dr Lidia Urbańczyk-Tulik
Powiatowa Biblioteka Publiczna Powiatowego Centrum Kultury
w Strzelcach Opolskich


„Tyle jeszcze przed nami…” Dziesięciolecie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Strzelcach Opolskich


Dziesięć lat temu powstało Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskim, a wraz z nim Powiatowa Biblioteka Publiczna. Tu na przestrzeni blisko 400 m2 mieści się bogaty księgozbiór liczący blisko 35 tys. woluminów, ponad 1200 audiobooków i ponad 600 filmów, a także 12 tytułów czasopism. Literatura piękna polska i obca, bogaty dział literatury pedagogicznej i psychologicznej, cenne zbiory regionalne, ciągle rozrastający się dział literatury dla dzieci i młodzieży. Każdego roku wprowadza się do inwentarzy ponad 2 tys. nowych pozycji książkowych (czytelnicy cenią aktualność zbiorów i duży wybór literatury z różnych gatunków literackich). Biblioteka oferuje liczne warsztaty, spotkania autorskie, konkursy i wystawy, a z oferty tej korzysta blisko 1000 użytkowników.


Widok od wejścia


Lada biblioteczna

Rok życia biblioteki jest uzależniony od kalendarza świąt ogólnych i bibliotecznych. Ważnymi wydarzeniami są dwa konkursy. Pierwszy, literacko-plastyczny, skierowany do przedszkolaków i uczniów klas I-III szkoły podstawowej „Portret Babci i Dziadka w literaturze”, odbywa się corocznie od początku powstania biblioteki – dzieci przygotowują pracę plastyczną do wybranych utworów. Drugi to konkurs wiedzy o powiecie strzeleckim „Co wiecie o(powiecie)?”, który – zwykle zaadresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych – w tym roku odbył się także w kategorii: uczniowie klas VI-VIII szkoły podstawowej. Pierwsze edycje konkursu miały formę turnieju wiedzy, natomiast w ostatnich latach młodzież przygotowuje prezentacje multimedialne lub filmy związane z różnymi tematami regionalnymi, np. ciekawy człowiek powiatu, zabytki, pomniki przyrody, kuchnia i język. Konkurs wpisuje się w zadania powiatowe pełnione przez bibliotekę.

Corocznie biblioteka włącza się w obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek oraz w akcję Narodowego Czytania. Tegoroczny Tydzień Bibliotek odbył się pod hasłem ekologii i słowiańskości. Pierwszy raz przeprowadzono akcję plantcrossingu (wymiany roślin), dzieci wzięły udział w grze terenowej po bibliotece opartej na mitologii słowiańskiej, uczniowie klasy I-III szkoły podstawowej udali się wraz z bibliotekarkami na spacer przyrodniczy do strzeleckiego Parku Leśnego, by wspólnie stworzyć zielnik, zaś przedszkolaki z pobliskiego przedszkola świętowały w bibliotece Dzień Polskiej Niezapominajki. Z kolei w ostatniej odsłonie Narodowego Czytania Ballady i romanse czytali wraz z włodarzami powiatu uczniowie szkół średnich, a lekturę urozmaicił przekład intersemiotyczny – wspólne tworzenie ilustracji-kolaży do przeczytanych tekstów. Ponadto biblioteka bierze udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa, w kampanii społecznej „Mała książka - wielki człowiek”, a także w akcji Fundacji Powszechnego Czytania #Tata też czyta.

Oprócz typowych lekcji bibliotecznych skierowanych już do najmłodszych (nawet dzieci żłobkowych), dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia dla dzieci, np. warsztaty wiosenno-wielkanocne, czy bożonarodzeniowe. Zwykle przyjmują one atrakcyjną formę gry (np. escape room) i odbywają się przy wykorzystaniu nowych technologii (np. quiz online). W tym roku ferie zimowe upłynęły pod hasłem „Zima na bezludnej wyspie” – uczestnicy zajęć mogli doświadczyli uroków wyspiarskiego życia, biorąc udział w szkole przetrwania, poznając egzotyczną florę i faunę, założenia ekologii, a nawet ścierając się z piratami i budując tratwę ratunkową. Natomiast planowane warsztaty wakacyjne będą oscylować wokół podróży w czasie do przeszłości (starożytność, średniowiecze, XIX wiek), jak i do przyszłości.

Dyrektorem PCK jest Joanna Popów-Bogdoł, a w samej bibliotece aktualnie zatrudnione są dwie bibliotekarki. Joanna Świerc-Sobczyk pracuje w PCK od początków jego istnienia; zajmuje się kupnem i opracowywaniem nowych zbiorów, a także promocją biblioteki w mediach społecznościowych. Interesują ją sztuki wizualne – tworzy cyfrowe kolaże. Lidia Urbańczyk-Tulik w bibliotece PCK pracuje od dwóch lat. Tytuł doktora nauk humanistycznych z zakresu literaturoznawstwa uzyskała w 2019 roku na Uniwersytecie Opolskim. Jest autorką kilkunastu artykułów naukowych opublikowanych w tomach pokonferencyjnych oraz różnych czasopismach fachowych. Interesuje się współczesną literaturą i kulturą dla dzieci oraz promocją czytelnictwa wśród tej grupy. W PCK prowadzi przede wszystkim lekcje biblioteczne dla dzieci i dorosłych, w swojej pracy często wykorzystuje nowe media.


Lidia Urbańczyk-Tulik i Joanna Świerc-Sobczyk

Powiatowa Biblioteka Publiczna to nie tylko punkt wypożyczania książek, ale przede wszystkim miejsce spędzania czasu wolnego dla całych rodzin. Dostępna jest czytelnia z darmowym Internetem czy kącik malucha, w którym najmłodsi, w przyjemnym i estetycznym otoczeniu, rozpoczynają swoje literackie podróże.


Dział dziecięco-młodzieżowy

Pod koniec 2022 roku w przestrzeni bibliotecznej powstała ogólnodostępna sala sensoryczna; różnorodne sprzęty mają stymulować rozwój zmysłów. Powstanie sali było możliwe dzięki przedsięwzięciu grantowemu „Sprawni w kulturze – zwiększenie dostępu do oferty Powiatowego Centrum Kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami” finansowanemu z ramach projektu „Kultura bez barier”. Ważnym wydarzeniem w życiu biblioteki było wprowadzenie we wrześniu 2021 roku nowego systemu bibliotecznego SOWA; od czerwca tego roku uruchomiono aplikację mobilną.


Część multimedialna i zbiory regionalne


Sala sensoryczna

W kolejnych latach biblioteka zamierza kontynuować misję związaną z działalnością Powiatowego Centrum Kultury, czyli wciąż rozbudzać i zaspokajać potrzeby kulturalne i czytelnicze mieszkańców powiatu strzeleckiego poprzez organizację inspirujących wydarzeń oraz dbanie o wysoki poziom oferowanych usług. Uroczysta gala jubileuszowa odbędzie się w październiku.

Zdjęcia wykorzystane w artykule pochodzą z archiwum PBP PCK w Strzelcach Opolskich.

                                                              

"Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska