Łukasz Brudnik
Dział Instrukcyjno-Metodyczny WBP w Opolu


Kwartał w opolskich Dyskusyjnych Klubach Książki
(kwiecień–maj–czerwiec 2023)


Drugi kwartał to czas, kiedy „dekakowska” maszyna po lekkim zimowym przestoju działa znów pełną parą. Dyskusja goni dyskusję, odbywa się spotkanie autorskie za spotkaniem, realizowane są przeróżne inicjatywy, a wszystko to w imieniu niekończącego się święta książki.

Opolszczyzna pod tym względem niczym nie ustępuje reszcie Polski. A wszystko zaczęło się od kwietniowego spotkania organizacyjnego z moderatorami DKK (online na platformie Zoom), w trakcie którego omówiono działalność klubów w roku 2022 oraz przedstawiono plan działań na rok bieżący. Wtedy również ogłoszony został konkurs „Uchwyceni przy czytaniu”, polegający na wykonaniu zdjęcia obrazującego osobę (indywidualnie lub w większej liczbie) czytającą książkę w nietypowej, intrygującej scenerii lub pokazującego zwierzę w kompozycji z książką. Zaprezentowana scenka może być inscenizacją lub wykorzystywać naturalne otoczenie i elementy świata zewnętrznego, z użyciem dowolnych rekwizytów – tak aby powstały kadr skupiał uwagę, uwypuklał i podkreślał czynności związane z czytaniem.

Pod koniec kwietnia klubowiczów z Olesna odwiedziła Krystyna Mirek, a z kolei w maju Magdalena Majcher gościła w klubach Murowa i Dobrzenia Wielkiego, zaś Magdalena Witkiewicz w klubie mieszczącym się w Filii nr 1 MiGBP w Strzelcach Opolskich.


Jedna z prac klubowiczów z DKK w Zielinie zgłoszona na konkurs organizowany przez Instytut Książki na najlepszą recenzję rysowaną.

W czerwcu moderatorzy oraz klubowicze wzięli udział w „Konferencji moderatorów DKK”, gdzie kluby w krótkich wystąpieniach miały okazję zaprezentować zgromadzonym, co ciekawego dzieje się u nich. W imprezie uczestniczyli również koordynatorzy i moderatorzy z dolnośląskich bibliotek publicznych, którzy opowiedzieli o swoich „dekakach”, ze szczególnym naciskiem na te nietypowe i oryginalniejsze. Całość spięło pełne inteligentnego humoru wystąpienie dr. Łukasza Sasuły na temat Książki fantastyczne tak złe, że aż warto o nich rozmawiać. Poniżej pełny harmonogram konferencji:
10:00-10:05 – Powitanie gości
10:05-11:05 – Książki fantastyczne tak złe, że aż warto o nich rozmawiać – prowadzenie: dr Łukasz Sasuła.
11:05-11:35 – Dolnośląskie Dyskusyjne Kluby Książki – prowadzenie: Elżbieta Ostańska (moderatorka Klubu Głuchego Czytelnika przy Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Bolesławcu), Izabela Szymańska (moderatorka Dyskusyjnego Klubu Książki „Vegafani” przy Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Bolesławcu), Anna Rębacz (z Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołowie, moderatorka Dyskusyjnego Klubu Książki w miejscowym Zakładzie Karnym), Marta Wokan i Renata Słonik (koordynatorki Dolnośląskich Dyskusyjnych Klubów Książki przy Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu).
11:35-11:50 – przerwa
11:50-12:05 – Dyskusyjny Klub Książki w Gogolinie – prowadzenie: Ewa Wiora (dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Adama Mickiewicza w Gogolinie).
12:05-12:20 – Dyskusyjny Klub Książki w Gościęcinie – prowadzenie: Anna Weigel (moderatorka Dyskusyjnego Klubu Książki w Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowiczkach – Filia w Gościęcinie).
12:20-12:35 – Dyskusyjny Klub Książki w Oleśnie – prowadzenie: Ilona Gnacy (dyrektor Oleskiej Biblioteki Publicznej).
12:35-12:55 – Porozmawiajmy o książkach – prowadzenie: Aleksandra Okulus (Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu).


Dr Łukasz Sasuła w prelekcji Książki fantastyczne tak złe, że aż warto o nich rozmawiać (fot. Ł. Brudnik)

„Konferencja moderatorów DKK” miała jeszcze jeden smaczek. Termin jej realizacji pokrywał się z rozpoczęciem Festiwalu Książki w Opolu, dlatego kto chciał i miał czas, mógł również uczestniczyć w najważniejszym opolskim wydarzeniu literackim.

W połowie czerwca klubowicze w Raszowej oraz w Kamieniu Śląskim mieli okazję spotkać się z Gabrielą Kańtor. Pod koniec czerwca z kolei odbyła się VI Opolska Dyskusja Moderatorów. Tym razem poświęcona ona była poezji, a dokładniej książce Jerzego Jarniewicza Mondo cane.


Gabriela Kańtor (z lewej) podczas spotkania w DKK w Raszowej (fot. Ł. Brudnik)

Przed nami okres wakacyjny. Na pewno jednak nie będą to wakacje wolne od książek. Klubowicze nadal będą się spotykać, aby dyskutować, spierać się, bądź przyznawać sobie rację w kwestiach fabularnych, zachowania bohaterów i tym podobne.Dofinansowano ze środków Instytutu Książki pochodzących z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

                                                              

"Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska