Nr 1/2020 (LXIV) ISSN 2083-7321
Agnieszka Dzierżypolska
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie Filia w Kolnicy


Zajęcia w elementami biblioterapii w grodkowskiej bibliotece


Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie, wychodząc naprzeciw nowym formom pracy z dziećmi i młodzieżą, już od dwóch lat prowadzi zajęcia biblioterapeutyczne dla uczniów szkół podstawowych i grup przedszkolnych. Nasza przygoda z biblioterapią rozpoczęła się w 2017 roku, kiedy to w ramach działań biblioteki powiatowej (Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie pełni zadania biblioteki powiatowej dla powiatu brzeskiego) zorganizowaliśmy wspólnie z bibliotekami w Lewinie Brzeskim, Lubszy, Olszance i Skarbimierzu VII Konferencję Bibliotek Powiatu Brzeskiego „Zdrowe zaczytanie – czyli o biblioterapii w bibliotece”. Duże zainteresowanie i chęć rozwoju w tym zakresie przyczyniło się do zorganizowania dalszych szkoleń i warsztatów biblioterapeutycznych oraz uzyskania certyfikatów potwierdzających ukończenie kursu I i II stopnia w tej dziedzinie. Wszystkie szkolenia przeprowadziła Pani dr Wanda Matras-Mastalerz, autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu biblioterapii oraz prezes Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego.

Biblioterapia i bajkoterapia znajdują zastosowanie w codziennej pracy grodkowskiej biblioteki, dlatego dwie bibliotekarki naszej placówki w 2019 roku ukończyły kurs biblioterapii III stopnia, który zorganizowała Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu. Przyczyniło się to do poszerzenia naszej oferty działań pracy bibliotecznej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Spotkania z elementami biblioterapii mają charakter terapeutyczny i integracyjny. Działania te opierają się na uzdrawiającym wykorzystaniu wartości literatury. Z pedagogicznego punktu widzenia postrzega się biblioterapię jako metodę opartą na procesie edukacyjnym, która ma pomóc w radzeniu sobie z trudną sytuacją, a zmiany w dziecku dotyczą przede wszystkim zachowania i uczuć. Główne jej zadanie koncentruje się na wzmocnieniu i wzbogacaniu zasobów osobistych uczestników zajęć. Wykorzystując bajkę, opowiadanie biblioterapeutyczne, udzielamy poniekąd wsparcia całej grupie, która dzięki temu buduje w sobie umiejętności niezbędne do empatycznych zachowań.

W moim projekcie działań biblioterapeutycznych biorą udział uczniowie klas I-VI ze szkół podstawowych w Kolnicy i Grodkowie oraz grupy 5-7 latków z Przedszkola Publicznego nr 2 w Grodkowie. Cykl comiesięcznych spotkań pozwala prowadzącemu poznać lepiej klasę lub grupę i dostosować temat zajęć do jej potrzeb, ale też uwag nauczyciela i wychowawcy. Bardzo ważną rolę podczas zajęć odgrywa przestrzeń biblioteki czy szkoły, w której odbywają się zajęcia jako miejsca przyjaznego i bezpiecznego dla dzieci i młodzieży.

W swojej pracy wykorzystuję bajki i opowiadania terapeutyczne dostępne na rynku wydawniczym, ale również programy biblioterapeutyczne, które zostały przez nas opracowane podczas kursu III stopnia biblioterapii. Wiele wartościowych i merytorycznych materiałów pozyskujemy również z czasopism branżowych. Duże zainteresowanie naszą ofertą biblioteczną daje nam większą motywację do tworzenia tego typu zajęć, dzięki czemu zainteresowanie biblioteką ciągle wzrasta i zachęca nowych użytkowników do zapisania się do biblioteki oraz poznawania już we własnym zakresie magicznego świata książek.

Warto zauważyć, że w naszej codziennej pracy bibliotecznej poniekąd wykorzystujemy wiedzę biblioterapii. Każda bibliotekarka i każdy bibliotekarz to doradcy, którzy nie oceniają, tylko słuchają czytelników, wnosząc tym samym znaczący wkład w rozwój pojedynczych ludzi i całego społeczeństwa.


   "Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska