Nr 1/2020 (LXIV) ISSN 2083-7321
Łukasz Brudnik
Dział Instrukcyjno-Metodyczny WBP w Opolu


Czy spotkania autorskie są potrzebne? Kontynuacja badania „Efekt autora”


Przeprowadzone w 2018 r. w ramach zadania „Pisarz w trasie” badanie „Efekt autora” rozpoczęło planowaną na lata 2018-2020 serię badań poddających analizie wpływ spotkań autorskich na zachowania czytelnicze w bibliotekach publicznych woj. opolskiego. W pierwszej edycji w badaniu udział wzięło dziesięć bibliotek uczestniczących w ww. zadaniu. Analiza wyników pokazała, że wizyta autora korzystnie wpływa na efekty statystyczne bibliotek, jak i pozytywne postrzeganie jej w środowisku (więcej o badaniu w „Bibliotekarzu Opolskim, nr 1/2019).

Chcąc zweryfikować poprawność obserwacji, do udziału w powtórzonym rok później badaniu zaproszono wszystkie biblioteki publiczne na Opolszczyźnie, w których odbywają się spotkania autorskie. Trwało ono od 6.05.2019 r. do 1.10.2019 r. i podzielone zostało na trzy części:

 • ankieta dla uczestników spotkania (rozdawana wyłącznie podczas spotkań autorskich),
 • ankieta rozprowadzana w bibliotece przez cały okres trwania badania (rozdawana czytelnikom przychodzącym do biblioteki),
 • ankieta badająca efekty czytelnicze, odbiór zdarzenia przez czytelników (opracowuje ją bibliotekarz na bazie własnych obserwacji).
Łącznie wydano 495 ankiet. W badaniu udział wzięły biblioteki, w których organizowane są spotkania autorskie.

1. Ankieta dla uczestników spotkania. (222 wypełnienia)
Podstawowym założeniem tej części jest sprawdzenie, kto tak naprawdę uczestniczy w spotkaniach autorskich i dlaczego osoby te zdecydowały się na taką formę spędzenia wolnego czasu. Ankieta została rozprowadzona w trakcie spotkań m.in. z: Krystyną Mirek, Magdaleną Majcher, Karoliną Wilczyńską, Wojciechem Chmielarzem, Maciejem Orłosiem, Skibą, Maciejem Płazą czy Filipem Springerem i składała się z trzynastu pytań:

1.1 Czy twórczość zaproszonego pisarza jest dobrze Panu/Pani znana? (pytanie zamknięte)
To, że na spotkania przychodzą głównie osoby, które dobrze znają twórczość zaproszonego autora, dziwić nie może. Zastanawia jednak dość wysoki procent odpowiedzi wskazujący na nieznajomość jego książek. Podobne było rok temu (bo – 4%, tak – 48%, nie – 48%), co oznacza, że muszą istnieć też inne powody uczestnictwa w spotkaniach, niż chęć poznania lubianego pisarza. „Bo” oznacza „brak odpowiedzi”.


1.2 Czy jest Pan/Pani czytelnikiem biblioteki? (pytanie zamknięte)
Tu także odpowiedzi nie powinny dziwić, w dużym stopniu pokrywając się z tymi otrzymanymi rok wcześniej (2018: bo – 2% , nie – 27%, tak – 71%). Znaczna większość uczestników spotkań jest także zapisana do tychże bibliotek, choć nierzadko pojawiają się osoby, które czytelnikami danej placówki nie są.


1.3 Co zachęciło Pana/Panią do zapisania się do biblioteki? (pytanie otwarte)
Miłość do książek, a także dostęp do bogatego księgozbioru to główna przyczyna zapisania się do biblioteki. Dopiero w dalszej kolejności, w zaletach bycia czytelnikiem, wymieniany jest dostęp do nowości wydawniczych czy uczestnictwo w spotkaniach autorskich – to najczęstsze odpowiedzi podawane w badaniu przeprowadzonym rok wcześniej (2018 r.: nowości wydawnicze – 34%, spotkania autorskie – 18%, lubię czytać – 7%). Różnica ta może wynikać z podpowiedzi, jakie pojawiły się przy pytaniu podczas pierwszej edycji badania, a które mogły sugerować odpowiedzi.


Pozostałe odpowiedzi:

 • korzystam z biblioteki od dzieciństwa
 • kwestie finansowe
 • mam dużo czasu
 • poszerzają horyzonty
 • prasa
 • brak miejsca w domu na składowanie książek
 • chęć poznania świata
 • ciekawość świata
 • czytający rodzic
 • dawna praca w niej
 • dbanie o środowisko
 • dbanie o własną szafę
 • DKK
 • doradztwo ze strony pracownika biblioteki
 • dostęp do nieosiągalnych książek
 • książki, których nie można kupić
 • mam księgarnię
 • mieszkam w sąsiedztwie
 • możliwość darmowego wypożyczania
 • rodzic był bibliotekarzem
 • sama z siebie
 • studia
 • szybko pojawiające się nowości
 • tak lubię spędzać czas
 • z polecenia

1.4 Dlaczego przyszedł/przyszła Pan/Pani na spotkanie autorskie? (pytanie zamknięte)
Jest to być może najważniejsze pytanie pozwalające zrozumieć powód przychodzenia na spotkania autorskie (pytanie pojawiło się dopiero w tej edycji badania). Okazuje się, iż dzieje się tak z trzech powodów:

 • jesteśmy ciekawi zapraszanego gościa,
 • ze względu na możliwość osobistego poznania czytanego pisarza,
 • jesteśmy miłośnikami gatunku, reprezentowanego przez autora.


Nieco inaczej, co nie powinno dziwić, kształtują się wyniki wśród osób, które uczestniczyły w spotkaniach nie znając twórczości zaproszonego pisarza. Tutaj zdecydowanie większość czyni to z ciekawości.


Jeszcze inaczej wyglądają odpowiedzi osób uczestniczących w spotkaniach niebędących jednocześnie zapisanymi w bibliotece. Minimalnie przeważają głosy wskazujące opcję „Lubię twórczość zaproszonego autora” jako powód przyjścia na takie wydarzenie.


1.5 Czy spotkanie było interesujące, spełniające oczekiwania?
Niezależnie kto uczestniczy w spotkaniach, nie można powiedzieć, aby przychodziły na nie osoby przypadkowe, niemające świadomości, dlaczego to zrobiły, ani co nimi kierowało. Świadczy o tym bardzo wysoki procent pozytywnych reakcji po spotkaniach (2018 r.: bo – 5%, nie – 8%, tak – 87%).


1.6 Czy spotkanie zachęciło do wypożyczenia książki autora lub innego pisarza?
Ogromna większość stwierdza, że spotkania zachęciły ich do sięgnięcia po twórczość zaproszonego autora. Jest to jedno z podstawowych założeń organizowania spotkań. Tak samo, jak rok wcześniej zastanawia jednak dość często występujący brak odpowiedzi na to pytanie (2018 r.: bo – 10%, nie – 11%, tak – 79% ).


1.7 Jak często dotychczas korzystał/-a Pan/Pani z ofert spotkań autorskich w bibliotece?
Ponad połowa badanych regularnie stara się uczęszczać na spotkania autorskie. Istnieje więc grupa, dla której kontakt z „żywym człowiekiem” jest niezwykle cennym doznaniem i stanowi ważne uzupełnienie czytanych książek. Jednocześnie wynik ten możemy traktować jako potwierdzenie, iż na spotkania przychodzą osoby nieprzypadkowe.


1.8 – 1.10 Czy spotkania autorskie w bibliotece powinny odbywać się regularnie w bibliotece? (pytanie zamknięte). Dlaczego powinny odbywać się regularnie? (pytanie otwarte) W jakiej częstotliwości powinny odbywać się spotkania autorskie? (pytanie otwarte)
Prawie nikt nie wyobraża sobie, aby spotkania nie odbywały się regularnie w bibliotekach (2018 r.: bo – 2%, nie – 9%, tak – 89%). Osobną kwestią pozostaje, co kto rozumie pod pojęciem „regularnie”. Dla jednych oznacza to „raz na tydzień”, dla drugich „raz na kwartał”, dla innych jeszcze inaczej. Jednak spośród wszystkich głosów, analogicznie jak rok wcześniej, jako idealną dla organizacji spotkań autorskich najczęściej wskazywano częstotliwość comiesięczną. Możliwość osobistego poznania autora jest też głównym powodem, dla którego należy regularnie je organizować.
Pozostałe odpowiedzi:

 • umożliwiają rozmowę z autorem
 • zachęcają do czytania
 • jest to jedna z form promocji biblioteki
 • zapewniają miłe spędzenie czasu
 • by czytelnicy byli przyzwyczajeni do nich
 • jest to doskonała promocja autorów
 • jest to idealne miejsce
 • każdy znajdzie coś dla siebie
 • można zweryfikować, to co się przeczytało
 • panuje na nich miła atmosfera
 • spotkania łączą ludzi


Pozostałe odpowiedzi dotyczące regularności organizowania spotkań autorskich:

 • raz/dwa razy w miesiącu
 • trzy razy w roku
 • trzy/cztery razy w roku
 • w miarę możliwości biblioteki
 • bardzo często
 • cześciej niż dotychczas
 • często
 • dwa/trzy razy w roku
 • kilka razy w roku
 • raz na dwa tygodnie, a częściej w okresie jesień-wczesna wiosna
 • raz w miesiącu w okresie jesienno zimowym
 • raz w roku
 • regularnie
 • tak jak do tej pory
 • tak jak dotychczas
 • to zależy od możliwości przyjazdu danego autora
 • wiele spotkań w ciągu roku

1.11 – 1.12 Czy promocja spotkań w bibliotece jest wystarczające? (pytanie zamknięte) Dlaczego promocja spotkań nie jest wystarczająca? (pytanie otwarte)
83% respondentów uważa, że biblioteki dobrze promują spotkania (2018 r.: bo – 5%, nie – 11%, tak – 84%).


Wśród osób uważających inaczej pojawiały się następujące uwagi:

 • brak plakatów na zewnątrz
 • zbyt mało plakatów
 • zawsze można zrobić coś więcej
 • z braku funduszy
 • za mało informacji
 • brak informacji w prasie
 • brak informacji w mediach społecznościowych
 • brak informacji w mediach publicznych

1.13 Jakich autorów należy zapraszać? (pytanie otwarte)
Przy tym pytaniu również rok wcześniej pojawiły się podpowiedzi mogące mieć wpływ na ostateczne odpowiedzi, stąd tegoroczne wyniki bardzo różnią się od tych otrzymanych wcześniej (2018 r.: powieściopisarzy – 24%, wszystkich – 22%, reportażystów – 20%). Mimo tego cieszy otwartość uczestników badania, którzy w znacznej mierze chcą, aby zapraszani byli autorzy reprezentujący różne gatunki, tak aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Dużo osób chce się spotykać ze znanymi osobistościami.


Pozostałe odpowiedzi:

 • książek obyczajowych
 • reportażystów
 • Szczygła Mariusza
 • aktualnie wydanych
 • autorów kryminałów
 • autorów z bogatym dorobkiem
 • Cherezińską Elżbietę
 • Chmielarza Wojciecha
 • czytanych w danej bibliotece
 • dziennikarzy
 • Gargaś Gabrielę
 • Grocholę Katarzynę
 • Kordel Magdalenę
 • kryminałów
 • Kursę Małgorzatę
 • Mroza Remigiusza
 • piszących biografie i autobiografie
 • podejmujących trudne tematy
 • Świętek Edytę
 • Tokarczuk Olgę
 • ambitnych
 • autorów nowości wydawniczych
 • autorów z wyższej półki
 • Bondę Katarzynę
 • ciekawych ludzi
 • Czerwieniec
 • dla dzieci i młodzieży
 • dziecięcych
 • Grabowską Ałbenę
 • Grzebałkowską Magdalenę
 • historyków
 • Jagielskiego Wojciecha
 • Kołakowską Agatę
 • kontrowersyjnych
 • Kozłowskiego Tomasza Kubę
 • Krajewskiego Marka
 • Krawczyk Agnieszkę
 • książek geograficznych
 • książek młodzieżowych
 • którzy zapewnią kulturalny przekaz tematów
 • lokalnych
 • mało znanych
 • Michalak Katarzynę
 • nagradzanych
 • naukowców
 • Nicieję Sławomira
 • normalnych
 • Oleksę Monikę
 • Tokarczuk Olgę
 • Olszanowską Agnieszkę
 • piszących w oparciu o prawdziwe wydarzenia
 • opisujących teraźniejszość
 • patriotycznych
 • piszących literaturę lekką
 • piszących o Kresach
 • poetów
 • polskie pisarki
 • poruszających aktualne problemy społeczne
 • potrafiących zachęcić do czytania
 • powieści obyczajowych
 • przyrodniczych
 • Sochę Nataszę
 • Sońską Natalię
 • Twardocha Szczepana

Możliwość poznania i rozmowy niekoniecznie tylko z ulubionym pisarzem dla wielu jest czymś bardzo ważnym. To osoby, które lubią dużo czytać i bardzo chętnie uczestniczą w spotkaniach autorskich, nawet jeżeli nie są zapisani do biblioteki. Co ważne, dla większości spotkania są inspirujące i zachęcające do sięgnięcia po książki zaproszonego gościa. Uważają też, że w bibliotekach powinni gościć różni autorzy, w zależności od potrzeb oraz zainteresowań czytelników.

2. Ankieta całoroczna (254 wypełnienia)
W tej części badaniu poddane zostały osoby na co dzień korzystające z usług biblioteki, ale niekoniecznie uczęszczające na spotkania autorskie. Celem było sprawdzenie, jak oni postrzegają sens organizowania tego typu imprez oraz z jakich źródeł najczęściej o nich się dowiadują.

2.1-2.2 Czy spotkania powinny odbywać się w bibliotece regularnie? (pytanie zamknięte) Jeśli tak, to dlaczego? (pytanie otwarte)
Podobnie jak w części pierwszej, gdzie również pojawiły się analogiczne pytania, wyniki są w miarę zbieżne ze sobą. Znaczna większość jest zdania, że spotkania powinny odbywać się w bibliotekach regularnie, jako powód podając możliwość osobistego poznania autora. Sporo osób uważa też, iż spotkania są po prostu interesujące same w sobie oraz jest to idealna okazja, aby porozmawiać z ulubionym twórcą.
Pozostałe odpowiedzi:

 • gwarantują miłe spędzenie czasu
 • zachęcają do czytania
 • obcowanie z kulturą
 • urozmaicenie oferty biblioteki
 • wyrabiają zdanie o przeczytanych książkach
 • okazja by spotkać się ze znajomymi
 • poznanie planów autora
 • przyciągają czytelników
 • zdobycie autografu
 • bo bywam współorganizatorem
 • są inspirujące
 • jedna z nielicznych w regionie imprez kulturalnych
 • jedno, ale porządne
 • lubimy bibliotekę
 • można zapoznać się z warsztatem pisarza
 • podnoszą renomę biblioteki
 • poznanie nowych autorów
 • poznanie zdania innych
 • przyjeżdżają znani autorzy
 • rozwijają pasje czytelnika
 • stały kontakt z aktywnymi czytelnikami
 • tak, ale nie regularnie
 • wnoszą wiele dobrego
 • zależy z kim

2.3 Jakich autorów zapraszać? (pytanie otwarte)
Tu również otrzymano podobne wyniki, tak jak w części pierwszej i w roku ubiegłym (2018 r.: wszystkich – 14%, znanych – 13%, podróżników – 10%). Najwięcej respondentów jest zdania, by zapraszać różnych autorów, dostosowując w ten sposób ofertę pod różne gusta czytelnicze. Na drugim miejscu jest grupa osób, która chętnie przychodziłaby na spotkania z kimś znanym lub popularnym. Dużo głosów, tak samo jak rok temu, otrzymali też konkretni pisarze: Remigiusz Mróz (2018 r.: 3%) i Katarzyna Michalak. Zresztą w części tej zdecydowanie więcej razy wymieniano pisarzy z imienia i nazwiska, niż w części wcześniejszej. Wynikać to może z czasu i możliwości większego skupienia, kiedy wypełnia się ankietę w ciszy, niż pośród tłumu.


Pozostałe odpowiedzi:

 • autorów książek historycznych
 • podróżników
 • Kordel Magdalenę
 • reportażystów
 • Bondę Katarzynę
 • czytanych w danej bibliotece
 • Mirek Krystynę
 • niezanudzających
 • Grocholę Katarzynę
 • kryminałów
 • piszących z pasją
 • proponowanych przez czytelników
 • Puzyńską Katarzynę
 • Wilczyńską Karolinę
 • autorów nowości
 • Krajewskiego Marka
 • biografów
 • Cygler Hannę
 • Kasdepke Grzegorza
 • Krawczyk Agnieszkę
 • książek psychologicznych
 • książek sensacyjnych
 • nagradzanych
 • niemieckojęzycznych
 • Pawlikowską Beatę
 • polskich
 • Przybyłek Agatę
 • Świętek Edytę
 • Wiśniewskiego Janusza
 • Wojciechowską Martynę
 • z dużym doświadczeniem, poruszających prawdy o życiu
 • zagranicznych
 • aktualnie piszących
 • austriackich
 • autorów blogów
 • autorów-lekarzy
 • Bressę Zbigniewa
 • Brett Reginę
 • Cejrowskiego Wojciecha
 • Cobena Harlana
 • Coelho Paulo
 • dziennikarzy
 • Falkowską Małgorzatę
 • fantastyki naukowej
 • Frączek Agnieszkę
 • Gąsiorowską Dorotę
 • Glass Cathy
 • Gołębiewską Ilonę
 • Grabowską Ałbenę
 • Greń Hannę
 • Guzowską Martę
 • Hugo-Badera Jacka
 • Isakowicza-Zaleskiego Tadeusza
 • Jandę Krystynę
 • Jelinek Elfriede
 • Karpińską Annę
 • Kossakowskiego Przemysława
 • książek popularnonaukowych
 • książek przygodowych
 • książek z historii sztuki
 • którzy napisali ciekawe nowe książki
 • Lendgren
 • lepiej postawić na jakość, a nie ilość
 • Lingas-Łoniewską Agnieszkę
 • Majcher Magdalenę
 • Majewską Beatę
 • Małeckiego Roberta
 • Masłowską Dorotę
 • Mielech Agnieszkę
 • Miłoszewskiego
 • Miłoszewskiego Wojciecha
 • Miszczuk Katarzynę Berenikę
 • Myśliwskiego Wiesława
 • o poglądach konserwatywnych
 • Olech Joannę
 • Olejniczak Lucynę
 • Paszyńską Marię
 • Pilipiuka Andrzeja
 • poetów
 • polecanych na stronach WWW
 • poruszających sprawy codzienne
 • poruszających temat zdrowia i urody
 • powieściopisarzy
 • promujących lokalne miejsca
 • publicystów
 • różnych
 • Rusinka Michała
 • Sakowicz Annę
 • Sowę
 • Szczygła Mariusza
 • Sznajderman Monikę
 • Tokarczuk Olgę
 • Wierzbickiego Łukasza
 • Witkiewicz Magdalenę
 • Wrońskiego Marcina
 • Zatwarnickiego Marka
 • znawców literatury
 • Żulczyka Jakuba

2.4 Czy spotkania autorskie zachęcają do częstszego odwiedzania bibliotek? (pytanie zamknięte)
83% badanych uważa, że spotkania autorskie wpływają na zwiększenie odwiedzin w bibliotece. 11% sądzi inaczej.


2.5-2.6 Czy śledzi Pan/Pani ofertę spotkań autorskich oferowanych przez bibliotekę? (pytanie zamknięte) Z jakich źródeł dowiaduje się Pan/Pani o ofercie spotkań autorskich w bibliotece? (np. Internet, plakaty, informacja prasowa, radio itp.) (pytanie otwarte)
78% pytanych deklaruje, że na bieżąco przegląda wieści napływające z biblioteki w poszukiwaniu informacji o spotkaniach autorskich. Nie ma dla nich większego znaczenia, czy są to źródła cyfrowe (Internet – 30%, media społecznościowe – 3%; w 2018 r. odnotowane identyczne wyniki), czy analogowe (afisz/plakat – 33%, prasa – 7%; w 2018 r.: afisz/plakat – 35%, prasa – 8%). Warto jednak podkreślić, że wśród odpowiedzi często pojawiały się głosy wskazujące na bibliotekę i bibliotekarzy jako źródło informacji o spotkaniach autorskich.
Inne odpowiedzi:

 • stronna WWW biblioteki
 • zaproszenia indywidualne
 • spotkania DKK
 • powiadomienia telefoniczne
 • ulotki
 • z Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 • bezpośrednia informacja
 • różnych
 • szkoła
 • managerów

2.7 Czy korzysta Pan/Pani z oferty spotkań autorskich bibliotek innych miejscowości poza miejscem zamieszkania? (pytanie zamknięte)
Prawie co czwarty badany korzysta z oferty spotkań autorskich innych bibliotek, mieszczących się poza miejscem jego zamieszkania. To dużo. Można wiec śmiało stwierdzić, że spotkania przyciągają ludzi do bibliotek.


Analizując otrzymane wyniki nie sposób wysnuć innych wniosków, niż w części pierwszej. Spotkania autorskie stanowią ważny punkt w ofercie bibliotek, atrakcyjny dla mieszkańców nie tylko danej miejscowości. Istotne jest, aby dobrze je rozreklamować. W tym celu najlepiej korzystać ze wszystkich możliwych narzędzi, a przynajmniej starać się wywiesić w ogólnodostępnych miejscach afisze/plakaty, gdyż większość z nas jest wzrokowcami i taką formę promocji najczęściej zauważamy.

3. Ankieta po spotkaniu (obserwacje na bazie 19 spotkań)
Do tej pory na temat spotkań autorskich wypowiadali się uczestnicy biorący w nich udział oraz użytkownicy bibliotek. Część trzecia skierowana była do bibliotekarzy i ich oceny, czy faktycznie zauważalny jest wpływ zaproszonego pisarza na wyniki statystyczne, a jeżeli tak, to w jakiej skali on się mieści.

3.1 – 3.2 Czy zwiększyły się wypożyczenia książek zaproszonego autora po spotkaniu z nim? Czas trwania tej tendencji: np. miesiąc, dwa miesiące itp. Zwiększenie wypożyczeń książek zaproszonego autora zaobserwowano prawie we wszystkich bibliotekach. Tendencja ta utrzymywała się przeważnie ok. dwóch miesięcy. W czterech przypadkach trwała powyżej dwóch miesięcy i dotyczyła książek zarówno lokalnych autorów, jak i tych bardziej znanych.


3.3 Czy odnotowane zostały zapisy do biblioteki ze względu na udział w spotkaniu autorskim lub zwiększyły się odwiedziny w bibliotece?
W ponad połowie przypadków zauważono, że spotkania autorskie zachęciły do zapisania się do bibliotek.


3.4-3.5 Czy pojawiają się pytania o kolejne spotkania autorskie? Czy wzrosło zainteresowanie ofertą kulturalną biblioteki?
Czytelników interesują spotkania autorskie, są ciekawi kogo tym razem biblioteka zaprosi. Spotkania również stanowią dobre narzędzie służące do promocji oferty kulturalnej biblioteki.
„Organizacja spotkań autorskich ma pozytywny wpływ na czytelnictwo”, lub „książki autorki ciągle są w obiegu, nie stoją na półce” – to tylko niektóre wypowiedzi bibliotekarzy zamieszczone w uwagach do ankiety. Okazuje się, że deklaracje uczestników spotkań autorskich i czytelników pokrywają się z obserwacjami bibliotekarzy. Spotkania autorskie w widoczny sposób przekładają się przede wszystkim na wzrost wypożyczeń, a także na inne działania biblioteczne.

Podsumowanie
Analizując otrzymane wyniki zauważyć można, że spotkania autorskie cieszą się dużą popularnością i należą do jednych z najważniejszych punktów oferty kulturalnej przygotowywanej przez biblioteki, o czym świadczą odpowiedzi zarówno uczestników spotkań, jak i obserwacje bibliotekarzy.

W spotkaniach uczestniczy przeważnie stała i ta sama grupa czytelników, choć zdarzają się też osoby spoza biblioteki. Na spotkania ludzie przychodzą głównie z dwóch powodów - z ciekawości oraz ze względu na możliwość spotkania i rozmowy z „czytanym” pisarzem. Przy czym jest to na tyle dla nich ciekawa forma spędzania wolnego czasu, że z chęcią braliby w niej udział przynajmniej raz na miesiąc.

Po spotkaniach, w których autor potrafił nawiązać kontakt z publicznością, zaciekawić ją swoją twórczością, w bibliotekach zauważono wzrost wypożyczeń jego książek. Tendencja ta potrafiła trwać nawet przez kilka miesięcy. Nierzadko odnotowywano również zapisy do biblioteki.

Rok temu na pytanie „Jaki jest więc rzeczywisty efekt autora?” napisałem: zauważalny. Teraz nie mam innego wyjścia, jak ponownie użyć tego słowa. Spotkania autorskie są potrzebne i w sposób zauważalny wpływają na wyniki biblioteczne osiągane przez biblioteki.


   "Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska