lęk przed ciemnością, Lęk przed niepowodzeniem; Lęk przed pozostaniem samemu w domu; Lęk przed pójściem do przedszkola; Lęk przed szpitalem; Lęk separacyjny, Leki związane ze środowiskiem rówieśniczym – lęk przed odrzuceniem; Nieśmiałość; Nowe dziecko w rodzinie; Odwaga; Przemoc psychiczna w rodzinie; Przyjaźń; Rozwód.

W miarę rozbudowy bibliografii pojawią się nowe hasła, część z nich zostanie zmodyfikowana i rozszerzona. Zachęcamy bibliotekarzy do przysyłania propozycji tekstów na adres j.jurasz@pedagogiczna.pl, które po zweryfikowaniu przez członków PTB, zostaną umieszczone na stronie www biblioteki.


[1] M. Prokopowicz, Projekt WYSPY, „Biblioterapeuta”, 2017, nr 3, s. 1-8


   "Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska