Aleksandra Okulus
Dział Udostępniania Zbiorów WBP w Opolu


Przegląd nowości prasowych w Czytelni WBP Opole: „Migotania”
Wydawane przez Fundację "Światło Literatury" "Migotania" ukazują się na polskim rynku czasopiśmienniczym od czerwca 2002 roku (pierwotnie pod nazwą "Migotania, Przejaśnienia"). Pomyślane początkowo jako skromne upamiętnienie "nocy poetów", którą zorganizowano z okazji wydania zbioru wierszy Zbigniewa Joachimiaka, pismo przeobraziło się z czasem w solidnie i rzetelnie przygotowywaną gazetę literacką, zawierającą różnorodne pod względem gatunkowym teksty zarówno uznanych autorów, jak i debiutantów. Kwartalnik wyróżnia nie tylko wysoki poziom merytoryczny prezentowanych w nim tekstów (zwłaszcza analiz, interpretacji i recenzji rozmaitych zjawisk literackich), ale także oryginalna szata graficzna, dopełniona w każdym numerze wyjątkowym dodatkiem w postaci plakatu artystycznego (z grafikami różnych artystów) oraz plakatu poetyckiego (z tekstami różnych poetów). Pierwszymi redaktorami pisma byli Zbigniew Joachimiak, Antoni Pawlak i Władysław Zawistowski. Obecnie funkcję tę piastuje Zbigniew Joachimiak. Na przestrzeni lat z pismem współpracowały takie znakomitości świata kulturalnego jak Julia Hartwig, Tadeusz Różewicz czy Anna Janko.

Materiał fotograficzny został zamieszczony za zgodą redakcji czasopisma.

                                                              

"Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska