Monika Silarska
Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowie Opolskim


Uroczyste obchody 60-lecia otwarcia filii w Raszowej


Uroczystość w dn. 17.05.2023 r. rozpoczęła się od przywitania władz gminy Tarnów Opolski na czele z Wójtem Krzysztofem Mutzem oraz Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowie Opolskim Moniki Silarskiej upieczonym przez „Raszowianki” domowym chlebem.Pani Barbara Mientus przywitała wszystkich przybyłych na tę uroczystość gości oraz przedstawiła historię powstania filii biblioteki w Raszowej. Podziękowała Wójtowi Krzysztofowi Mutzowi, Zastępcy Wójta Magdalenie Chudowskiej, Skarbnik Gminy Anecie Knapik, Sekretarzowi Gminy Tomaszowi Rega oraz Dyrektor Monice Silarskiej za bardzo dobrą współpracę, wsparcie i zrozumienie w podejmowanych działaniach.

Dyrektor GBP w Tarnowie Opolskim Monika Silarska wręczyła Pani Barbarze Mientus List gratulacyjny, w którym wyraziła podziękowania i słowa uznania za wieloletnią pracę na rzecz społeczności lokalnej, jak i zapewniła o dalszym wsparciu w podejmowanych działaniach i współpracy. Wójt Krzysztof Mutz w swoim wystąpieniu pogratulował bardzo dobrych wyników w pracy oraz także zadeklarował swoje dalsze wsparcie. Wyraził słowa uznania dla Pani Barbary Mientus za pełną zaangażowania pracę na rzecz społeczności lokalnej.

Następnie głos zabrała instruktor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu Ewa Dorosz, która przeczytała List gratulacyjny od Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu Tadeusza Chrobaka, w którym wyraził on podziękowania za pełną zaangażowania i oddania pracę oraz gratulacje za zajęcie w województwie opolskim pierwszego miejsca w zarejestrowanych czytelnikach na stu mieszkańców. Słowa uznania były również skierowane do władz samorządowych Tarnowa Opolskiego, które zawsze wspierały wszelkie inicjatywy na rzecz rozwoju miejscowych książnic. Gratulacje złożył również Przewodniczący Rady Gminy Rudolf Urban wraz z radnym z Komisji Kultury Teodorem Okosem. Podziękowanie za współpracę przekazała także Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae Małgorzata Wysdak. Uroczystość 60-lecia biblioteki uświetnił recital znanej nam wokalistki oraz autorki wielu książek Agaty Suchockiej, która śpiewała i grała na gitarze. Piękną oprawę zapewnił uroczystości także występ uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Raszowej.

Wszyscy przybyli na Jubileusz mogli skosztować pysznego tortu z owocami, który został ufundowany przez Urząd Gminy Tarnów Opolski – dziękujemy bardzo!Wszystkie słodkości znajdujące się na stołach ufundowało i wykonało KGW „Raszowianki”, za co osobiście składam serdeczne podziękowania. Pyszny swojski chleb upiekła Pani Gabriela Wołczyk, a smalec do tego chleba zrobiła Pani Krystyna Obrusznik-Mientus. Pani Marii Kampie dziękuję za pomoc w organizacji tej imprezy, a Panu sołtysowi Andrzejowi Matei za owocną współpracę oraz za przyznane mi środki na tą uroczystość. Dziękujemy również wszystkim, od których otrzymałyśmy piękne kwiaty i gratulacje. Wyrażam ogromną wdzięczność również dla Pań Aleksandry Poloczek i Ewy Fajlert za zrobienie dekoracji na stoły oraz wszystkim zaangażowanym w ten Jubileusz. Wszystkim przybyłym czytelnikom dziękujemy za tak liczne przybycie.Zdjęcia są własnością GBP w Tarnowie Opolskim

                                                              

"Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska