Zebrała i opracowała
Katarzyna Ostrowska-Pałyga
Dział Instrukcyjno-Metodyczny WBP w Opolu


Kronika działalności bibliotek publicznych w woj. opolskim w 2022 r.


Z dniem 28 lutego 2022 r. zniesione zostały limity widzów i ograniczenia dotyczące wymaganej powierzchni przypadającej na jedną osobę w instytucjach kultury. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 25 lutego w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, z dotychczas obowiązujących nakazów pozostaje wymóg zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki w pomieszczeniach zamkniętych.

Zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki obowiązuje osoby przebywające w budynkach użyteczności publicznej, w tym również przeznaczonych na potrzeby kultury, czyli w kinach, teatrach, operach, filharmoniach, galeriach, muzeach, bibliotekach i domach kultury. Zdjęcie maseczki jest dopuszczalne w przypadku spożywania posiłków lub napojów1.

Zgodnie z opublikowanym rozporządzeniem Rady Ministrów od 16 maja 2022 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zostanie odwołany stan epidemii, który zastąpi stan zagrożenia epidemicznego. Nowy akt prawny nie wprowadza ograniczeń w funkcjonowaniu bibliotek2.

I. Podstawowe dane liczbowe
W 2022 r. w województwie opolskim działało 301 bibliotek publicznych i ich filii. W bibliotekach zarejestrowano 126 383 czytelników, tj. o 5740 więcej niż w roku 2021, którzy wypożyczyli na zewnątrz i na miejscu 2 907 426 jednostek inwentarzowych, tj. o 258 293 więcej niż w 2021 r.

II. Współpraca międzynarodowa WBP w Opolu w 2022 r.
W dniach 22-26 sierpnia 2022 r. gościliśmy delegację Państwowej Administracji Obwodowej oraz Obwodowej Publicznej Biblioteki Naukowej im. Iwana Franka w Iwano-Frankiwsku w Ukrainie. Obwód iwanofrankiwski od wielu lat jest partnerem województwa opolskiego, a pracownicy wspomnianej biblioteki – naszymi przyjaciółmi. Ich wizyta w tak trudnym dla całego narodu ukraińskiego czasie miała dla nas wszystkich szczególne znaczenie. Dlatego dołożyliśmy wszelkich starań, aby poza wymianą zawodowych doświadczeń zapewnić naszym Gościom miły wypoczynek pozwalający choć na chwilę oderwać myśli od obecnej sytuacji w Ukrainie.

III. Centrum Dokumentacyjno-Wystawiennicze Niemców w Polsce. Nowy oddział WBP w Opolu
11 września 2022 r., w obecności Andrzeja Buły – Marszałka Województwa Opolskiego, Rafała Bartka – Przewodniczącego Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, Natalie Pawlik – Pełnomocnika rządu federalnego ds. wysiedleńców i mniejszości narodowych, dr. Thomasa Baggera – Ambasadora RFN w Polsce został oficjalnie otwarty nowy oddział Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, Centrum Dokumentacyjno-Wystawiennicze Niemców w Polsce. To ukoronowanie wieloletnich starań wielu ludzi i ponad dwuletniej pracy całego zespołu.

IV. Szkolenia
W 2022 r. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki była organizatorem 39 szkoleń o zróżnicowanej tematyce, mających na celu wzrost kompetencji zawodowych pracowników bibliotek publicznych w województwie opolskim. Zorganizowano szkolenia w formie tradycyjnej: wykładów i warsztatów. Zorganizowano również szkolenia online. Ciekawsze działania podjęte przez WBP w Opolu w zakresie doskonalenia zawodowego to m.in.:
Cykl szkoleniowy „Wykorzystanie robotów Photon do pracy z czytelnikiem” – „Kodowanie w bibliotece”;
Szkolenia:
„Jak przygotować bibliotekę na kontrolę i audyt zewnętrzny w zakresie kontroli zarządczej, ochrony danych osobowych i innych obszarów działalności”;
„Jak tworzyć wnioski do programów dotacyjnych MKiDN”;
„System biblioteczny Mak+”;
„Prawo autorskie w bibliotece podczas działań stacjonarnych i w Internecie”;
„Excel dla poczatkujących”;
„Postępowanie z dokumentacją w bibliotekach publicznych. Archiwum/ składnica”;
„Kontrowersyjne książki dla dzieci w bibliotekach publicznych: cień cenzury?”;
„Opracowanie książek w formacie Marc21 w systemie SowaSQL”;
„Zasady korzystania z platformy książek elektronicznych IBUK LIBRA”;
„Kreatywność i twórcze rozwiązywanie problemów w bibliotece”;
Kurs dla pracowników nowo zatrudnionych w bibliotekach publicznych.

V. Wystawy objazdowe
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu udostępniła 43 wystawy objazdowe:
„A jak już będę tam, na górze, to czasem tu do was na ziemię zejdę…”. Wystawa prezentuje życie i twórczość Agnieszki Osieckiej – polskiej poetki, znanej przede wszystkim jako autorki tekstów piosenek. Życie i działalność bohaterki wystawy prześledzić można na podstawie zdjęć oraz wspomnień samej Agnieszki Osieckiej oraz jej przyjaciół. Wystawa była eksponowana w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Kluczborku, Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Ozimku, Bibliotece Publicznej w Namysłowie.
„Adam Mickiewicz w kręgu rodziny i przyjaciół”. Wystawa fotograficzna starająca się przybliżyć Adama Mickiewicza w sposób odmienny od przyjętego w podręcznikach szkolnych – nie, jako wieszcza, ale człowieka „prywatnego”. Na wystawie przedstawiono krąg osób – rodziny i przyjaciół – bliskich Adamowi Mickiewiczowi w różnych okresach jego życia. Jednocześnie na tym tle przedstawiono bohatera wystawy jako człowieka niepozbawionego wad, ze słabościami, skomplikowanym życiem osobistym. Wystawa była eksponowana w Bibliotece Publicznej w Namysłowie, Gminnej Bibliotece Publicznej w Dobrzeniu Wielkim, Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Niemodlinie, Prudnickim Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Prudniku.
„Agatha Christie – królowa zbrodni”. Wystawa w sposób chronologiczny przedstawia życie osobiste i rozwój kariery literackiej tej wyjątkowej angielskiej pisarki. O jej niezwykłym zmyśle obserwatorskim i poczuciu humoru mogą zaświadczyć cytaty z „Autobiografii”, które dopełniają teksty wystawy. Wystawa była eksponowana w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Nysie, Gminnej Bibliotece Publicznej w Tarnowie Opolskim filia Raszowa, Prudnickim Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Prudniku.
„Anatomia Zbrodni Literackiej”. Wystawa przedstawia powieść kryminalną od jej rozwoju do współczesności. Prezentuje odmiany powieści kryminalnej, najważniejszych twórców gatunku – autorów polskich i zagranicznych. Wystawa zawiera również ważne pojęcia związane z literaturą kryminalną, prezentuje serie wydawnicze, a także przedstawia nawiązania filmowe. Wystawa była eksponowana w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wałbrzychu, Gminnej Bibliotece Publicznej w Dobrzeniu Wielkim, Powiatowej Bibliotece Publicznej w Strzelcach Opolskich, Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie.
„Charles Dickens – pisarz, Boże Narodzenie i kolęda prozą”. Wystawa przybliża postać i twórczość angielskiego pisarza. Motywy świąteczne, rozważania moralne, tradycje czy nawet typowe dla tego okresu potrawy często pojawiają się w utworach Dickensa. O tym, jak mocno pisarz utożsamiany jest z okresem Bożego Narodzenia, świadczy niegasnąca popularność „Opowieści wigilijnej”. Wystawa pokazuje tzw. Świąteczne opowieści pisarza w perspektywie typowego dla Brytyjczyków sposobu spędzania Bożego Narodzenia. Wystawa była eksponowana w Prudnickim Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Prudniku, Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Ozimku.
„Gdzie teraz jesteście dzieci kochane...? – Muzycznie o Powstaniu Warszawskim”. Powstanie Warszawskie było i wciąż jest źródłem inspiracji dla wielu twórców. Do dziś ten heroiczny zryw ma wielki wpływ na artystów – powstają inspirowane Powstaniem filmy, dramaty, powieści, a także utwory muzyczne. Współcześnie teksty i muzykę o Powstaniu tworzą i śpiewają zespoły oraz soliści polscy i zagraniczni wywodzący się z wielu różnych gatunków muzycznych: rocka, popu, piosenki literackiej, a nawet rapu, hip-hopu czy muzyki alternatywnej np.: Lao Cze, Sabaton, Marduk czy Hemp Gru. Wystawa była eksponowana w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy.
„Gol! Gool! Goool! Piłka nożna w literaturze”. „Futbol jest piękny, bo nieprzewidywalny. Każde następne mistrzostwa stanowią kolejną zagadkę. Odkrywają swoje karty dopiero na samym końcu, gdy jest już po wszystkim. Chwilę potem przechodzą do historii, dopisując jej kolejne rozdziały. Wyczekują ciągu dalszego. I tak, co cztery lata”. (Konrad Wojciechowski, Kronika mistrzostw Europy). Wystawa prezentuje piłkę nożną opisaną słowami m.in. Williama Szekspira, Tadeusza Boya- Żeleńskiego, Kazimierza Wierzyńskiego, Włodzimierza Wysockiego. Wystawa była eksponowana w Książnicy Karkonoskiej. Jeleniogórskim Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej.
„Hauptmann Böhmer. Z historii fotografii w Opolu”. Wystawa prezentuje unikatową galerię zdjęć ze zbiorów Bogusława Szybkowskiego, opolskiego kolekcjonera i wydawcy. Bogusław Szybkowski odkrył dla Opola jednego z najważniejszych niemieckich artystów fotografii – Alfreda Böhmera, który pod koniec XIX w. mieszkał w Opolu. Alfred Böhmer zasłynął na przełomie XIX i XX ze świetnych pejzaży i portretów, czym na stałe zapisał się w historii światowej fotografii. Wystawa była eksponowana w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dobrzeniu Wielkim.
„Józef Wybicki”. W 2022 r. mija 200 lat od daty śmierci, a 275 lat od urodzin Józefa Wybickiego oraz 225 lat od powstania Pieśni Legionów Polskich we Włoszech. Józef Rufin Wybicki, herbu Rogala, urodził się 29 września 1747 r. w Będominie na Kaszubach, a zmarł 10 marca 1822 r. w Manieczkach. Karierę polityczną rozpoczął od udziału w elekcji królewskiej Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1764 roku. W 1780 r. został jego szambelanem. Do historii przeszła jego protestacja zgłoszona w trakcie sejmu repninowskiego w 1768 r., która przez współczesnych uznawana jest za jedno z pierwszych działań Konfederacji Barskiej, do której Wybicki dołączył. Na krótko wycofał się z polityki, osiadając w Manieczkach, które zakupił m.in. wraz z wsią Psarskie w 1781 r. Wkrótce powrócił do polityki, będąc m.in. przedstawicielem miast na sejmie w 1791 r. Po interwencji rosyjskiej i zwycięstwie targowiczan wziął udział w tajnych przygotowaniach do wybuchu Insurekcji Kościuszkowskiej. Po upadku insurekcji wyjechał do Paryża, gdzie dzięki jego staraniom udało się uzyskać zgodę na utworzenie wojska polskiego u boku Francji. W lipcu 1797 r. w Reggio Emilia we Włoszech napisał "Pieśń Legionów Polskich we Włoszech", która od 1927 r. jest polskim hymnem narodowym.
To Józef Wybicki z gen. Janem Henrykiem Dąbrowskim napisali odezwę do Polaków powołującą się na słowa Napoleona oraz stworzyli zręby Księstwa Warszawskiego. W tej namiastce wolnej Polski Wybicki został wojewodą i senatorem. Wystawa przedstawiła rodowód Józefa Wybickiego, życie osobiste, działalność polityczną, twórczość oraz okoliczności powstania dzisiejszego hymnu narodowego – „Mazurka Dąbrowskiego”. Wystawa była eksponowana w Prudnickim Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Prudniku.
„Kraina Petera Schrata. Fotograficzne zapiski znad Małej Panwi”. Dolina Małej Panwi to malowniczy zakątek Górnego Śląska, którego niezwykłe piękno uwiecznili uczestnicy plenerowych warsztatów fotograficznych przeprowadzonych w latach 2013–2017, pod opieką Jerzego Stemplewskiego. Zapiski znad Małej Panwi to podążanie śladami Georga Hauptstocka, który w książce zatytułowanej „Peter Schrat. Zapiski myśliwego znad Małej Panwi” poetycko opisał te tereny w I połowie XX wieku. Wystawa była eksponowana w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pakosławicach, Oleskiej Bibliotece Publicznej, Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Kluczborku.
„Lech i Czech, czyli co sądzą o sobie sąsiedzi zza miedzy”. Wystawa obejmuje temat obustronnej wizji dwóch narodów – czeskiego i polskiego w kontekście dawnych czasów oraz współczesności, aspekty kulturowe i kwestię lapsusów językowych, a także związanych z nimi anegdot. Ekspozycja ukazuje utrwalone i funkcjonujące w kulturze stereotypy narodowe Czecha i Polaka, wizerunek Czechów w Polsce i Polaków w Czechach, a zatem wzajemne postrzeganie się obu tych nacji oraz ich stosunki sąsiedzkie. Wystawa ta ma na celu przedstawić obraz sąsiadujących ze sobą społeczeństw, ich kultury, języki i relacje… Wystawa była eksponowana w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana K. Norwida w Świdnicy, Gminnej Bibliotece Publicznej w Dobrzeniu Wielkim, Gminnej Bibliotece Publicznej w Popielowie, Gminnej Bibliotece Publicznej w Murowie.
„Lem – pisarz z planety Ziemia”. Wystawa poświęcona jest Stanisławowi Lemowi, polskiemu pisarzowi science fiction, prekursorowi tego gatunku w naszej rodzimej literaturze. W 1940 r. we Lwowie Lem rozpoczął studia medyczne, które kontynuował później w Krakowie po akcji repatriacyjnej. Lem posiadł ogromną wiedzę z dziedzin nauk przyrodniczych, co odróżniało go od innych autorów SF i zaowocowało arcydziełami gatunku. Dużo pisarskiej radości sprawiało Lemowi pisanie parodii gatunku, mocno podlanych ironią i szlachetnym poczuciem humoru. Stanisław Lem był błyskotliwym myślicielem, który celnie potrafił wypunktować nasze lęki czy nadzieje. Traktował fabuły, jako nośniki do zobrazowania problemów całych społeczeństw. Budził kontrowersje, bo jego ocena gatunku ludzkiego, który uważa siebie za najdoskonalszy byt, daleka była od optymizmu. Wystawa przybliża sylwetkę pisarza-filozofa i przedstawia przekrój jego twórczości, która na stałe wpisała się w kulturę nie tylko polską, ale i światową. Wystawa była eksponowana w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Niemodlinie, Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Ozimku, Bibliotece Publicznej w Namysłowie.
„Moje Camino”. Moje Camino – fotografie Małgorzaty Durkalec-Żytyńskiej związanej z Opolskim Towarzystwem Fotograficznym oraz należącej do ZPAP PSU. Prezentowane na wystawie fotografie zostały wykonane w Hiszpanii, na trasie Santiago de Compostela– Fisterra–Muxia. Zdjęcia są osobistą refleksją na temat drogi, ludzkiego trudu, pokazują piękno katedry w Santiago, a także wyjątkowy nastrój panujący na szlaku. Opracowanie graficzne Grażyna Kasprzak. Wystawa była eksponowana w Oleskiej Bibliotece Publicznej.
„O czym się nie mówi… Życie i twórczość Gabrieli Zapolskiej”. Wystawa prezentuje mało znane fakty z życia Gabrieli Zapolskiej rozsławionej przede wszystkim dzięki swojej twórczości dramaturgicznej. Na wystawie możemy poznać m.in. Gabrielę Zapolską – aktorkę, Gabrielę Zapolską – publicystkę, Gabrielę Zapolską – kobietę z jej siłą i słabościami. Podstawą do zorganizowana wystawy były zbiory WBP w Opolu oraz zbiory Muzeum Teatralnego w Warszawie. Materiał ilustracyjny uzupełniają dzięki temu reprodukcje programów sztuk Gabrieli Zapolskiej, zdjęcia oraz afisze sztuk, w których Gabriela Zapolska występowała jako aktorka. Wystawa była eksponowana w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Ozimku.
„Od Śląska po Kresy”. W 2012 r. mija 15 lat od powstania Wydawnictwa MS znanego z takich publikacji jak „Opole na dawnej pocztówce”, „Opole – 150 lat fotografii”, „Lwów – ogród snu i pamięci” czy „Kresowe Trójmiasto”. Stanowi to okazję do zaprezentowania publikacji Wydawnictwa i osoby jego twórcy Bogusława Szybkowskiego. Wydawnictwo, początkowo specjalizujące się w albumach prezentujących starą pocztówkę czy fotografię, wraz z rozwojem poszerzyło swoją ofertę o książki z zakresu malarstwa, historii oraz o opracowania monograficzne, reprinty i wydania bibliofilskie, podręczniki, katalogi i książki w językach obcych. Dzisiaj Wydawnictwo MS może się poszczycić prawie 130 albumami i książkami, 26 reprintami starych map, pocztówkami, folderami i innymi drukami ulotnymi stojącymi zawsze na najwyższym poziomie edytorskim. Odwiedzający wystawę będą mieli niepowtarzalną okazję obejrzenia (w jednym miejscu i czasie) dorobku wydawniczego jubilata, którego publikacje przenoszą w czas dawnych fotografii i pozwalają porównać wygląd znanych miejsc z tym sprzed kilkudziesięciu lat. Wystawa była eksponowana w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dobrzeniu Wielkim.
„Obrazki z przeszłości w akwafortach Kajetana Wincentego Kielisińskiego”. Kajetan Wincenty Kielisiński na małych formach graficznych ukazał życie codzienne mieszkańców polskich miast i wsi w XIX wieku. Na akwafortach zarejestrował stroje monarchów, obrzędy, panoramy miast, zamki lub ich ruiny. Wystawa była eksponowana w Prudnickim Ośrodku Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku.
„Opowieści niesamowite – literackie oblicza strachu”. Wystawa przybliża początki literatury grozy (zakres chronologiczny od II połowy XVIII w. do I połowy XX w.) i cechy charakterystyczne tego gatunku. Omawia twórczość pisarzy, którzy w znaczny sposób zmienili oblicze całego gatunku lub przyczynili się do jego rozwoju. Wystawa podkreśla różne oblicza strachu i rozmaitość czynników go wywołujących, jakie fascynowały twórców i czytelników bez względu na epokę literacką. Wystawa była eksponowana w Gminnej Bibliotece Publicznej w Tarnowie Opolskim filia Raszowa.
„Papierowe światy – literackie portrety książek, bibliotekarzy i bibliotek”. Wystawa poświęcona znanym powieściom, które w ciekawy i barwny sposób przedstawiają czytelników, książnice i ich pracowników. Pisarze niejednokrotnie z przymrużeniem oka łamią stereotypy dotyczące bibliotekarzy oraz ich pracy, a jednocześnie podkreślają wagę książek w życiu jednostki. Różnorodność gatunków literackich zaprezentowana na wystawie odzwierciedla kreatywność autorów w ujęciu tematu. Wystawa była eksponowana w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie, Prudnickim Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Prudniku, Gminnej Bibliotece Publicznej w Pokoju.
„Płoną izby drzewka blaskiem” – Święta Bożego Narodzenia w poezji”. Wystawa przedstawia wybór wierszy polskich poetów dotyczący tego szczególnego okresu świątecznego. Pojawiają się w nich opisy ciepła rodzinnych spotkań, suto zastawionych świątecznych stołów i blasku przystrojonych choinek. Poetyckie, przepełnione magią wizje opatrzone zostały ilustracjami zaczerpniętymi z dawnych bożonarodzeniowych pocztówek. Wystawa była eksponowana w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pokoju.
„Poezja jest magiczną stroną życia...”. Wystawa poświęcona jest Renacie Blicharz – opolskiej poetce, felietonistce, blogerce i recenzentce, która w 2013 r. świętowała 30-lecie pracy twórczej. Na siedmiu planszach można obejrzeć zdjęcia poetki, przeczytać fragment wierszy i prześledzić jej drogę literacką. Wystawa była eksponowana w Prudnickim Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Prudniku.
„Polscy laureaci literackiej Nagrody Nobla”. Wystawa przybliża sylwetki i twórczość polskich noblistów – Henryka Sienkiewicza, Władysława Reymonta, Czesława Miłosza i Wisławy Szymborskiej. Wystawa była eksponowana w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dobrzeniu Wielkim, Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana K. Norwida w Świdnicy, Gminnej Bibliotece Publicznej w Dobrzeniu Wielkim.
„Portret pięknej kobiety - fotografie ze zbiorów Bogusława Szybkowskiego”. Wystawa przedstawia portrety pięknych kobiet od 1850 do 1900 r. w modnych kobiecych strojach. Stanowi ona zbiór przedwojennych fotografii ze zbiorów Bogusława Szybkowskiego, kolekcjonera, wydawcy i miłośnika fotografii. Rzemieślnicza praca opolskich fotografów jest na bardzo wysokim, światowym poziomie, czego dowodzi prezentowana kolekcja. Wernisaż odbył się w marcu 2019 r. w Czytelni WBP. Wystawa była eksponowana w Bibliotece Publicznej w Paczkowie, Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Praszka, Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Śl.
„Śpiewamy Tuwima”. Wystawa powstała w ramach obchodów roku Juliana Tuwima. Prezentuje teksty poety, które ubrane w dźwięki przetrwały w postaci niebanalnych utworów muzycznych. Twórczość Tuwima zainspirowała kompozytorów różnorakiej muzyki. Jego wiersze doczekały się aranżacji i wykonań zarówno artystów teatralnych, kabaretowych jak i wykonawców popowych, rockowych czy punkowych. Na wystawie przedstawiana jest plejada niezwykłych wykonawców. Od Hanki Ordonówny, Mieczysława Fogga, Marka Grechuty czy Czesława Niemena po współczesne zespoły takie jak Strachy na Lachy, Buldog czy Akurat. Wystawa była eksponowana w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Niemodlinie.
„Tam szum Prutu, Czeremoszu…”. Wystawa prezentuje Obwód Iwano-Frankiwski położony w zachodniej części Ukrainy. Pokazuje największe miasta obwodu: Iwano-Frankiwsk (do 1962 r. Stanisławów) i Kołomyję z ciekawym Muzeum Pisanek. Oglądając wystawę, można zachwycić się czarem i magią Huculszczyzny, regionem pięknego krajobrazu, sztuką ludowa i architekturą drewnianą. W 2011 r. ekspozycja została uzupełniona o dodatkowe części: Ceramika (14 plansz), Stroje (10 plansz), Sztuka użytkowa (9 plansz), Pisanki (12 plansz), Krajobrazy (9 plansz). Wystawa była eksponowana w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zębowicach.
„Tatry i Pieniny. Śladami pierwszych turystów i fotografów. Jarek Majcher”. Jarek Majcher to fotografik (Związek Polskich Artystów Fotografików), dwukrotny laureat (I nagroda i Złoty Medal FIAP) oraz juror Międzynarodowego Konkursu Fotografii Górskiej im. Jana Sunderlanda, krajoznawca, członek Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, autor kilkunastu albumów o najciekawszych regionach Polski. Pierwsze wydanie albumu Tatry. Śladami pierwszych turystów i fotografów zostało wyróżnione nagrodą Prezesa Międzynarodowych Targów Poznańskich na XXIII Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej w Poznaniu w 2014 roku. Wystawa ukazuje Tatry i Pieniny takimi, jakimi widzieli je odkrywcy i dawni turyści, podążający za wskazówkami pierwszych przewodników drukowanych w XIX wieku. To impresja o przemijaniu, porównanie przeszłości odległej i tej nieco bliższej z teraźniejszością. Możliwa tylko dlatego, że za turystami wyruszyło w góry kilkunastu fotografów, którzy wykonali pionierską pracę dokumentacyjną i artystyczną. Uzupełnieniem starych zdjęć są odpowiednio dobrane cytaty z dawnych opracowań naukowych, wspomnień, powieści, listów i materiałów prasowych. Czasem udaje się połączyć dwie linie pamięci – obraz i tekst – w jeden kształt. Współczesne fotografie górskie Jarka Majchera są materiałem porównawczym dla starych zdjęć i jednocześnie autorską wizją Tatr z różnych okresów. Stąd obok fotografii cyfrowej obecność fotogramów wykonanych techniką kolorowanej odbitki bromowej lub sepiowanej, a także zdjęć w podczerwieni, ukazujących świat gór w niewidocznej dla ludzkiego oka szacie półtonów. Pozostaje, więc porównać stare i współczesne zdjęcia. To jak podróż w czasie. Wystawa była eksponowana w Gminnej Bibliotece Publicznej w Tarnowie Opolskim filia Raszowa, Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Niemodlinie, Gminnej Bibliotece Publicznej w Dobrzeniu Wielkim.
„W obiektywie Bogusława Szybkowskiego”. Bogusław Szybkowski całym swym życiem związany jest ze Śląskiem Opolskim. Urodził się w Głuchołazach, dzieciństwo i młodość spędził w Prudniku, a od 1965 r. mieszka w Opolu. W 1997 r. założył firmę wydawniczą pod nazwą Wydawnictwo MS. Wydawnictwo, początkowo specjalizujące się w albumach prezentujących starą pocztówkę czy fotografię, wraz z rozwojem poszerzyło swoją ofertę o książki z zakresu malarstwa, historii oraz opracowania monograficzne, reprinty i wydania bibliofilskie i in. Wydało ponad 200 tytułów książek. Publikacje Wydawnictwa MS stały zawsze na najwyższym poziomie edytorskim, zdobywały nagrody i wyróżnienia na wystawach i targach książek. Obok działalności edytorskiej i kolekcjonerstwa interesowała go fotografia i jej dzieje. Szybkowski jest również autorytetem filatelistyki polskiej, znawcą w dziedzinie filokartystyki (kolekcjonerstwo widokówek) i numizmatyki. W kręgu jego zainteresowań zawsze była fotografia artystyczna. Zdjęcia prezentowane na wystawie przenoszą widza z szarej miejskiej przestrzeni do magicznego i barwnego świata przyrody, część wykonana została techniką podczerwieni. Wystawa była eksponowana w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dobrzeniu Wielkim, Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Niemodlinie.
„Wielkanoc na dawnej pocztówce”. Wystawa prezentuje 90 najstarszych przedwojennych pocztówek wielkanocnych pochodzących z wydawnictw polskich, niemieckich, francuskich, rosyjskich oraz węgierskich. Kartki te zdumiewają swoją tematyczną różnorodnością i motywami, na co z pewnością niemały wpływ miał fakt, że ich projektem zajmowali się niejednokrotnie znani rysownicy oraz ilustratorzy. Wszystkie pocztówki pochodzą ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Wystawa była eksponowana w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Nysie, Gminnej Bibliotece Publicznej w Dąbrowie.
„Wieś opolska na dawnej pocztówce. Ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu”. Na wystawie prezentujemy 170 przedwojennych kart pocztowych z widokami opolskich wsi. Zobaczyć na nich można nie tylko okazałe zamki oraz rezydencje, czyli najbardziej reprezentacyjne obiekty. Pocztówki śląskich wsi, często wielowidokowe, ukazują budynki, z których społeczność lokalna była najbardziej dumna, a więc kościoły, szkoły, sklepy, gospody czy urzędy. Rozwój gospodarki oraz przemysłu spowodował nobilitację obiektów przemysłowych, dlatego na widokówkach nie brak lokalnych zakładów, fabryk czy gmachów dworców kolejowych. Wystawa była eksponowana w Oleskiej Bibliotece Publicznej, Gminnej Bibliotece Publicznej w Reńskiej Wsi.
„William Shakespeare – wystawa z okazji 450. rocznicy urodzin dramatopisarza”. Wystawa przygotowana została z okazji 450. rocznicy urodzin dramatopisarza. Poświęcona jest jego postaci, twórczości poetyckiej jak i dramatycznej, a także specyfice teatru elżbietańskiego, który rozwijał się za czasów Shakespeare’a. Wystawa była eksponowana w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dobrzeniu Wielkim.
„Władysław Stanisław Reymont (1867-1925)”. Wystawa ta dotyczy jednego z bardziej rozpoznawalnych pisarzy polskich. Życiorys autora Chłopów obfituje w niezwykle intrygujące wydarzenia, a jego spektakularnym zwieńczeniem jest przyznana w 1924 r. Nagroda Nobla. Celem wystawy jest prezentacja ciekawszych wątków z życia i twórczości pisarza, które mogą zainspirować do sięgnięcia po jego utwory nie tylko z racji szkolnego obowiązku. Wystawa była eksponowana w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Ozimku.
„Z huculskiej skrzyni I i II”. Wystawa prezentuje przyrodę, kulturę oraz tradycje związane z Huculszczyzną – regionem położonym w zachodniej części Ukrainy, na obszarze Karpat Wschodnich, w widłach Prutu, Czeremoszu i Cisy, u stóp Czarnohory i Gorganów, obejmującym część Pokucia i Bukowiny. Na planszach widoczne są elementy stroju huculskiego: piękne, ręcznie zdobione koszule, serdaki i keptary, biżuterię (zgardy, krywulki czy czeprahy), a także charakterystyczne nakrycia głowy (ręcznie haftowane męskie kapelusze tzw. krzesanie czy kobiece białe czepce tzw. peremitki). Na planszach zobaczyć można również elementy izby huculskiej. Wystawa była eksponowana Gminnej Bibliotece Publicznej w Dobrzeniu Wielkim.
„Zanim serce przywalą kamieniem – Tadeusz Gajcy”. wystawa poświęcona jest Tadeuszowi Gajcemu – poecie, krytykowi, dramaturgowi, prozaikowi i żołnierzowi Powstania Warszawskiego, uważanemu za najwybitniejszego, obok Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, twórcę pokolenia Kolumbów. Utwory Gajcego, tchnące często katastrofizmem, wyróżniające się bogactwem metafor, powstawały nieodmiennie w cieniu obsesyjnego myślenia o śmierci. Poeta wojny, którym zachwycali się m.in. Leopold Staff, Czesław Miłosz i Zbigniew Herbert, wciąż pozostaje nie do końca odkryty. Dorobek twórczy Gajcego zamyka się w zaledwie dwóch latach (1942-1944), a jednak do dziś fascynuje i porywa wrażliwą osobowością autora. Wystawa była eksponowana w Prudnickim Ośrodku Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku.
„Zamki i Pałace Śląska Opolskiego”. Wystawa przedstawia zamki i pałace znajdujące się na Śląsku Opolskim w początkach XX w. Fotograf Robert Weber utrwalił urok niejednokrotnie nieistniejących już dziś czy popadających w ruinę obiektów. Wystawa była eksponowana w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dobrzeniu Wielkim, Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Bibliotece Publicznej w Dobrzeniu, Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Nysie.
„Życie jest tajemniczym wzorem – Gustaw Herling-Grudziński”. Wystawa przybliża życiorys Gustawa Herlinga-Grudzińskiego i miejsca związane z jednym z najwybitniejszych pisarzy polskich XX w. Twórca najbardziej znany i ceniony w kraju i za granicą jako autor książki Inny świat, Dziennika pisanego nocą oraz niezwykłych opowiadań, które zawsze były mu bliską formą wyrazu. Pisarz był więźniem sowieckiego łagru, służącym w Armii Andersa żołnierzem, brał udział w bitwie pod Monte Cassino, współpracował na emigracji z czasopismem „Kultura” i Radiem Wolna Europa. Wystawa prezentuje fotografie i wspomnienia z różnych okresów jego życia. Wystawa była eksponowana w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Ozimku.

VI. Spotkania autorskie
W 2022 r. WBP w Opolu zorganizowała 92 spotkania autorskie w tym m.in.: 25 w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki, 60 w ramach „Zaczytanego Opolskiego” i 7 innych.

Zorganizowano spotkania autorskie m.in. ze Zbigniewem Rokitą, Iloną Wiśniewską, Arturem Andrusem, Olgą Rudnicką, Robertem Szmidtem, Krzysztofem Storym. Przemysławem Piotrowskim, Przemysławem Borkowskim, Agatą Romaniuk, Magdaleną Grzebałkowską, Rafałem Witkiem, Agnieszką Lis, Jędrzejem Pasierskim, Adamem Bodnarem, Joanną Concejo, Natalią de Barbaro, Arturem Barcisiem, Justyną Dąbrowską, Anna Czerwińską-Rydel, Jędrzejem Morawieckim, Ludwiką Włodek, Pauliną Wilk, Gabrielą Kańtor, Joanną Jax, Maxem Cegielskim, Katarzyną Zdanowicz, Agnieszką Frączek, Tomaszem Grzybem, Pawłem Radziszewskim, Justyną Bednarek, Robertem Karasiem i Łukaszem Grassem, Przemysławem Wechterowiczem.

VII. Programy, projekty i zadania
W 2022 r. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu zrealizowała następujące projekty:
„Dyskusyjne Kluby Książki 2022 w woj. opolskim”, finansowane ze środków Instytutu Książki.
„Konserwacja XVI-wiecznych zabytków piśmiennictwa ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu”, realizowane przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zabytków w ramach programu dotacyjnego „Wspieranie działań muzealnych”.
„Literackie horyzonty”, realizowane przez Instytut Książki w ramach programu dotacyjnego „Promocja czytelnictwa”.
„Powód do spotkań”, realizowane przez Instytut Książki w ramach programu dotacyjnego „Partnerstwo dla książki”.
„Zaczytane Opolskie”, akcja mająca za zadanie popularyzację polskiej literatury poprzez organizację w bibliotekach publicznych woj. opolskiego spotkań z pisarzami i ludźmi kultury. Spotkania zorganizowano na obszarze całego województwa, we wszystkich jego powiatach. Pomysłodawcą i fundatorem zadania był Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, koordynatorem Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu, a partnerami biblioteki publiczne działające na Opolszczyźnie.
Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytetu 1. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025 w ramach Kierunku interwencji 1.1.

Analiza Funkcjonowania Bibliotek
Analiza Funkcjonowania Bibliotek jest projektem realizowanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przy współpracy Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych, Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych oraz Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich. Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie jednolitych metod oraz narzędzi systematycznej oceny działania bibliotek naukowych, pedagogicznych i publicznych opartych na analizie i porównaniach danych statystycznych oraz wskaźników funkcjonalności w obrębie poszczególnych typów bibliotek, włączając w to badania satysfakcji odbiorców usług bibliotecznych. W projekcie uczestniczą wszystkie 73 biblioteki publiczne z województwa opolskiego.

Dyskusyjne Kluby Książki
W województwie opolskim w 2022 r. działało 60 Dyskusyjnych Klubów Książki. Kluby funkcjonowały przy bibliotekach publicznych w: Baborowie, Dobrzeniu Wielkim, Głubczycach (Wypożyczalnia i Oddział dla Dzieci), Głuchołazach, Gogolinie (DKK dla dorosłych i DKK dla dzieci), Kamieniu Śląskim (filia GBP w Gogolinie), Choruli (filia GBP w Gogolinie), Grodkowie, Jemielnicy, Piotrówce (filia GBP w Jemielnicy) Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku, Krapkowicach, Lewinie Brzeskim, Łubnianach, Dobrzyniu (filia GBP w Lubszy), Kościerzycach (filia GBP w Lubszy), Jasienicy Dolnej (filia GBP w Łambinowicach), Murowie, Namysłowie, Niemodlinie, Nysie, Białej Nyskiej (filia MiGBP w Nysie), Oleśnie, Olszance, Pogorzeli (filia GBP w Olszance), Opolu (WBP Biblioteka Austriacka, MBP – Wypożyczalnia Centralna, Fantastyczny Klub Dyskusyjny, filia nr 7, filia nr 18, Oddział Dziecięcy), Otmuchowie, Kałkowie (filia BP w Otmuchowie), Dylakach (MiGBP w Ozimku), Kamienicy (filia BP w Paczkowie) Paczkowie, Pakosławicach, Gościęcinie (GBP w Pawłowiczkach), Prusinowicach (filia GBP w Pakosławicach), Pokoju (DKK dla dorosłych i DKK dla dzieci), Popielowie, Karłowicach, (filia GBP w Popielowie), Starych Siołkowicach (filia GBP w Popielowie), Łące Prudnickiej (MiGBP w Prudniku), Strzelcach Opolskich (filia miejska), Zielinie (filia GBP w Strzeleczkach), Przyworach (filia GBP w Tarnowie Opolskim), Raszowej (filia GBP w Tarnowie Opolskim), Tułowicach, Walcach, Zębowicach, Zdzieszowicach, Żyrowej (filia MiGBP w Zdzieszowicach).

Konsorcjum Legimi
Wojewódzka Biblioteka Publiczna jest liderem utworzonego w grudniu 2020 r. konsorcjum Legimi. Tym samym 44 biblioteki publiczne województwa opolskiego umożliwiają czytelnikom dostęp do bazy zawierającej 180 000 e-booków i audiobooków. Do projektu przystąpiły:
1. Gminna Biblioteka Publiczna w Baborowie,
2. Gminne Centrum Kultury w Białej. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna,
3. Miejska Biblioteka Publiczna im. Ks. Ludwika I w Brzegu,
4. Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie,
5. Gminny Ośrodek Kultuyr, Sportu i Biblioteka Publiczna w Dobrodzieniu,
6. Gminna Biblioteka Publiczna w Domaszowicach,
7. Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Głuchołazach,
8. Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie,
9. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzowie Śl.,
10. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie,
11. Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu,
12. Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu,
13. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczborku,
14. Gminna Biblioteka Publiczna w Komprachcicach,
15. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach,
16. Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji. Biblioteka Publiczna w Leśnicy,
17. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Lewinie Brzeskim,
18. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, Biblioteka Publiczna w Lubszy,
19. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Łambinowicach,
20. Łubniański Ośrodek Kultury. Biblioteka Publiczna w Łubnianach,
21. Namysłowski Ośrodek Kultury. Biblioteka Publiczna w Namysłowie,
22. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Niemodlinie,
23. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Wł. Broniewskiego w Nysie,
24. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, Biblioteka Publiczna w Olszance,
25. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu,
26. Oleska Biblioteka Publiczna im. Jakuba Alberta Pieloka,
27. Miejsko-Gminny Dom Kultury. Biblioteka Publiczna w Otmuchowie,
28. Dom Kultury w Ozimku. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna,
29. Biblioteka Publiczna im. Jana Brzechwy w Paczkowie,
30. Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowiczkach,
31. Gminna Biblioteka Publiczna w Pokoju,
32. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Praszce,
33. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Prudniku,
34. Gminna Biblioteka Publiczna w Radłowie,
35. Gminna Biblioteka Publiczna w Reńskiej Wsi,
36. Gminna Biblioteka Publiczna w Skarbimierzu,
37. Strzelecki Ośrodek Kultury, Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Strzelcach Opolskich,
38. Gminna Biblioteka Publiczna w Strzeleczkach,
39. Gminna Biblioteka Publiczna w Turawie,
40. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ujeździe,
41. Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowie,
42. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Jakuba Kani w Wołczynie,
43. Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem,
44. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdzieszowicach.

Konsorcjum Opolskie Biblioteki Publiczne
Od 15 grudnia 2012 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im E. Smołki w Opolu działa Konsorcjum Opolskie Biblioteki Publiczne, które oferuje swoim czytelnikom darmowy dostęp do książek elektronicznych znajdujących się na platformie IBUK Libra należącej do Wydawnictwa PWN. W 2022 r. w konsorcjum uczestniczyło 14 bibliotek publicznych województwa opolskiego a ich czytelnicy mieli bezpłatny dostęp do ponad 6200 publikacji elektronicznych z zakresu nauk: ekonomicznych, humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, społecznych oraz informatyki, medycyny, prawa i literatury faktu. Aby skorzystać z oferty czytelnicy mogą się zgłaszać do bibliotek po indywidualne kody aktywacyjne dostępu do platformy IBUK Libra.

W projekcie uczestniczą:
1. Miejska Biblioteka Publiczna w Brzegu,
2. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Biblioteka Publiczna w Głogówku,
3. Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie,
4. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie,
5. Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu,
6. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczborku,
7. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Niemodlinie,
8. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Nysie,
9. Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu,
10. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu,
11. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji. Biblioteka Publiczna w Rudnikach,
12. Gminna Biblioteka Publiczna w Turawie,
13. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wołczynie,
14. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdzieszowicach.

Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2022 r.
Celem programu było zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. Sześć bibliotek publicznych z województwa opolskiego otrzymało środki na zakup sprzętu komputerowego. Są to:
1. Gminny Ośrodek Kultury w Cisku,
2. Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim,
3. Łubniański Ośrodek Kultury,
4. Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowiczkach,
5. Gminna Biblioteka Publiczna w Walcach,
6. Gminny Ośrodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025
Priorytet 2 "Infrastruktura bibliotek 2021-2025"

Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu „Poprawa warunków technicznych budynku Filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu” – 517 000,00 zł.

VIII. Systemy biblioteczne w bibliotekach publicznych województwa opolskiego
System biblioteczny MAK+ jest elektronicznym, zintegrowanym systemem bibliotecznym, stworzonym i rozwijanym przez Instytut Książki. System umożliwia tworzenie elektronicznego katalogu bibliotecznego, bazy użytkowników placówki, rejestrację wypożyczeń i udostępnień zasobów oraz prowadzenie statystyki bibliotecznej. Praca odbywa się poprzez przeglądarkę internetową. Jednolity, centralny system komputerowy MAK+ oferowany jest wszystkim bibliotekom bez względu na formę organizacyjną.
W 2022 r. w woj. opolskim z systemu MAK + korzystało 30 bibliotek głównych3.
1. Ośrodek Kultury Biblioteka Publiczna w Byczynie,
2. Gminna Biblioteka Publiczna w Chrząstowicach,
3. Gminny Ośrodek Kultury. Biblioteka Publiczna w Cisku,
4. Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie,
5. Gminna Biblioteka Publiczna w Domaszowicach,
6. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Biblioteka Publiczna w Głogówku,
7. Centrum Kultury. Biblioteka Publiczna w Głuchołazach,
8. Centrum Kultury i Sportu. Biblioteka Publiczna w Kietrzu,
9. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kolonowskiem,
10. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korfantowie,
11. Gminna Biblioteka Publiczna w Lasowicach Wielkich,
12. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Lewinie Brzeskim,
13. Gminny Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna w Łambinowicach,
14. Łubniański Ośrodek Kultury,
15. Namysłowski Ośrodek Kultury. Biblioteka Publiczna,
16. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Biblioteka Publiczna w Olszance,
17. Miejsko-Gminny Dom Kultury. Biblioteka Publiczna w Otmuchowie,
18. Dom Kultury w Ozimku. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Ozimku,
19. Biblioteka Publiczna w Paczkowie,
20. Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławicach,
21. Gminna Biblioteka Publiczna w Pokoju,
22. Gminna Biblioteka Publiczna w Polskiej Cerekwi,
23. Gminna Biblioteka Publiczna w Popielowie,
24. Gminna Biblioteka Publiczna w Skarbimierzu,
25. Gminna Biblioteka Publiczna w Strzeleczkach,
26. Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczowie,
27. Tułowicki Ośrodek Kultury Biblioteka Publiczna w Tułowicach,
28. Gminna Biblioteka Publiczna w Turawie,
29. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zawadzkiem,
30. Gminny Ośrodek Informacji Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach.

System biblioteczny SOWA występujący w wersjach SowaSQL Standard i SowaSQL Premium (wcześniej jako SOWA2/MARC21 i SOWA2SQL) zaprojektowany, rozwijany oraz dystrybuowany przez Sokrates-software. Jest pierwszym polskim systemem bibliotecznym skierowanym do bibliotek zarówno o prostej, jak i o rozbudowanej strukturze, pozwalającym na pracę z centralną bazą danych, umożliwiającym wielodostępną pracę w środowisku sieciowym. System jest wykorzystywany w różnych rodzajach bibliotek4.

W 2022 r. w woj. opolskim z systemu bibliotecznego SOWA korzystało 31 bibliotek głównych.
1. Gminna Biblioteka Publiczna w Baborowie,
2. Gminne Centrum Kultury i Rekreacji. Biblioteka Publiczna w Bierawie,
3. Gminna Biblioteka Publiczna w Branicach,
4. Miejska Biblioteka Publiczna w Brzegu,
5. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna w Dobrodzieniu,
6. Gminny Ośrodek Kultury. Biblioteka Publiczna w Dobrzeniu Wielkim,
7. Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie,
8. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Biblioteka Publiczna w Gorzowie Śląskim,
9. Miejska i Gminna biblioteka Publiczna w Grodkowie,
10. Urząd Gminy Izbicko Referat ds. Bibliotek,
11. Gminna Biblioteka Publiczna w Jemielnicy,
12. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczborku,
13. Gminna Biblioteka Publiczna w Komprachcicach,
14. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach,
15. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Biblioteka Publiczna w Lubszy,
16. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Niemodlinie,
17. Oleska Biblioteka Publiczna,
18. Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu,
19. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Praszka,
20. Ośrodek Kultury i Sportu. Biblioteka Publiczna w Prószkowie,
21. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Prudniku,
22. Gminna Biblioteka Publiczna w Radłowie,
23. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji. Biblioteka Publiczna w Rudnikach,
24. Powiatowa Biblioteka Publiczna Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich,
25. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Strzelcach Opolskich,
26. Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowie Opolskim,
27. Miejsko-Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej. Biblioteka Publiczna w Ujeździe,
28. Gminna Biblioteka Publiczna w Walcach,
29. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wołczynie,
30. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdzieszowicach,
31. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu.

System biblioteczny MATEUSZ służy do katalogowania różnych rodzajów materiałów bibliotecznych z zachowaniem standardu MARC21, rejestracji wypożyczeń, prowadzenia i utrzymywania centralnej bazy danych czytelników zarejestrowanych w bibliotece i jej placówkach filialnych, wspomagania innych operacji towarzyszących (np. przeprowadzanie skontrum, obsługa czytelni, prowadzenie kwitariusza itp.)5. W 2022 r. w woj. opolskim z systemu bibliotecznego MATEUSZ korzystało 6 bibliotek głównych:
1. Gminne Centrum Kultury. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Białej,
2. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Głubczycach,
3. Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji. Biblioteka Publiczna w Leśnicy,
4. Gminna Biblioteka Publiczna w Murowie,
5. Gminna Biblioteka Publiczna w Reńskiej Wsi,
6. Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowiczkach.

System biblioteczny PROLIB zaprojektowany i wykonany przez informatyków z firmy Max Elektronik S.A. z Zielonej Góry. PROLIB jest zintegrowanym, kompleksowym systemem przeznaczonym dla różnej wielkości bibliotek, wspomaga wszystkie czynności związane z wprowadzaniem, udostępnianiem dokumentów, rejestracją i kontrolą czytelników, kontrolą zwrotów dokumentów oraz planowaniem i statystyką pracy biblioteki6.

W 2022 r. w woj. opolskim z systemu bibliotecznego PROLIB korzystały 2 biblioteki główne:
1. Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu,
2. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Nysie,

Cztery biblioteki publiczne w województwie opolskim nie posiadały systemu bibliotecznego,
1. Gminny Ośrodek Kultury. Biblioteka Publiczna w Kamienniku,
2. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji. Biblioteka Publiczna w Lubrzy,
3. Ośrodek Kultury Gminy Skoroszyce z siedziba w Sidzinie,
4. Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowie.

IX. Jubileusze bibliotek
maj 2022 r. – Obchody 75-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu.
październik 2022 r. – Obchody 75-lecia MiGBP im. Józefa Elsnera w Grodkowie.

X. Nagrody dla bibliotek
Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu – II miejsce w konkursie „Szukamy Złotych Gwiazd” zorganizowanego przez Gazetę Wyborczą.

Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu – Wyróżnienie w XIX Edycji Opolskiej Nagrody Jakości, przyznane przez Opolską Izbę Gospodarczą.

Namysłowski Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna w Namysłowie – Wyróżnienie „Biblioteka przyjazna dzieciom” przyznane przez Przystanek Rodzinka.

Namysłowski Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna w Namysłowie – Wyróżnienie Specjalne przyznane przez Fundację ABC XXI Cała Polska Czyta Dzieciom.

Namysłowski Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna w Namysłowie – Wyróżnienie w kategorii Edukacja Kulturowa Opolszczyzny, przyznane przez Marszałka Województwa Opolskiego i Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego.

Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowiczkach – Wyróżnienie w kategorii „Edukacja kulturowa w czasie pandemii” przyznane przez Urząd Marszałkowski.

XI. Wybrana działalność promocyjna bibliotek. Realizowane projekty.
Gminne Centrum Kultury. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Białej
luty - Ferie z Gminnym Centrum Kultury „Dzień w bibliotece”.
kwiecień - Spotkanie autorskie z Iloną Wiśniewską.
październik - Noc Bibliotek.

Miejska Biblioteka Publiczna w Brzegu
kwiecień - Festyn charytatywny „Solidarni z Ukrainą”.
maj - Spotkanie z Aleksandrem Sadowińskim.
maj - Spotkanie autorskie ze Zbigniewem Rokitą.
czerwiec - „Wakacyjna walizka” – letni Kiermasz Książki.
czerwiec - Konkurs fotograficzny „Zabierz książkę na wakacje”.
czerwiec - Przedstawienie teatralne „Oczami Drzew” na podstawie baśni braci Grimm „Jaś i Małgosia” w reżyserii Aleksandry Bednarek.
czerwiec - Spotkanie z groomerem „Pies w bibliotece”.
czerwiec - Miejskie Warsztaty Pisania.
lipiec - Wizyta ministra Przemysława Czarnka.
wrzesień - „Wycinki w termosie” – warsztaty tworzenia kolaży słownych.
październik - Spotkanie autorskie z Marcinem Pałaszem.
październik - Koncert Jana Mozolewskiego oraz Blues Galeria.
październik - „Jesienne wędrówki” – spotkanie z Kamilem Młodzianowskim.
listopad - Pogaduchy o … „Czarownica i kot”. Andrzejkowe szaleństwo.
listopad - Realizacja projektu „Do Brzegu” w ramach programu Blisko 2022-2023.
listopad - Krawat dla supermena z okazji Międzynarodowego Dnia Mężczyzny.
listopad - Noc w Bibliotece.
listopad - Sielankowe porady o zdrowiu.
listopad - Wernisaż wystawy niezwykłych prac Oliwii Sycz.
grudzień - Pogaduchy o… spotkanie z Mikołajem.
grudzień - 10 turniej o Puchar Biblioteki „Partyjka w Bibliotece X”.

Gminna Biblioteka Publiczna w Chrząstowicach
styczeń - Biblioteka od podszewki – lekcja biblioteczna dla przedszkolaków.
styczeń - Gry i układanie puzzli w czytelni dla rodzin.
luty - Ty też możesz to zrobić – warsztaty rękodzieła dla seniorów, ozdoby walentynkowe.
luty - Gry, układanie puzzli i zabawy w czytelni.
luty - Walentynki na świecie – wystawka własna.
luty - Tłusty Czwartek – wystawka własna.
marzec - Olimpiada w Kraju Środka – wystawa własna.
kwiecień - Gminny Konkurs Kroszonkarski.
kwiecień - Kroszonki, pisanki i inne oklejanki – wystawa prac pokonkursowych.
maj - Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich – wystawka własna.
maj - Inscenizacja Kopciuszka w filii bibliotecznej.
maj - Tydzień Bibliotek. Warto spełniać marzenia – wycieczka do Izraela. Spotkanie dla uczniów szkół.
maj - Tydzień Bibliotek. Dbamy o planetę – prezentacja + teatrzyk kamishibai.
maj - Tydzień Bibliotek. Poznajmy autorkę „Ani z Zielonego Wzgórza” L. Maud Montgomery – prezentacja dla uczniów szkół.
maj - Tydzień Bibliotek. 200 rocznica śmierci Ignacego Łukasiewicza – prezentacja dla uczniów szkół.
maj - Zamki i Pałace Opolszczyzny cz. I – prezentacja dla seniorów.
maj - Zamki i Pałace Opolszczyzny cz. II – prezentacja dla seniorów.
maj - Wystawa prac plastycznych po Tygodniu Bibliotek.
czerwiec - Czytaj dziecku dziennie 20 minut codziennie – spotkanie dla Ochronki, bajki czytały panie z Klubu Seniora.
czerwiec - Czytaj dziecku dziennie 20 minut codziennie – spotkanie dla młodszych przedszkolaków, bajkę czytała pani radna Rady Gminy Chrząstowice.
sierpień - Gry i zabawy z książką.
wrzesień - Narodowe Czytanie „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza – wspólne czytanie wybranych utworów A. Mickiewicza przez władze gminy, seniorów, uczniów i mieszkańców.
wrzesień - Nieznana historia Armii Krajowej na Śląsku Opolskim – prelekcja i oglądanie wystawy.
wrzesień - Inscenizacja z okazji Dnia Edukacji Narodowej, filia biblioteczna.
wrzesień - Spotkanie autorskie z Gabrielą Anną Kańtor.
październik - Niezbyt znani Ślązacy cz. I – prezentacja dla seniorów.
październik - Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania oraz promocja akcji „Mała książka – wielki człowiek”.
październik - Inscenizacja „Czerwony kapturek”, filia biblioteczna.
październik - Niezbyt znani Ślązacy cz. II – prezentacja dla seniorów.
listopad - Wyjazdowe spotkanie w przedszkolu w Suchym Borze, teatrzyk kamishibai, „Legenda o smoku wawelskim i inne bajki”.
listopad - Ty tez możesz to zrobić – warsztaty rękodzieła dla seniorów - makrama.
listopad – „Szklarz - Alfred Szklarski” – prezentacja dla uczniów.
grudzień - Spotkanie autorskie ze Zbigniewem Stańczakiem.
grudzień - Wyjazdowe spotkanie w przedszkolu w Suchym Borze. Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych „Niepełnosprawność - co to takiego?”.
grudzień - Wystawa „Zagrajmy w piłkę nożna na Bliskim Wschodzie – Mundial 2022 r. w Katarze”.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna w Dobrodzieniu
styczeń–grudzień - Cykliczne zajęcia biblioteczne i biblioterapeutyczne dla wychowanków MOW w Dobrodzieniu.
luty - Ferie z biblioteką.
kwiecień - Spotkanie autorskie z Anną Kańtor.
kwiecień - Akcja Żonkile. Zajęcia warsztatowe dla uczniów szkoły podstawowej.
maj - Gminny Dzień Bibliotekarza.
czerwiec - Dzień Dziecka z biblioteką.
czerwiec - Spotkanie autorskie z Jędrzejem Pasierskim.
lipiec–grudzień - Cykliczne spotkania „Czytanki – Malowanki”.
wrzesień - Narodowe Czytanie.
październik - Bajkowe środy, filia Pludry.
październik - Noc Bibliotek.
październik - Spotkanie autorskie z Markiem Szołtyskiem.
grudzień - Opowieści adwentowe.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Biblioteka Publiczna w Głogówku
marzec - „Wieczór kobiet” – współorganizacja z Centrum Kultury.
kwiecień - Warsztaty wielkanocne dla seniorów w Senior +.
czerwiec - Festyn z okazji Dnia Dziecka – współorganizacja.
czerwiec - Warsztaty biblioterapeutyczne dla seniorów „Odwaga bycia prawdziwym sobą”.
sierpień - Spacer po Głogówku – tropem postaci literackich (gra miejska).

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Głuchołazach
maj - Nocna Gra Miejska z okazji 800-lecia Głuchołaz.
czerwiec - Spotkanie z Markiem Michalakiem. Promocja książki „Opowieści o tym, co w życiu ważne”.
październik - Projekt profilaktyczny „Uzależnienie od pisania”.
listopad - Dzień postaci z bajek.
listopad - Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „ Moja ulubiona postać z polskiej bajki”.

Gminna Biblioteka Publiczna im. Adama Mickiewicza w Gogolinie
luty - Spotkanie autorskie ze Zbigniewem Rokitą, laureatem Nagrody Literackiej Nike 2021 za książkę „Kajś. Opowieść o Górny Śląsku”.
marzec - Gminny Konkurs Recytatorski pod patronatem Burmistrza Gogolina.
kwiecień - Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dzieci „Psia Chata” Ewy Letachowicz.
maj - Podwieczorek z Literaturą – spektakl „Moralność Pani Dulskiej” w wykonaniu uczniów Zespołu Placówek Oświatowych z Leśnicy.
maj - Bajkowy Wieczór w bibliotece w ramach Tygodnia Bibliotek.
czerwiec - Spotkanie z podróżnikiem Jerzym Pejczem „ Moja podróż do Meksyku".
czerwiec - Spotkanie w ramach DKK w Gogolinie z pisarką powieści kryminalnych Hanną Greń.
sierpień - Rajd Rowerowy „Z książką do sąsiada”.
wrzesień - Narodowe Czytanie „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza.
październik - Spotkanie autorskie z Joanną Jax.
październik - Noc Bibliotek.
październik - Spotkanie autorskie z Pawłem Radziszewskim w ramach "Zaczytanego Opolskiego”.
październik - Podwieczorek z poezją i muzyką. Edmund Borzemski – poezja i Maria Ruszecką – muzyka.
listopad - Jesienne pogawędki „Zbuduj odporność naturalnie, że naturalnie”. Gośćmi spotkania były Zuzanna Rzepecka i Alina Sygidus.
listopad - Jesienne pogawędki – Jerzy Pejcz „Muzyka i życie Jana Sebastiana Bacha".
listopad - Spotkanie z Krzysztofem Lisowskim „Moja niezwykła wyprawia do Nepalu”.
listopad - Konkurs pt. „Ein kreatives Treffen mit Poesie und Musik in der Gemeinde Gogolin” – Kreatywne spotkanie z poezją i muzyką w Gminie Gogolin dla wszystkich przedszkoli i szkół podstawowych w Gminie Gogolin.
grudzień - Rodzinny Piernikowy Escape Room.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Biblioteka Publiczna w Gorzowie Śląskim
styczeń - 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
styczeń–luty - Ferie w bibliotece.
luty - Spotkanie kadry zarządzającej bibliotek publicznych powiatu oleskiego.
kwiecień - Gminny konkurs recytatorski dla uczniów szkół podstawowych „Magia żywego słowa”.
maj - Ogólnopolski Tydzień Bibliotek.
maj - Wystawa „Portret pięknej kobiety” ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu.
wrzesień - Narodowe Czytanie.
październik - Spotkanie autorskie z Katarzyną Zdanowicz.
październik - Spotkanie autorskie z Markiem Szołtyskiem.
listopad - Niepodległa do hymnu.
grudzień – Jarmark Bożonarodzeniowy.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie
Cały rok cyklicznie – spotkania brydżowe.
Cały rok cyklicznie – zajęcia z dziećmi ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie.
luty - Otwarcie wystawy „Grodkowskie abecadło".
luty - Ferie z grami planszowymi.
luty - czerwiec – Lekcje polskiego dla Ukraińców.
marzec - Warsztaty ze zdobienia jaj wielkanocnych, prowadzenie: Halina Jakubowska oraz Magda Poprawka (Muzeum Wsi Opolskiej).
marzec - Warsztaty Bullet Journal z elementami kaligrafii.
marzec - Wykład „Joga w edukacji wczesnoszkolnej” – spotkanie dla rodziców, nauczycieli, opiekunów.
marzec - „Dzień gier planszowych”
marzec - „Wiosenno-wielkanocny pop-up box" – warsztaty scrapowe dla dorosłych.
kwiecień - 10-lecie Działu Edukacji Regionalnej.
kwiecień - Finisaż wystawy „Bohumin oczami grodkowian" w Bohuminie (Czechy) – wystawa przygotowana przez pracowników biblioteki.
kwiecień - Konkurs regionalny dla klas siódmych „Z przeszłości i teraźniejszości miasta i gminy Grodków”.
maj - Otwarcie wystawy „Kalejdoskop Sztuki".
maj - Bicie Rekordu Czytania przed grodkowskim ratuszem.
maj - Spotkanie autorskie z Marcinem Pałaszem.
maj - X Konferencji Bibliotek Publicznych Powiatu Brzeskiego.
maj - Kiermasz książek przed grodkowskim ratuszem.
maj - Majowe Czytanie w Plenerze przed grodkowskim ratuszem.
maj - Organizacja akcji „Posprzątajmy wspólnie Grodków” – teren całego miasta.
maj - Spotkanie autorskie z Renatą Piątkowską.
maj - Warsztaty introligatorskie dla młodzieży.
czerwiec - Gra Miejska z lokalną młodzieżą.
czerwiec - Spotkanie autorskie z Przemysławem Piotrowskim
czerwiec - Akcja Bookcrossing (uwolniono 30 książek).
czerwiec - „Ekologicznie czyli jak? Uczymy się od innych" – warsztaty edukacyjne.
czerwiec - Spotkanie autorskie z Agnieszką Lis.
lipiec - Bezpieczne wakacje – spotkanie ze strażakiem, profilaktyczno-edukacyjne zajęcia dla dzieci.
lipiec - „Album" – warsztaty scrapowe dla dorosłych.
lipiec - „Gry planszowe w bibliotece”.
lipiec - Otwarcie wystawy "Zabytkowy Grodków".
lipiec - Bezpieczny Senior – informacyjno-profilaktyczne spotkanie strażnika ze Straży Miejskiej w Grodkowie z grupą seniorów.
lipiec - Warsztaty kaligrafii – filia Kolnica.
lipiec - Warsztaty „Scrapbooking w Bullet Journalu".
sierpień - Zajęcia plastyczne – "Wakacyjne magnesy".
sierpień - Zajęcia edukacyjno-plastyczne „Miejski zielnik”.
sierpień - Zajęcia plastyczne „Wakacyjne breloczki".
sierpień - Warsztaty Bullet Journal – filia w Kolnicy.
sierpień - Wizyta delegacji z miasta partnerskiego Beckum w Dziale Edukacji Regionalnej, wykład i prezentacja pt. „Jak zmieniał się grodkowski ratusz”.
wrzesień - Narodowe Czytanie przed grodkowskim ratuszem.
październik - Spotkanie autorskie z Joanną Jax.
październik - 50-lecie współpracy miast partnerskich Grodkowa i Bohumina. Współorganizacja.
sierpień - „Czwartki z programowaniem”.
październik - Spotkanie autorskie z Joanną Ławicką.
październik - warsztaty kroszonkarskie dla seniorów z Magdaleną Poprawką (Muzeum Wsi Opolskiej).
październik - Obchody 75-lecia MiGBP im. Józefa Elsnera w Grodkowie.
październik - Otwarcie wystawy „Józef Elsner".
październik - Zajęcia biblioterapeutyczne pt. „Kłamstwo” dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie.
październik - Spotkanie autorskie z Ryszardem Druchem.
listopad - Obchody 35-lecia chóru „Grodkovia".
listopad - Spotkanie autorskie z Justyną Bednarek.
listopad - Zajęcia biblioterapeutyczne pt. „Czym jest patriotyzm?” dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie.
listopad - „Świąteczne pudełko" – warsztaty scrapowe.
listopad - Maraton Czytania.
grudzień - Gra miejska z harcerzami.
grudzień - Biblioteczna eko-choinka – warsztaty tworzenia ekologicznych ozdób świątecznych.
grudzień - Warsztaty „Biblioteczny Bullet Journal".
grudzień - Gra terenowa „W poszukiwaniu Mikołaja” – dzieci ze szkoły podstawowej wraz z oddziałem przygotowawczym dzieci z Ukrainy.
grudzień - „Mikołajki w Dziale Edukacji Regionalnej".
grudzień - Mikołajkowo-Świąteczne spotkanie w Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie – głośne czytanie.
grudzień - Spotkanie autorskie z Marią Gądek-Burzyńską.
grudzień - Warsztaty plastyczne „Kartka świąteczna".
grudzień - Koncert "Kolędowanie pod ratuszem".

Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu
styczeń–luty - Ekoferie w bibliotece.
luty - Warsztaty papieru czerpanego.
luty - Warsztaty malowania wzoru opolskiego.
luty - Spotkanie autorskie ze Zbigniewem Rokitą.
luty - Spotkanie autorskie z Magdą Lassotą.
marzec - Wiosenny kolaż na Dzień Kobiet – warsztaty ekorękodzieła.
marzec - Spotkanie autorskie z Łukaszem Barysem.
marzec - Bezpłatny kurs adaptacyjny języka polskiego.
kwiecień - Rodzinne Czytanki. Spotkanie autorskie z Wojciechem Gilem.
kwiecień - Warsztaty arteterapii dla dzieci.
kwiecień - Warsztaty ogrodnicze z Mają Popielarską.
kwiecień - Wiosenny mini Eko Festyn.
kwiecień - „Wszystkie zwierzęta Barbary Gawryluk”.
kwiecień - Bieg Łącznika.
kwiecień - Spotkanie autorskie z Jackiem Karczewskim.
kwiecień - Konkurs plastyczny pt. „Co mnie otacza? Czyli, bioróżnorodność mojej okolicy”.
maj - Warsztaty rodzinne – Poidełka dla owadów.
maj - Tydzień Bibliotek 2022.
maj - Warsztaty ogrodnicze z Mają Popielarską.
maj - Koncert „Lot trzmiela”.
czerwiec - Targi Książki Nad Odrą 2022.
czerwiec - Rodzinne Czytanki „Z tatą w przyrodę”. Spotkanie autorskie z Wojciechem Mikołuszko.
czerwiec - Warsztaty rękodzieła – obrazy z mchu.
czerwiec - Dni Literatury Dla Dzieci i Młodzieży – spotkanie z Marcinem Pałaszem.
czerwiec - Dni Literatury Dla Dzieci i Młodzieży – spotkanie autorskie z Małgorzatą Piekarską.
czerwiec–lipiec - Warsztaty projektowania mobilnej gry miejskiej na motywach słowiańskich.
czerwiec - Warsztaty alchemiczne.
sierpień - Spotkanie autorskie z Rafałem Merskim.
sierpień - Warsztaty pisania scenariuszy do gier RPG.
sierpień - Spotkanie z Maciejem Zakościelnym.
wrzesień - Narodowe Czytanie „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza.
wrzesień - Zjawy, duchy i słowiańskie obrzędy w kontekście cyklu „Wiedma” Moniki Maciewicz.
wrzesień - Słowiańska fantastyka piórem pisana – spotkanie z Magdaleną Wolff.
wrzesień - Noc Bibliotek – warsztaty „Jesienny gobelin z roślin”.
wrzesień - Rzecz o skrzatach, wodnikach i rusałkach – spotkanie z Witoldem Vargasem.
wrzesień - Premiera mobilnej gry miejskiej „Zaczarowana twierdza”.
październik - Las w słoiku – warsztaty ekologiczne.
październik - Hipokryzja w naszych relacjach ze zwierzętami – spotkanie z dr Andrzejem Kruszewiczem.
październik - 5. Konferencja dla bibliotekarzy i nauczycieli.
październik - Marcin z Lasu – Spotkanie autorskie z Marcinem Kostrzyńskim.
listopad - Słowiański zielnik, jakiego do tej pory nie było! – spotkanie z Joanną Laprus.
listopad - Jak w ulu – warsztaty ekologiczne.
listopad – „Stop smog – praktyczne sposoby na ochronę powietrza” – warsztaty międzypokoleniowe.
listopad - Spotkanie autorskie z Magdaleną Gumowską oraz Mariuszem Łapińskim.
listopad - Warsztaty ekologiczne „Choinka inna niż wszystkie”.
listopad - Warsztaty ekologiczne „Świąteczny obraz – święta jak z obrazka”.
listopad - Spotkanie autorskie z Pawłem Szpalą.
listopad - Spotkanie autorskie z Katarzyną Zdanowicz.
listopad - Ogród w permakulturze – warsztaty ekologiczne.
listopad - Art Upcykling, czyli stare rzeczy zyskują nowe życie – warsztaty ekologiczne.
grudzień - Warsztaty Less Waste, czyli zero waste dla początkujących.
grudzień - Ptaki w naszym otoczeniu – jak je obserwować i chronić – warsztaty + wykład.
grudzień - Mieszko tu był? Koźle piastowskie. Na podstawie powieści Ewy Kassali „Słowiański szlak. Czas bogini”.
grudzień - Ekologia, Stoicyzm, Klimat – wykład dr Piotra Stankiewicza.
grudzień - Spotkanie autorskie dla dzieci z Tomem Justyniarskim pt. „Psie troski”.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczborku
styczeń - Wystawa „Pippi i przyjaciele” z okazji 20. rocznicy śmierci i 115. rocznicy urodzin Astrid Lindgren.
marzec - „Pamiętajmy o Osieckiej” – wystawa z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu.
marzec - Wystawa „Stobrawski Park Krajobrazowy w fotografii”.
maj - Rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz”.
czerwiec - Spotkanie z Agnieszką Lis w ramach DKK.
czerwiec - Spotkanie z Jędrzejem Pasierskim w ramach „Zaczytanego Opolskiego”.
wrzesień - Narodowe Czytanie „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza.
październik - Wystawa „Kraina Petera Schrata. Fotograficzne zapiski znad Małej Panwi”, ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu.
październik - Noc Bibliotek pod hasłem „To się musi powieść”.
listopad¬¬–grudzień - Wystawa na temat historii Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kluczborku przygotowana przez organizatorów Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej.
grudzień - Spotkanie z kluczborską poetką Iwoną Derkowską.

Biblioteka i Centrum Kultury w Kolonowskiem
maj - Spotkanie autorskie z Olgą Rudnicką.
maj - Spotkanie autorskie z dr. Danielem Maciołem „Dziedzictwo rodu Collonów.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach
luty - Spotkanie autorskie „Filozofia wokół miłości – spotkanie z profesor Bartłomiejem Kozerą.
kwiecień - Spotkanie z Adamem Kubkiem.
kwiecień - Impreza czytelnicza w „Stumilowym lesie”.
maj - Bezpieczeństwo seniora w sieci – prelekcja pana Tadeusza Gajdy.
czerwiec - Spotkanie autorskie z Lloydem Halversonem, autorem książki o Krapkowicach.
czerwiec - Wykład Profesor Urszuli Marczyńskiej „Reakcja człowieka na stres”.
lipiec–sierpień - „Lato z fantazją” – zajęcia wakacyjne z dziećmi.
wrzesień - Narodowe Czytanie „Ballady i romanse” A. Mickiewicza.
wrzesień - Spotkanie z Reginą Wasiak Taylor – prezesem Związku Pisarzy Polskich.
październik - „Bezpieczni razem” – zabawy dziadków z wnukami.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Lewinie Brzeskim
Cykliczne spotkania w ramach DKK.
Realizacja projektu „ Mała książka – wielki człowiek”.
luty - Dzień Świętego Walentego.
marzec - Międzynarodowy Dzień Matematyki.
kwiecień - Uroczyste Otwarcie Biblioteki w Łosiowie.
maj - X edycja Biblioteki pod Ratuszem.
maj - Spotkanie autorskie z Olgą Rudnicką.
maj - XIII Gminny Konkurs Recytatorski.
czerwiec - Piknik z Biblioteką.
czerwiec - Noc w bibliotece z Harrym Potterem.
lipiec - Wycieczka „Wrocław, jakiego nie znacie”.
lipiec¬–sierpień - Kreatywne wakacje w bibliotece.
lipiec–sierpień - „Z ekologią na ty" – wakacyjne lekcje ekologii.
sierpień - Zakończenie kreatywnych wakacji w filii bibliotecznej w Łosiowie.
wrzesień - Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania.
wrzesień - Warsztaty ekologiczne w filii bibliotecznej w Skorogoszczy.
wrzesień - Narodowe Czytanie „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza.
październik - Jesienne warsztaty plastyczne w Filii Bibliotecznej w Strzelnikach.
październik - Dzień Origami.
listopad - Dzień Młodzieży.
listopad - Spotkanie autorskie z Justyną Bednarek.
listopad - Wizyta przedszkolaków w filii bibliotecznej w Łosiowie – zapoznanie z biblioteką, prezentacja projektu „Mała książka - wielki człowiek”.
grudzień - Warsztaty plastyczne „Sztuka Fun”.
grudzień - Warsztaty tworzenia ozdób i dekoracji świątecznych w filii bibliotecznej w Skorogoszczy.
grudzień - „Skrzaty ze sznurka i włóczki” – Świąteczne spotkania w bibliotece w Strzelnikach.
grudzień - Spotkanie Klubu Mądrego Przedszkolaka – tematyka zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Łambinowicach. Gminna Biblioteka Publiczna
styczeń - Dzień Babci i Dziadka.
luty - Zostań moją Walentynką.
luty - Bal karnawałowy.
marzec - Bajkoteka przedszkolaka.
kwiecień - Konkurs wielkanocny.
czerwiec - Dzień Dziecka
sierpień - Noc w bibliotece.
sierpień - Nocne podchody z książką.
październik - Spotkanie autorskie z Anną Przeździecką.
listopad - Powiatowy Konkurs Satyry i Humoru.
grudzień - Mikołajki w bibliotece
grudzień - Spotkanie autorskie z Przemysławem Wechterowiczem.

Namysłowski Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna w Namysłowie
kwiecień - Powiatowy Konkurs recytatorski dla przedszkolaków.
kwiecień - Realizacja projektu EDUKO-Edukacja Kulturowa Opolszczyzny.
maj - I Namysłowski Festiwal Fantastyki.
maj - Spotkanie autorskie z Olgą Rudnicką w ramach „Zaczytanego Opolskiego”.
maj–czerwiec - Akcja Cała Polska Czyta Dzieciom.
wrzesień - WENA dla Karoliny – 15. rocznica śmierci Karoliny Turkiewicz-Suchanowskiej.
październik - Noc Bibliotek.
listopad - Pierwszy rok działalności Klubu Gier Planszowych i RPG Dragon.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Niemodlinie
styczeń–grudzień - Akcja „Mała książka – wielki człowiek”.
kwiecień - Noc z Andersenem.
kwiecień - Udział w akcji Żonkile.
maj - Tydzień Bibliotek.
czerwiec - Cała Polska Czyta Dzieciom.
czerwiec - Spotkanie autorskie z Agnieszką Lis.
lipiec - Wakacje w Bibliotece.
lipiec–listopad - Realizacja projektu „Happy Balans”.
wrzesień - Wystawa „Wolność i poeci”.
wrzesień - Narodowe Czytanie.
wrzesień - Spotkanie autorskie z Gabrielą Anną Kańtor.
listopad - Obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Nysie
Cykliczne spotkania w ramach DKK.
styczeń - Wystawa „Agatha Christie – Królowa zbrodni” ze zbiorów WBP w Opolu.
luty - Warsztaty walentynkowe.
luty - Rozgrywki szachowe i turniej gier planszowych CDW (Centrum Działań Wspólnych).
marzec - Warsztaty artystyczno-terapeutyczne Neurografika CDW.
marzec - „Wspólna pasja” – wystawa rękodzieła wykonanego przez uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji Opolskiej w Nysie oraz Zahrada 2000 w Jeseniku (CDW).
styczeń–kwiecień - „Wesołego Alleluja na starej pocztówce” ze zbiorów WBP w Opolu.
kwiecień–maj - Wystawa „Konstytucja 3 maja”.
kwiecień - III Transgraniczny Kongres Biblioteczny (CDW).
kwiecień - Otwarcie biblioteki plenerowej przy placu Paderewskiego w Nysie.
kwiecień - Plener artystyczny (CDW).
maj - Wykład dr. n. med. Marty Misiarz w ramach Tygodnia Bibliotek „Zasady racjonalnego żywienia dla osób dorosłych”.
maj - Spotkanie autorskie dla dzieci z Romanem Pankiewiczem.
maj - Konkurs – „Książka i kawa to dobry duet” w ramach Tygodnia Bibliotek.
maj–czerwiec - Wystawa fotograficzna „Ścieżkami pogranicza nysko-jesenickiego” (CDW).
czerwiec - Spotkanie autorskie z Przemysławem Borkowskim w ramach „Zaczytanego Opolskiego”.
czerwiec - Spotkanie autorskie z poetką Janiną Łopuch.
czerwiec - Odjazdowy bibliotekarz – rajd rowerowy bibliotekarzy i czytelników.
czerwiec - Świat w pigułce – wykorzystanie aplikacji w podróży (CDW).
czerwiec–sierpień - Wernisaż i wystawa prac „Świat mojej wyobraźni” Urszuli Boduszek.
czerwiec - Z historią w tle – prelekcja, zwiedzanie Muzeum Powiatowego w Nysie oraz wirtualne zwiedzanie muzeów w Polsce i na świecie (CDW).
styczeń–wrzesień - Wystawa „Zamki i pałace Śląska Opolskiego” ze zbiorów WBP w Opolu.
sierpień - Spotkania autorskie w trakcie festiwalu literackiego „Miedzianka po drodze”:
Sylwia Chutnik, Wojciech Bonowicz, Witold Szabłowski, Marcin Wicha, Zbigniew Rokita.
sierpień - Giełda płyt winylowych.
wrzesień - Narodowe Czytanie „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza.
wrzesień–październik - Plenerowa wystawa fotografii Elżbiety Dzikowskiej „Uśmiech Świata”.
wrzesień–październik - Wernisaż i wystawa uczestników ŚDS Caritas Diecezji Opolskiej „Sen Alicji”.
wrzesień - Konkurs fotograficzny na najpiękniejszy uśmiech mieszkańców Nysy (w ramach wystawy plenerowej „Uśmiech świata”).
październik - Gra terenowa „Tomek na tropie nyskiej tajemnicy” (CDW).
październik–grudzień - Wernisaż i wystawa prac Very Kovarowej, zorganizowana z okazji 26. rocznicy współpracy MiGBP w Nysie z biblioteką w Sumperku(Czechy).
październik - Spotkanie autorskie z Agnieszką Frączek w Filii Biała Nyska w ramach „Zaczytanego Opolskiego”. październik–listopad - Wernisaż i wystawa malarstwa Justyny Janek „W drodze”.
listopad–grudzień - Wernisaż i wystawa malarstwa uczestników warsztatów malarskich przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Nysie „Szalone dłonie”.
grudzień - Wernisaż i wystawa prac rękodzielniczych Barbary Bondar-Suchońskiej i Magdaleny Bondar-Stanosz „W zaciszu domu”.
listopad - Wieczór autorski Wojciecha Ossolińskiego „Inspiracje”.
grudzień - Warsztaty tworzenia kartek świątecznych.

Oleska Biblioteka Publiczna
styczeń - Wystawa „Maria Konopnicka”.
luty - Ferie w bibliotece: „Ruszamy głową”.
luty–marzec - Wystawa „Historia ubioru”.
marzec - Wystawa „Kobiety, kobietki i dziewczyny – ze zbiorów OBP”.
marzec - Wiosenne czytanie: spotkania z przedszkolami.
kwiecień - Akcja biblioteczna „Pożyczamy paczkami”.
kwiecień – 6. Ogólnopolskie czytanie „Jeżycjady”.
kwiecień - Wystawa „Moje Camino” ze zbiorów WBP w Opolu.
maj - Spotkanie autorskie z Danutą Gmur.
maj - Zoom na książkę – cykl lekcji bibliotecznych.
maj - Wyszukiwanie: ułatwienia i problemy – lekcje biblioteczne.
czerwiec - Wystawa „Tradycje oleskiego drukarstwa”.
czerwiec - Spotkanie autorskie z Przemysławem Piotrowskim.
czerwiec–lipiec - Wystawa „0 Euro”.
lipiec–sierpień - Letnie czytanki – spotkania z przedszkolakami.
sierpień - Wystawa „Pan Kuleczka”.
wrzesień - Wystawa „Kraina Petera Schrata – fotograficzne zapiski znad Małej Panwi”.
cz. 1., ze zbiorów WBP w Opolu.
wrzesień - Narodowe Czytanie „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza.
wrzesień - Dzień integracji międzypokoleniowej – Polscy poeci dzieciom.
wrzesień - Wystawa „Duchy polskie” Hanny Jerki.
wrzesień - Noc Bibliotek – kryminalne zagadki OBP.
wrzesień–grudzień - CzytaMy – cotygodniowe głośne czytania.
październik - Spotkanie autorskie z Joanną Jax.
październik - Spotkanie autorskie z Markiem Szołtyskiem.
październik - Wystawa „Kraina Petera Schrata – fotograficzne zapiski znad Małej Panwi” cz. 2., ze zbiorów WBP w Opolu.
listopad – „#szkoła pamięta” – lekcje biblioteczna o historii regionu zapisanej w materiałach bibliotecznych.
listopad - Spotkania z żywym słowem WTZ.
listopad - Ty(dzień) Pluszowego Misia – spotkania z przedszkolami.
grudzień - „Dotyk bliskości” – spotkanie z terapeutą Katarzyną Ligendzą.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance. Biblioteka w Pogorzeli
styczeń–grudzień - Cykliczne zajęcia biblioteczne dla szkół i przedszkoli oraz zajęcia w klubach zainteresowań.
luty - Ferie w bibliotece.
luty–listopad - Spotkania w ramach DKK dla dorosłych i dla dzieci.
kwiecień - Konkurs „Nasze tradycje. Palma wielkanocna”.
maj - Tydzień Bibliotek.
czerwiec - Spotkanie autorskie z Agnieszką Lis.
czerwiec - Warsztaty promujące literaturę dla dzieci i bibliotekę w Dniu Dziecka pt. „Piaskownica”.
lipiec - Wakacyjny tydzień w bibliotece.
lipiec–sierpień - Biblioteka w plenerze.
październik - Spotkanie autorskie z Joanną Jax.

Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu
styczeń - „Ręka pszczelarza” – spotkanie z Tomaszem Różyckim.
styczeń - „Odludek. Solitary Soldier” – spotkanie z Robertem Kulikiem.
luty - Spotkanie z Markiem Zającem, autorem książki „Pędzę jak dziki tapir. Bartoszewski w 123 odsłonach”.
kwiecień - „Różewicz. Rekonstrukcja” – spotkanie z Magdaleną Grochowską.
kwiecień - „Historia i teraźniejszość – w 100. rocznicę pierwszego posiedzenia Senatu II RP” – lekcja historii dla studentów Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego.
kwiecień - Spotkanie z Tomaszem Sobanią – pisarzem, biegaczem i podróżnikiem.
maj - Spotkanie z Pawłem Szpalą, autorem publikacji „Opolskie – przewodnik pełen przygód”.
maj - Wykład o literaturze awangardowej Jakuba Kornhausera.
maj - „Brzydko tną twoje noże?” – spotkanie z Jakubem Kornhauserem.
maj - „Siedem cnót”– spotkanie z autorkami antologii poezji kobiecej.
maj - „Zamek Górny w Opolu” – spotkanie z Joanną Siek.
czerwiec - „Katharsis” – spotkanie z Maciejem Siembiedą.
maj - Warsztaty artystyczne dla Ukraińców.
maj - „Historia żółtej ciżemki” – przedstawienie Teatru Blaszany Bębenek.
maj - Koncert piosenek ukraińskich – Olga Jurjewa.
maj - Spotkanie z Elżbietą Dzikowską.
maj - Warsztaty artystyczne „Ptaszki z papieru” – ptaki przyjaźni polsko-ukraińskiej.

czerwiec – VI FESTIWAL KSIĄŻKI
Spotkanie z Anną Ficer Ogonowską.
Spotkanie z Katarzyną Gacek.
Spotkanie z Piotrem Szmidtem Ten Typ Mes O książce „Dwa psy przeżyły”.
Spotkanie z Arturem Domosławskim.
Spotkanie z Katarzyną Grocholą.
Konferencja „Branża wydawnicza w dobie wojny, współpraca polsko-ukraińska”.
Spotkanie z Waldemarem Cichoniem, autorem książki „Cukierku, Ty Łobuzie”.
Spotkanie z Martą Matyszczak.
Spotkanie z Katarzyną Berlińską ps. Herytiera Pizgacz, rozmowa o trylogii „Start a Fire”.
Spotkanie z Krystyną Kurczab-Redlich i Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz.
Spotkanie z Ewą Woydyłło-Osiatyńską.
Spotkanie z Konradem Piaseckim.
Trening superkoncentracji dla dzieci – warsztaty z Pauliną Mechło.
Spotkanie z Łukaszem Radeckim „Adam Mickiewicz – bryk bardzo niekonwencjonalny”.
„Za duży na bajki” – warsztaty z autorką książki, Agnieszką Dąbrowską.
Warsztaty kreatywnego pisania Loesje.
„Fantasy niejedno ma imię” – spotkanie z Januszem Staniszewskim, Markiem Zychlą i Krzysztofem Matkowskim.
„Groza jest kobietą” – spotkanie z Anną Musiałowicz, Agnieszką Kuchmister i Agatą Suchocką.
Warsztaty stoickie z Tomaszem Mazurem.
Panel autorów: Maria Paszyńska, Sabina Waszut, Magdalena Wala, Monika Kowalska.
Spotkanie z Anetą Jadowską – rozmowa z autorką o świecie fantastyki i kryminału.
Spotkanie z Piotrem Zychowiczem – rozmowa o książce Nadchodzi III wojna światowa.
Spotkanie z Tamarą Dudą, ukraińską pisarką, dziennikarką i tłumaczką.
Spotkanie z Anną Gacek.
Spotkanie z Marcinem Mellerem – rozmowa o sensacyjnej powieści „Czerwona ziemia”.
Warsztaty ruchowo-rysunkowe KRECHA „Gimnastyka rysunkowa”, prowadzenie Magdalena Wolnicka i Józef Chyży.
„W godzinę dookoła Australii” – spotkanie z autorami książki Magdaleną Gumowską i Mariuszem Łapińskim.
Spotkanie z Tomaszem Markunem, autorem „Budowlanka, czyli patologia polskiego budownictwa”.

czerwiec – NOC KULTURY
Warsztaty ceramiczne „ Lepimy z gliny”.
Razem z superbohaterami siły łączymy, do walki ze złem stajemy, bo naszą bibliotekę ratować chcemy!– autorska gra terenowa Ocalić Library City.
12. edycja „Morderstwo w bibliotece 2022” – Sfałszowany manuskrypt, czyli śmierć w Opolwood.
Warsztaty florystyczne dla dzieci i młodzieży przygotowane przez Monikę Bębenek z Kwitnących Horyzontów – Edukacja Florystyczna.

Narodowe Czytanie.
październik - Noc Bibliotek „To się musi powieść”.

20. OPOLSKA JESIEŃ LITERACKA
Pokaz filmu z okazji jubileuszu 75-lecia MBP Opole.
Rozmowa Wojciecha Bonowicza z Justyną Sobolewską nt. książki „Ślepak” Jadwigi Stańczakowej.
Spotkanie z Łukaszem Orbitowskim.
Spotkanie ze Szczepanem Twardochem.
Spotkanie z Agatą Tuszyńską Żongler.
„Wiersze pisane woskiem” – spotkanie wspomnieniowe Związku Literatów Polskich Oddział w Opolu.
Spotkanie z Marią Peszek i Janem Peszkiem w związku z promocją książki Marii Peszek „Naku*wiam zen”.
Spotkanie z Harrym Dudą, prezentacja tomów poetyckich. Wiersze czytane były także po ukraińsku.
Spotkanie z Wojciechem Jagielskim.
Spotkanie z Jarosławem Mikołajewskim „Życie na xanaksie”
Spotkanie z Michałem Witkowskim, autorem „Tanga”.
Spotkanie z Anną Mieszkowską i Markiem Telerem.
Spotkanie z Wojciechem Bonowiczem.
Spotkanie z Ryszardem Krynickim.
Spotkanie z Bartoszem Suwińskim.
Rozmowa o książkach Teresy Nietykszy i Renaty Blicharz „Przestrzeń co jak domu próg” oraz „Wiersze czytam po swojemu”.
Opolska Jesień Literacka w plakacie – wystawa ilustrująca 20 edycji.
Wspieramy Ukrainę – wystawa ukraińskich ilustratorów i grafików z grupy Pictoric.

MIEDZIANKA PO DRODZE
Spotkanie z Filipem Springerem.
Spotkanie z Wojciechem Szabłowskim.
Lekcja poezji (analiza wiersza Czesława Miłosza „Piosenka o końcu świata”).
Rozmowa o poezji Jarosława Mikołajewskiego z Mariuszem Szczygłem.
Rozmowa Barbary Klickiej z Sylwią Chutnik.
Koncert Michała Zygmunta.
Impreza plenerowa „Latarnicy i Latarniczki”.

AMERYKA W TWOJEJ BIBLIOTECE
luty - Spotkanie z Dominiką Słowik.
luty - „Wielcy i sławni Amerykanie” – zajęcia edukacyjne dla uczniów PSP nr 20 w Opolu.
marzec - „Sławni Artyści USA” – zajęcia edukacyjne dla uczniów PSP nr 20 w Opolu.
marzec - „Święta tradycja, własny głos. Opowieści o amerykańskim jazzie”. Spotkanie z Piotrem Jagielskim.
kwiecień - „Eric Carle’s Book of many things – amerykański mistrz ilustracji” – zajęcia edukacyjne dla uczniów z PSP nr 20 w Opolu.
maj - „Drzewo darów – opowieść o miłości” – zajęcia dla uczniów PSP nr 20 w Opolu.
maj - „Kosmiczna wiedza: skąd wiemy, że klimat się zmienia?” – warsztaty dla młodzieży szkolnej.
maj - Warsztaty literacko-plastyczne w ramach „Soboty z mamą i tatą”.
czerwiec - „Clifford – wielki czerwony pies” – zajęcia edukacyjne w PSP nr 20 w Opolu na temat twórczości amerykańskiego pisarza Normana Bridwell’a.
październik - Konkurs w mediach społecznościowych - Fb „Ameryka w twojej bibliotece”.
październik - „Bal Halloween 2022” – wydarzenie promujące popularne święto obchodzone przez Amerykanów.

kwiecień – 18. DNI LITERATURY DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ „Czytam tu, Czytam tam”.
Wieczór z Andersenem w bibliotece „Za drzwiami wyobraźni”.
Spotkanie u „Pani Bajki” z baśniami Andersena w Filii nr 5.
„Psierociniec”. Spotkanie z Agatą Widzowską.
Na Fb Mediateki ukazał się podcast w ramach cyklu „Mediateczna setka Gry Paragrafowe” – uczestnicy online.
„Baltic, Kaktus, Dżok – rozmowa o wielkich przyjaźniach spotkania z Barbarą Gawryluk.
„Hurt Comfort”. Spotkanie z Weroniką Łodygą.
XI Międzyprzedszkolna Zabawa Literacka.
„Rozczytane Miasto” – czytanie po polsku i ukraińsku książek literatury dziecięcej przez aktorki Teatru Lalki i Aktora.
Międzypokoleniowe czytanie bajek w Filii nr 7.
Spotkania z Agnieszką Frączek, Ambasadorką Polszczyzny Dziecięcej i Młodzieżowej.

XXI OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM ph. „Polscy autorzy dla klimatu”.
maj - „Bajka o drzewie”, „Bajka o słońcu”. Wydanie specjalne „Soboty z Mamą i Tatą”.
maj - Ekologiczne opowiadania Andrzeja Czernika.
czerwiec - „Eko nawyki – dobre praktyki” – zajęcia edukacyjne z Muchą Odpaduchą.
czerwiec - XII Opolski (Eko)Maraton Czytania – Klimatyczne opowieści.
czerwiec - „W ważnych słowach o klimacie” – spotkanie i głośne czytanie z Aldoną Pydych w Filii nr 10.
czerwiec - „Eko-warsztaty”–- zajęcia plastyczne z wykorzystaniem materiałów z recyklingu.
czerwiec - „Razem z Fenkiem czytamy i o środowisko dbamy” – piknik literacko-ekologiczny w Wypożyczalni dla Dzieci Pokój Bajek.
czerwiec - XI Piknik Literacki „Czytanie na trawie”.
czerwiec - „ Z klimatem na scenie”. XVIII Spotkanie Teatralne Przedszkolaków.

maj – III RODZINNY FESTIWAL PODRÓŻNICZY 4 STRONY MARZEŃ (Filia nr 4)
„Japonia – archipelag niespodzianek”. Spotkanie z Mateuszem Świstakiem.
„Ameryka Łacińska – Podróże z Pazurem i merdającym ogonem”. Spotkanie z Izabelą i Piotrem Miklaszewskimi.
„Na Antypodach, czyli gdzie?”. Gościem była Michalina Kupper.
Listy z Grenlandii. Gościem był Adam Jarniewski.
„Ku Arktyce – na rowerze i z psem”. Gościem spotkania była Klaudia Jadwiszczyk.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu
Niemieckojęzyczny Dyskusyjny Klub Książki.
Cykliczne spotkania Muzyka w Galerii.
styczeń - Spotkanie z Eliane Brum, on-line (Rozmowy bez granic).
styczeń–kwiecień - Wystawa „Na szlaku" – fotografie Marka Mączyńskiego.
styczeń - Wystawa „Płoną izby drzewka blaskiem – święta Bożego Narodzenia w poezji”.
luty - Wystawa plakatu V4.
luty - Spotkanie autorskie z Anną Olej-Kobus, on-line.
luty - Spotkanie autorskie z laureatem „Paszportu Polityki” Łukaszem Barysem, hybrydowo
. marzec - Spotkanie z pisarką Laurą Freudenthaler (we współpracy z Austriackim Forum Kultury w Warszawie), on-line.
marzec - Wystawa „Józef Wybicki”.
marzec - Martina Mandera-Rzepczyńska, promocja książki „Opowieści Baby Tiny. Mity słowiańskie”, hybrydowo.
marzec - Spotkanie z Oksaną Zabużko, hybrydowo (Rozmowy bez granic).
marzec - kwiecień - Wystawa „Władysław Bartoszewski".
marzec–kwiecień - Wystawa „Zaczęło się od Ilse Aichinger. 1921-2021”.
kwiecień - Spotkanie z Tomaszem Kubą Kozłowskim – „Polscy budowniczy wielkiego Kijowa”, stacjonarnie.
kwiecień - Mikołaj Grynberg, pokaz filmu „Dowód tożsamości” i spotkanie autorskie, hybrydowo.
kwiecień - „Razem” wystawa prac pracowników WBP.
kwiecień–maj - Wystawa „Po raz pierwszy światło ujrzały”.
kwiecień - Finisaż wystawy „Es begann mit Ilse Aichinger 1921-2021", z programem poetycko muzycznym w wykonaniu studentów germanistyki UO, projekcja filmu „Gdzie mieszkam”. Film o Ilse Aichinger, stacjonarnie.
kwiecień - Spotkanie autorskie z Iloną Wiśniewską, hybrydowo.
kwiecień - Spotkanie z Harrym Dudą, autorem dwujęzycznego tomu poetyckiego „Na oczach świata"/„У світу на очах”, stacjonarnie.
maj - Stephanie Horovitz – wykład o polsko-austriackiej naukowczyni, stacjonarnie.
maj - Spotkanie z Jackiem Hołubem, promocja książki „Beze mnie jesteś nikim. Przemoc w polskich domach”, hybrydowo.
maj - Spotkanie z Arturem Andrusem, hybrydowo.
maj - „Cała siła, jaką czerpię na życie” – debata wokół książki z udziałem redaktorów tomu, dr. Łukaszem Mikołajewskim oraz dr. hab. Piotrem Laskowskim oraz autorami niektórych pamiętników, hybrydowo.
maj - Opolskie Spotkania Fantastyczne, spotkanie z Robertem Szmidtem oraz Jakubem Ćwiekiem, hybrydowo.
maj - Lydia Mischkulnig – spotkanie autorskie (22.Wiosna Austriacka), on-line.
maj - Spotkanie autorskie z Krzysztofem Storym „Stąd 150 drzwi pod jednym adresem”, hybrydowo.
maj - Spotkanie z Jarosławem Mikołajewskim, hybrydowo.
maj - Spotkanie z Anetą Pawłowską-Krać, promocja książki „Głośnik w głowie”, hybrydowo.
maj–czerwiec - Wystawa „Historia w pocztówkach zapisana”.
czerwiec - Spotkanie z Tomášem Forró, (Rozmowy bez granic), hybrydowo.
czerwiec - Spotkanie z Agatą Romaniuk, hybrydowo.
czerwiec - Spotkanie z Magdaleną Grzebałkowską i Ewą Winnicką, hybrydowo.
czerwiec - Spotkanie z Moniką Sobień i Robertem Górskim, hybrydowo.
czerwiec - Spotkanie z Grzegorzem Kasdepke i Hubertem Klimko-Dobrzanieckim, hybrydowo.
czerwiec - Spotkanie z Grzegorzem Kasdepke, stacjonarnie.
czerwiec - Spotkanie z Mariuszem Szczygłem, hybrydowo, Noc Kultury.
czerwiec - Spotkanie z ukraińską poetką Julią Berezhko-Kaminską i Mariną Hulią, hybrydowo.
czerwiec - Wystawa „Z kresowego albumu” – Urok kresowych rezydencji”.
czerwiec - Spotkanie autorskie z Katarzyną Łozą oraz projekcja filmu „Szczedryk”.
hybrydowo, (Festiwal Filmowy – Ukraina).
lipiec - Spotkanie z Adamem Bodnarem.
sierpień - Festiwal Ukraina, spotkanie z Sofiją Andruchowicz.
sierpień–październik - Wystawa „Zanim serce przywalą kamieniem – Tadeusz Gajcy”.
wrzesień - Spotkanie z ilustratorką Joanną Concejo, promocja książki „Pan Nikt”.
wrzesień - Spotkanie z Natalią de Barbaro, autorką książki „Czuła przewodniczka”, („Zaczytane Opolskie” – Siła jest kobietą).
wrzesień - Spotkanie z Arturem Barcisiem, („Zaczytane Opolskie”).
wrzesień - Spotkanie z psycholożką i psychoterapeutką Justyną Dąbrowską, autorką m.in. książki „Zawsze jest ciąg dalszy. Rozmowy z psychoterapeutami”, („Zaczytane Opolskie” – Siła jest kobietą).
wrzesień - Spotkanie autorskie z Jakubem Sieczko, promocja książki „POGO”.
wrzesień - Spotkanie ze Sławomirem Janeckim, promocja książki „101 rzeczy, których dorośli mogą nauczyć się od dzieci”.
wrzesień - Spotkanie z prof. Stanisławem S. Nicieją, promocja XVIII t. „Kresowej Atlantydy”.
wrzesień - Spotkanie z Piotrem Sochą.
wrzesień - Spotkanie z Teresą Zielińską, promocja książki „Kiedyś znani”.
wrzesień - Spotkanie z reporterem Dionisosem Sturisem, autorem m.in. „Grecja. Gorzkie pomarańcze”.
wrzesień - Spotkanie z reporterem Jędrzejem Morawieckim, autorem książki „Szuga. Krajobraz po imperium”.
wrzesień - Spotkanie z Ludwiką Włodek, autorką książki „Buntowniczki z Afganistanu”.
wrzesień - Spotkanie z Pauliną Wilk, autorką książki „Lalki w ogniu”.
wrzesień - Spotkanie z Pawłem Szpalą, „Opolskie pełne przygód”, on-line.
wrzesień - IX Ogólnopolska Konferencja Genealogiczna, Brzeg (WBP w Opolu, Opolscy Genealodzy.
wrzesień–październik - „Podróż przez lata. Twórczość pacjentów” – wernisaż wystawy prac pacjentów, Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Księdza bp. Józefa Nathana w Branicach oraz Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi w Opolu.
październik – 19. Dni Kultury Niemieckiej (we współpracy z TSKN).
październik - „Spotkanie w ogrodzie”–- dzień spotkań autorskich i animacji dla rodzin:
spotkanie z Marcinem Pałaszem, „Jak rozmawiać z psem”, spotkanie z behawiorystką Izą Rabendą „Szkoła pupila”, spotkanie autorskie z Tomaszem Sekielskim.
październik - Prezentacja książki Christiane Hoffmann „Alles, was wir nicht erinnern. Zu Fuß auf dem Fluchtweg meines Vaters“.
październik - Spotkanie z Elwirą Fibiger, autorką książki „Fortepian moja miłość”.
październik - Spotkanie z psycholożką Renatą Arendt-Dziurdzikowską, autorką m.in. „Możesz odejść bo Cię kocham”.
październik - Wystawa „Bruno Schulz”.
październik - Opolski Festiwal Gór. Spotkanie z dziennikarką Katarzyną Zdanowicz, autorką książki „Zawsze mówi, że wróci”.
Spotkanie z Maxem Cegielskim, autorem m.in. „Nazywam się Czogori”.
październik - Projekcja filmu „Der Krug an der Wiedau”.
październik - Spotkanie z Danutą Gwizdalanką, autorką książki „Uwodziciel. Rzecz o Karolu Szymanowskim”.
październik - Spotkanie z psychologiem Tomaszem Grzybem, („Zaczytane Opolskie” – Siła jest kobietą).
październik - Dzień z historią. Spotkanie z Martiną Manderą-Rzepczyńską, spotkanie z Tomaszem Kubą Kozłowskim.
październik - Spotkanie z Markiem Sekielskim, autorem książki „Ogarnij się, czyli jak wychodziliśmy z szamba” (współautor: Artur Nowak).
październik - Spotkanie z tłumaczem Krzysztofem Umińskim, autorem książki „Trzy tłumaczki”.
listopad - Spotkanie z Filipem Zawadą. Promocja książki „Weź z nią zatańcz”.
listopad - Spotkanie z pisarzem i tłumaczem Sorenem Gaugerem, autorem m.in. „Imitacji życia”.
listopad - Wernisaż wystawy „Bo nie jest światło, by pod korcem stało. Zbiory zabytkowe po konserwacji”.
listopad - Dni Gruzji. Spotkanie z Wojciechem Góreckim. Spotkanie z Jackiem Michalskim i warsztaty taneczne.
grudzień - Spotkanie z Tiną Oziewicz i Olą Zając.
grudzień - Spotkanie z Robertem Karasiem i Łukaszem Grassem („Zaczytane Opolskie").
grudzień - Promocja przewodnika rowerowego po Opolszczyźnie Przemysława Supernaka „Przewodnik po trasach rowerowych woj. opolskiego”.
grudzień - Spotkanie z reżyserem i dokumentalistą Pawłem Łozińskim, projekcja „Filmu balkonowego”.
grudzień - Spotkanie z Edwardem Porembnym i pokaz filmu „Skarby Śląska od Karkonoszy do Odry”.

22. Wiosna Austriacka
luty - Prelekcja Rosenmontag z Biblioteką Austriacką / Von Weiberfastnacht bis Rosenmontag – prelekcja o zwyczajach karnawałowych w Austrii, Niemczech i Szwajcarii, online.
marzec - Prelekcja „Środa Popielcowa, Fastenzeit czyli Wielki”, on-line.
marzec - Prelekcja „Znane i nieznane Austriaczki”, on-line.
marzec - „Austria w centrum globu?”, on-line.
marzec - Prelekcja „Tyś ojczyzną wielkich synów (i córek) – o znanych Austriaczkach i Austriakach”. Prelekcja na powtórkę przed konkursem o Austrii, on-line.
marzec - Prelekcja „Kraju gór, kraju rzek – o dziewięciu krajach związkowych, landach Austrii, on-line.
marzec - Eliminacje on-line XXIV Konkurs Wiedzy o Austrii „AUSTRIA – KRAJ I MIESZKAŃCY”.
marzec - Spotkanie z autorką Laurą Freundenthaler (we współpracy z Austriackim Forum Kultury), on-line.
kwiecień - Prelekcja „Wielkanoc w Austrii, Niemczech i Szwajcarii”. O tradycjach i zwyczajach wielkanocnych, on-line.
kwiecień - Wielkanoc w literaturze „Zajączek wielkanocny Stups” – spotkanie z literaturą dla dzieci, on-line.
kwiecień - Półfinał i finał XXIV Konkursu Wiedzy o Austrii „AUSTRIA – KRAJ I MIESZKAŃCY”.
maj - Prelekcja „Ukochany Wiedeń” (majówka we Wiedniu), on-line.
maj - Wykład „Nieznany geniusz. Historia Stefanii Horowitz”, dr Tomasz Pospieszny.
maj - „Ogród muzyki”. Koncert wiolonczelowy, Ana Topalovpc Multpcello.
maj - Prelekcja „Kulinarna Austria. O austriackich specjałach kulinarnych”, on-line.
maj - Spotkanie z austriacką autorką Lydią Mischkulnig, stacjonarnie.
maj - Prelekcja „Sprechen Sie Österreichisch? O specyfice języka niemieckiego w Austrii”, on-line.

Dom Kultury w Ozimku. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Ozimku
marzec - Miejsko-gminne eliminacje konkursu recytatorskiego w języku niemieckim pn. „Jugend trägt Gedichte vor – Młodzież recytuje poezję”.
marzec - „Mały OKR 2022” – konkurs recytatorski dla uczniów szkół podstawowych.
marzec - Cykl warsztatów pn. „Bądź dalekowzroczny” poświęconych edukacji ekologicznej, skierowanych do różnych grup wiekowych mieszkańców Ozimka.
kwiecień - Spotkania autorskie z Marcinem Koziołem.
maj - „Mistrz Pięknego Czytania” – miejski konkurs czytelniczy dla uczniów klas drugich.
maj - „Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Ozimku” – gminny konkurs drużynowy połączony z grą miejską; uroczyste rozstrzygnięcie miało miejsce 19.06.2022 r. podczas Dni Ozimka.
czerwiec - „Czytam z Mamą – Czytam z Tatą” – konkurs czytelniczy dla przedszkolaków trwający osiem miesięcy, z uroczystym podsumowaniem podczas Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom.
czerwiec - „Konkurs Wiedzy o Ozimku” adresowany do uczestników Dni Ozimka, został przeprowadzony stacjonarnie, ale również przygotowano wersję online w postaci internetowego quizu na platformie quizme.pl
czerwiec - Spotkanie autorskie z Pawłem Szpalą, autorem przewodnika po Opolszczyźnie.
czerwiec - Spotkanie autorskie z Józefem Tomaszem Jurosem, autorem książki „Życie pośród świętych”.
wrzesień–październik - Wystawa pt. „Astrid Lindgren” połączona z cyklem prelekcji dla dzieci i młodzieży poświęconych pisarce oraz konkursem plastycznym pn. „W świecie bohaterów Astrid Lindgren”.
wrzesień - „Jak na arabskiej pustyni” – prelekcja poświęcona historii Grodźca połączona z wystawą historyczną.
wrzesień - Spotkanie autorskie z Gabrielą Kańtor.
październik - Spotkanie autorskie z Joanną Jax.

Biblioteka Publiczna w Paczkowie
styczeń - Karnawałowe szaleństwo w bibliotece. Cykl imprez na ferie zimowe.
kwiecień - Spotkanie dla seniorów, spotkanie z policjantami.
marzec–sierpień - Nauka języka polskiego dla obywateli z Ukrainy.
kwiecień - Wieczór poetycki, spotkanie autorskie. Poezja Jana Opora.
maj - Turniej Wiedzy o Paczkowie.
czerwiec - Spotkanie dla seniorów z pracownikami socjalnymi.
czerwiec - Spotkanie autorskie z Małgorzata Kulińską, wieczór poetycki.
lipiec–sierpień - Wakacje w bibliotece. Cykl spotkań dla dzieci.
sierpień - Spotkanie autorskie z podróżnikami.
wrzesień - Piknik rodzinny.
wrzesień - Spotkanie autorskie z Anną Czerwińską.
wrzesień - Organizacja Narodowego Czytania.
listopad - Dzień postaci z bajek, impreza dla dzieci.
listopad - Spotkanie autorskie z Małgorzatą Kulińską, zaduszki literackie.
listopad - Spotkanie autorskie z Katarzyną Zdanowicz.
listopad - Dyktando Niepodległościowe.
listopad - Warsztaty fantasy dla starszych i młodszych.
grudzień - Spotkanie pachnące piernikami i cynamonem – dla dzieci i seniorów.
grudzień - Jarmark Bożonarodzeniowy.

Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławicach
styczeń - Wystaw „Igłą i nitką malowane”.
styczeń - Konkurs „Drużyny piłkarskie”.
luty - Konkurs i wystawa „Rolkowe Zoo”.
marzec - II gminny konkurs na kartkę wielkanocną.
kwiecień - III Gminny Konkurs Pięknego Czytania”.
kwiecień - Roczniaki w Bibliotece (przeniesione z poprzedniego roku).
kwiecień - Kwietniowe Dni Literatury Dziecięcej.
maj - Tydzień Bibliotek: Spotkanie z dr Sabiną Baraniewicz-Kotasińską „Smart City”, promocja książki „Smaki pogranicza”, otwarcie wystawy „Plastyczne pasje”, koncert młodych Czytelników.
czerwiec - Spotkania czytelnicze – XXI Tydzień Głośnego Czytania. „Polscy pisarze dla klimatu”. „Ty też możesz uratować świat”.
czerwiec - „Dzień Dziecka” impreza organizowana z lokalnymi organizacjami.
czerwiec - Edukacyjny wyjazd dla Seniorów do Mosznej z zajęciami z bioróżnorodności.
czerwiec - Spotkanie autorskie z Agnieszką Lis.
lipiec - Wakacje w bibliotece.
sierpień - Gminne Dożynki.
wrzesień - Narodowe Czytanie.
październik - Noc Bibliotek.
październik - XI Gminny Rodzinny Rajd Rowerowy.
październik - Kartoflana Biesiada.
październik - Wycieczka dla seniorów – Kamień Śląski, Rogów Opolski.
październik - Marsz Świętych i konkurs dla dzieci.
listopad - Wieczornica z okazji Święta Niepodległości.
listopad - Dzień Pluszowego Misia.
listopad - Spotkanie Roczniaków w bibliotece.
grudzień - Mikołajki w bibliotece.
grudzień - Spotkanie autorskie z Przemysławem Wechterowiczem.

Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowiczkach
luty - Spotkanie z Brafitterką.
kwiecień - Prelekcja Cyberprzemoc.
maj - Warsztaty bębniarskie.
maj - Spotkanie autorskie z Olgą Rudnicką.
maj - Koncert poezji śpiewanej „Matka-Kobieta”.
czerwiec - Warsztaty jak pomagać młodzieży w radzeniu sobie z emocjami.
czerwiec - Spotkanie autorskie z Hanną Greń.
czerwiec - Odjazdowy bibliotekarz.
lipiec - Historie ludzi z pasją.
lipiec–sierpień - Wakacje w bibliotece.
sierpień - Historia ludzi z pasją, online
wrzesień - Narodowe Czytanie.
wrzesień - Historia ludzi z pasją, online
wrzesień - Spotkanie autorskie z Magdaleną Krauze.
październik - Spotkanie autorskie z Joanną Jax.
październik - Historia ludzi z pasją, online
październik - Spotkanie z Wiolettą, Piasecką.
listopad - Historie ludzi z pasją, online.
listopad - Spotkanie z Agnieszką Muchą-Marcinków.
listopad - Warsztaty z Anną Kowolik – zdrowa żywność i suplementy.
grudzień - Historia ludzi z pasją, online
grudzień - Warsztaty z kaligrafii z Marianna Siodlaczek.

Gminna Biblioteka Publiczna w Pokoju
styczeń - Cykliczne zajęcia w bibliotece (haft, plastyczne, czytelnicze).
luty - Warsztaty podczas ferii.
luty - Zajęcia dla seniorów „Zdrowie zamknięte w słoikach”.
luty - Japoński dzień z mangą i anime – wykład i warsztaty dla młodzieży.
marzec - Loteria z okazji dnia kobiet.
marzec - Gminny Konkurs Recytatorski.
kwiecień - Cykl warsztatów wielkanocnych.
kwiecień - Akcja Żonkile.
maj - Tydzień bibliotek.
maj - Dzień dziecka z Biblioteką.
czerwiec - Spotkanie autorskie z Agnieszką Lis.
lipiec–sierpień - Zajęcia wakacyjne dla dzieci.
wrzesień - Narodowe Czytanie.
październik - Magiczna zabawa z Harrym Potterem.
grudzień - Zajęcia/warsztaty bożonarodzeniowe.

Gminna Biblioteka Publiczna w Popielowie
Cykliczne popołudniowe zajęcia „CzyTo sztuka” dla dzieci przedszkolnych.
Cykliczne spotkania Przedszkolaki w bibliotece” – tematyczne zajęcia dla grup przedszkolnych.
Cykliczne spotkania Klubu Historycznego.
Cykliczne spotkania Klubu „Senior kafej z książką”.
styczeń - Warsztaty plastyczno-literackie dla dzieci podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
luty - Ferie w bibliotece – zajęcia dla dzieci połączone z czytaniem.
marzec - Zajęcia dla dzieci z Ukrainy połączone z nauką języka polskiego.
maj - „Noc bajek” zorganizowana przez Urząd Gminy w Popielowie w ramach projektu „Kultura ponad granicami”– czytanie bajek polsko-czeskich oraz wystawa „Lech i Czech, czyli co sądzą o sobie sąsiedzi zza miedzy”- m.in. z anegdotami i językowymi lapsusami – współpraca z UG w Popielowie.
czerwiec - Spotkanie autorskie z Agnieszką Lis w ramach DKK.
czerwiec - Warsztaty plastyczno-literackie podczas otwarcia kąpieliska „Na dobry początek lata”.
lipiec - „Kawa u Jakuba Kani” z okazji 150. Rocznicy urodzin twórcy.
lipiec - Wakacje z Kubusiem Puchatkiem – zajęcia biblioteczne dla dzieci.
sierpień - Zajęcia warsztatowe dla dzieci w ramach Projektu „Leśna edukacja i integracja”.
sierpień - Promocja gminy i biblioteki podczas wydarzenia Gościnne Opolskie – warsztaty plastyczno-literackie dla dzieci.
sierpień – „Biblioteczna opowieść wakacyjna” – warsztaty twórcze dla dzieci i rodzin.
wrzesień - Promocja książki i czytelnictwa podczas „Nocy Plonów” – głośne czytanie baśni słowiańskich (współpraca z SCKTiR w Popielowie).
wrzesień - „Kolorowo, bajkowo, książkowo” – warsztaty plastyczne dla dzieci podczas dożynek gminnych.
wrzesień - Warsztaty plastyczno-literackie dla dzieci podczas podsumowania Projektu „Stobrawska wstęga – ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona” (współpraca z UG w Popielowie).
sierpień–wrzesień - Wystawa „Jakub Kania znany i nieznany”.
listopad - Konkurs fotograficzny „Jesienna moda na czytanie”.
wrzesień - Jak zwyciężać w ten trudny czas” – spotkanie autorskie z Jolantą Szwalbe (DKK).
październik - Spotkanie dla dzieci z Adamem Janickim – leśniczym Nadleśnictwa Kup. Prelekcja na temat piękna i dobrodziejstw lasu, wernisaż wystawy plastycznej „Cztery pory roku w gminie Popielów”.
październik - Zajęcia warsztatowe dla mam w ramach Projektu „Jak dobrze być kobietą”.
listopad - Zajęcia warsztatowe dla kobiet w ramach „Zajęcia warsztatowe dla kobiet” w ramach Projektu „MAMY czas na rozwój”.
grudzień - Spotkanie autorskie dla uczniów klas VII i VIII z Krzysztofem Piersą.
grudzień - „Nasza ziemia w zwierciadle literatury” – Spotkanie autorskie z prof. dr hab. Joanną Rostropowicz.
grudzień - „Uśmiech dla Żabki” – spotkanie autorskie z Przemysławem Wechterowiczem w ramach akcji „Zaczytane Opolskie”.
grudzień - Gminny konkurs recytatorski „Zimowo i świąteczne w poezji” dla dzieci szkół podstawowych z terenu gminy.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Praszka
styczeń–grudzień - Kampania czytelnicza „Mała książka – wielki człowiek”, uroczyste wręczenia dyplomów.
luty–wrzesień - Cykliczne lekcje z Ukraińcami.
marzec - Spotkanie autorskie i wernisaż Bogusława Szybkowskiego „Portret pięknej kobiety” oraz „Portret dziecka”.
kwiecień - Głośne czytanie z przedszkolami z terenu gminy Praszka.
kwiecień - Polin – Akcja Żonkile, lekcja otwarta (akcja społeczno-edukacyjna w szkołach średnich).
maj - V Ogólnopolski Tydzień Bibliotek.
maj - Spektakl edukacyjny promujący bibliotekę wśród młodzieży przedszkolnej i szkolnej „Prastara książnica skarb i tajemnica, bo siła tkwi nie tylko w wifi”.
sierpień - Dzień Miłośników Książek.
wrzesień - Narodowe Czytanie „Ballady i romanse”.
październik - Spotkanie autorskie z Pawłem Radziszewskim w ramach „Zaczytanego Opolskiego”.
październik - Spotkanie autorskie z Markiem Szołtyskiem, Filia w Ganie.
listopad - „Mały Patriota” zajęcia z grupami przedszkolnymi.

Ośrodek Kultury i Sportu. Biblioteka Publiczna w Prószkowie
Marzec–czerwiec - Lekcje biblioteczne, bajki teatrzyku kamishibai.
czerwiec - Wymiana książek przy współpracy z PSP Prószków.
czerwiec–listopad - Konkurs fotograficzny „Piękno Gminy Prószków".
lipiec–sierpień - Zajęcia podczas półkolonii.
sierpień - Noc w Bibliotece.
wrzesień–grudzień - Lekcje biblioteczne dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych.
październik - Spotkanie autorskie z J. Grzymkowską-Podolak i J. Podolak.
listopad–grudzień - Udział w konkursach organizowanych przez okoliczne szkoły.
listopad - Otwarcie wystawy fotograficznej.
listopad - Wieczór gier planszowych dla rodzin.
grudzień - Udział w kiermaszu bożonarodzeniowym.

Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Prudniku
Cykliczne wykłady w Klubie Senior +.
Cykliczne wykłady w Klubie Senior „Ławeczka”.
styczeń - Wystawa „Albert Camus – moralista mimo woli" ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu.
styczeń - Cykliczne spotkania w ramach głośnego czytania dla przedszkolaków w Publicznym Przedszkolu w Łące Prudnickiej grupa I i II.
styczeń - Wykład w klubie Senior + „Historia dla dorosłych – używki i ich wpływ na dzieje".
styczeń - Zajęcia biblioteczne dla dzieci z okazji Dnia Kubusia Puchatka (on-line). Filia w Szybowicach.
styczeń - Cykliczne spotkania „Seniorzy aktywni cyfrowo” – zajęcia dla seniorów w Mediatece.
styczeń - Zajęcia biblioteczne dla dzieci – Filia w Rudziczce.
styczeń - Historyczne eksploracje „Jak używki zmieniały historię?”
styczeń - Warsztaty z okazji Dnia Babci i Dziadka w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Prudniku.
luty - ,Jaś i Małgosia” – warsztaty teatrzyku kamishibai dla przedszkolaków w Publicznym Przedszkolu w Łące Prudnickiej.
luty - Głośne czytanie dla grupy przedszkolnej - „Rymy i rymowanki”– Filia w Moszczance.
luty - Historyczne eksploracje „Nietypowe, dziwne i zabawne wynalazki”.
luty - Gry planszowe dla dzieci Filia w Łące Prudnickiej.
luty - Konkurs dla czytelników „Zakochaj się w czytaniu” – walentynkowe życzenia związane z książką.
luty - Wykład dla dzieci w Prudnickim Ośrodku Kultury „Historia pieniądza”, Spoko Ferie.
luty - Wykład w Wiejskim Domu Kultury w Łące Prudnickiej „Historia pieniądza”, Spoko Ferie.
luty - Warsztaty literacko-plastyczne „W krainie wierszy Juliana Tuwima”, Wiejski Dom Kultury w Mieszkowicach, Filia w Rudziczce.
luty - Warsztaty literackie dla dzieci na podstawie „Rzepki” J. Tuwima przeprowadzone w Wiejskim Domu Kultury w Mieszkowicach, Filia Rudziczka.
luty - Wystawa „Literackie love story”.
luty - Warsztaty teatrzyku kamishibai dla grupy przedszkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Moszczance.
luty - Akcja „Zakochaj się w czytaniu” – Walentynki w bibliotece.
luty - Warsztaty literacko-plastyczne z okazji „Dnia Kota” – Filia w Rudziczce.
luty - Teatrzyk kamishibai dla dzieci z okazji Dnia Kota (on-line) – Filia w Szybowicach.
luty - Teatrzyk kamishibai „Chory Kotek” S. Jachowicza (on-line) – Filia Szybowicach.
luty - Historyczne eksploracje „Wielka historia schowana za olimpijskimi kołami”.
luty - Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego (on-line) – Filia w Rudziczce.
luty - „Dzień Dinozaura”, głośne czytanie dla przedszkolaków w Publicznym Przedszkolu w Łące Prudnickiej.
marzec - Wystawa „Druki ulotne z czasu plebiscytu na Górnym Śląsku w zbiorach WBP w Opolu".
marzec - Historyczne eksploracje „O najnowszej historii Ukrainy”.
marzec - Turniej gier planszowych dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, spacer po bibliotece we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku.
marzec - Zajęcia biblioteczne dla grupy przedszkolnej – Filia w Szybowicach.
marzec - Zajęcia plastyczne dla dzieci z Ukrainy
marzec - Historyczne eksploracje „O słynnych międzynarodowych konwencjach”.
marzec - Światowy Dzień Czytania Tolkiena.
kwiecień - Historyczne eksploracje „Siedem cudów świata”.
kwiecień - Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci – zajęcia biblioteczne dla uczniów klasy II Szkoły Podstawowej w Łące Prudnickiej.
kwiecień - Prezentacja dwóch wystaw: „Irena Trojanek-Szmidtowa–- dama opolskiej poezji" oraz „Poezja jest magiczną stroną życia..." ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu.
kwiecień - Warsztaty wielkanocne.
kwiecień - Spotkanie autorskie z Iloną Wiśniewską w ramach projektu „Zaczytane Opolskie”.
kwiecień - Akcja ,Żonkile' w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Prudniku.
kwiecień - Spotkanie autorskie z Tomaszem Sobanią.
kwiecień - Plebiscyt na najlepszą książkę 2021 roku.
kwiecień - „Spacer po bibliotece” – oprowadzanie grupy z Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku.
kwiecień - Konkurs „Sleeveface. Ubierz się … w książkę”.
kwiecień - Wystawa „Życie i twórczości Józefa Wybickiego – patrona roku 2022” ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu.
maj - „Kulturalna Majówka”. Prudnickie majówkowe czytanie z udziałem władz samorządowych i mieszkańców ziemi prudnickiej – „Powrót Posła” Juliana Ursyna Niemcewicza.
maj - Zajęcia biblioteczne w ramach XIX Tygodnia Bibliotek dla uczniów klasy I Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia „Złoty Potok” – Filia Łąka Prudnicka.
maj - III Prudnickie Międzyszkolne Dyktando odbywające się w ramach XIX Tygodnia Bibliotek.
maj - Wystawa „Miły Boże, po co człowiek ma się spieszyć. Czas i tak leci” - życie i twórczość Marii Konopnickiej.
maj - Historyczne eksploracje „Historia chirurgii plastycznej”.
maj - Rozstrzygnięcie konkursu „Najaktywniejszy Czytelnik 2021 roku”.
maj - V Prudnicka Konferencja Bibliotekarzy w ramach XIX Tygodnia Bibliotek.
maj - Ogłoszenie konkursu plastycznego dla dzieci "Dziecięcy świat w wierszach Marii Konopnickiej".
maj - Lekcja biblioteczna dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku – „Historia prudnickich zakładów przemysłowych”.
maj - Skąd się wzięła bajka? Warsztaty literackie w POK dla przedszkolaków.
maj - Rozstrzygnięcie konkursu „Najaktywniejszy Czytelnik” w ramach XIX Tygodnia Bibliotek.
czerwiec - Organizacja Dnia Dziecka w centrali Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku – „Wierszykowy Dzień Dziecka”.
czerwiec - Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Dziecięcy świat w wierszach Marii Konopnickiej”.
czerwiec - Wystawa „Papierowe światy – literackie portrety książek, bibliotekarzy i bibliotek" ze zbiorów WBP w Opolu.
czerwiec - „Spacer po bibliotece” dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku.
czerwiec - Spotkanie autorskie z Rafałem Witkiem w Publicznym Przedszkolu w Łące Prudnickiej w ramach projektu Dyskusyjnego Klubu Książki.
czerwiec - Spotkanie autorskie z Zofią Kulig pt. „Opowiada(nie) z pasją".
czerwiec - Warsztaty teatrzyku kamishibai dla uczniów koła teatralnego Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia „Złoty Potok” w Łące Prudnickiej.
czerwiec - Konkurs literacki na najciekawsze opowiadanie fantastyczne „Bezkres wyobraźni czyli opowieść niesamowita”.
lipiec - Wystawa „Upadek” Kamili Jamioł.
lipiec - Zajęcia biblioteczne „W świecie Harry’ego Pottera” – Filia w Łące Prudnickiej.
lipiec - Warsztaty literacko-plastyczne „W świecie magii Harrego Pottera” – Lato w mieście.
lipiec - Warsztaty literacko-plastyczne „Magia podwodnego świata” – Lato w mieście.
lipiec - Warsztaty literacko-plastyczne „Futuropolis – Prudnik miastem przyszłości" – Lato w mieście.
lipiec - „Spacer po bibliotece” – oprowadzanie grupy klubowiczów „Ławeczka”.
lipiec - Wykład w bibliotecznym ogrodzie – „Wakacje z książką i historią” w ramach akcji Lato w mieście.
lipiec - Warsztaty literacko-plastyczne „Fantastyczny świat robotów” - Lato w mieście.
sierpień - Zajęcia biblioteczne „W zaczarowanym świecie wierszy Juliana Tuwima" przeprowadzone w Wiejskim Domu Kultury w Piorunkowicach.
sierpień - Wystawa „Baczyński – pogodny” ze zbiorów WBP w Opolu.
wrzesień - Ogólnopolska akcja Narodowe Czytanie – „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza.
wrzesień - Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania – najpiękniejsze wiersze Marii Konopnickiej „Czy to bajka czy nie bajka?”.
październik - Ogólnopolska akcja Noc Bibliotek 2022 „To się musi powieść” – „Potterowe o(powieści)”.
październik - Spotkanie wspomnieniowe „Na przełaj … Franciszek Surmiński we wspomnieniach”.
październik - Wystawa „Charles Aznavour. Portret człowieka i artysty" ze zbiorów WBP w Opolu.
październik - „E-Senior. Seniorzy aktywni cyfrowo” – warsztaty w ramach projektu Program Rozwoju Bibliotek.
październik - Wystawa „Zanim serce przywalą kamieniem - Tadeusz Gajcy” ze zbiorów WBP w Opolu.
październik - Rozpoczęcie V edycji programu Instytutu Książki „Mała książka - wielki człowiek”.
październik - „Rodzinne planszogranie w bibliotece”.
listopad - Wystawa „Agatha Christie – królowa zbrodni” ze zbiorów WBP w Opolu.
listopad - Zajęcia biblioteczne przeprowadzone w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Prudniku – Światowy Dzień Pluszowego Misia.
grudzień - Wystawa „Charles Dickens – pisarz, Boże Narodzenie i kolęda prozą” ze zbiorów WBP w Opolu.
grudzień - „Magia świątecznych opowieści”.
grudzień - Warsztaty teatrzyku kamishibai dla dzieci.

Gminna Biblioteka Publiczna w Radłowie
luty - Pasowanie na czytelnika kl. I szkół podstawowych w Kościeliskach i Sternalicach.
marzec - Pasowanie na czytelnika kl. I szkoły podstawowej w Radłowie.
marzec - Konkurs recytatorski w języku niemieckim dla klas I-VIII szkół podstawowych gm. Radłów.
kwiecień - Pasowanie na czytelnika kl. II szkoły podstawowej w Radłowie.
maj - Konkurs plastyczny pt. „Maluchy malują. Sowa biblioteczna” dla klas I szkół podstawowych gm. Radłów.
maj - Konkurs czytelniczy pt. „Nasze spotkanie z lekturą. 120 przygód Koziołka Matołka” dla klas II-III szkół podstawowych gm. Radłów.
maj - Konkurs czytelniczy pt. „Nasze spotkanie z lekturą. Kajko i Kokosz. Szkoła latania” dla klas IV-VI szkół podstawowych gm. Radłów.
czerwiec - Spektakle edukacyjne pt. „Kwiat na zdrowie” dla przedszkolaków gm. Radłów.
czerwiec - Warsztaty modeliny dla klas I-III szkół podstawowych gm. Radłów.
czerwiec - Warsztaty rękodzieła dla klas IV-VIII szkół podstawowych gm. Radłów.
czerwiec - Spotkanie autorskie z Rafałem Witkiem dla klas II-III szkoły podstawowej w Radłowie.
październik - Spotkanie autorskie z Markiem Szotłyskiem dla klas IV-VI szkoły podstawowej w Sternalicach
grudzień - Konkurs plastyczny pt. „Czy wy wiecie… krasnoludki są na świecie” dla klas I szkół podstawowych gm. Radłów.
grudzień - Konkurs czytelniczy pt. „Nasze spotkanie z lekturą: Zaczarowana zagroda” dla klas II-III szkół podstawowych gm. Radłów.
grudzień - Konkurs plastyczny pt. „Maria Konopnicka i jej bohaterowie” dla klas IV-VI szkół podstawowych gm. Radłów.

Gminna Biblioteka Publiczna w Reńskiej Wsi
marzec - Konkurs „Najładniejsze Jajko Wielkanocne Gminy Reńska Wieś”.
czerwiec - Festyn „Piaskownica” w ramach projektu Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu. Bliżej Rodziny i dziecka...
październik - Spotkanie autorskie z Wiolettą Piasecką.
listopad - Wycieczka do Ogrodu Świateł w Chorzowie „Pinokio”.
listopad - Spotkanie autorskie z Justyną Bednarek w ramach „Zaczytanego Opolskiego”.
listopad - Wycieczka do muzeum oraz biblioteki w Głubczycach.
grudzień - Festyn i spotkanie z Mikołajem – Długomiłowice.
grudzień - Spotkanie z Mikołajem „Kto obudzi Mikołaja” w Reńskiej Wsi.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rudnikach
Cykliczne lekcje biblioteczne.
maj - Konkurs czytelniczy „Czy to bajka, czy nie bajka”.
maj - Narodowe Czytanie.
październik - Noc Bibliotek.
październik - Spotkanie autorskie z Markiem Szołtyskiem.
listopad - Wieczór poetycko-muzyczny z A. Chrobot, M. Buczkiem, M. Pasznicką.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Strzelcach Opolskich
kwiecień - Międzyszkolny konkurs wiedzy o powiecie strzeleckim „Co wiecie (o)powiecie”.
maj - Spotkanie autorskie z Marcinem Pałaszem.
wrzesień - Narodowe Czytanie.
październik - Spotkanie autorskie z Hanną Greń.
Strzelecki Ośrodek Kultury, Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Strzelcach Opolskich
styczeń - Prelekcja Danuty Skalskiej pt. „Polskie Kresy. Bolesna historia i niezwykli ludzie".
luty - Ferie zimowe 2022.
luty - Dzień Otwarty w Bibliotece.
luty - Spotkanie autorskie z Celiną Nowakowską.
marzec - Spotkanie autorskie z Tomaszem Kubą Kozłowskim pt. „Kresowe Chrystusy".
marzec - Spotkanie autorskie z poetką Barbarą Feluks.
marzec–kwiecień - Eliminacje miejsko-gminne 67. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.
kwiecień - Kresowe wspomnienia. Spotkanie Stowarzyszenia Kresowego Strzelec.
kwiecień - Warsztaty recytatorskie.
kwiecień - Lekcja języka polskiego dla dzieci z Ukrainy.
kwiecień - Rozstrzygnięcie konkursu na inicjatywy lokalne w ramach programu Blisko.
kwiecień - Światowy dzień Książki i Praw Autorskich.
maj - XIX Ogólnopolski Tydzień Bibliotek.
maj - Rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz”.
maj - Bibliotekarki w obiektywie Marty Gadomskiej „Jedno wspólne imię mamy – Bibliotekarki – z cytatem Ci do twarzy”.
maj - Bajkowy korowód w Dziewkowicach.
maj - Dzień otwarty w Bibliotece.
maj - Konkurs na Najaktywniejszego Czytelnika roku 2021 – Filia nr 1 w Strzelcach Opolskich, Filia w Błotnicy Strzeleckiej oraz Filia w Suchej.
maj - Warsztaty makramy.
maj - Spacer po Strzelcach Opolskich w ramach programu Blisko.
maj - Spotkanie autorskie z Grażyną Nowak.
maj - Spotkanie autorskie z Krzesimirem Dębskim, promocja książki „Nic nie jest w porządku. Wołyń – moja rodzinna historia”.
czerwiec - Dzień Dziecka.
czerwiec - Konkurs plastyczny „Eko-makieta biblioteki”.
czerwiec - Rodzinny Piknik z „Ósemką”.
lipiec - Spotkanie autorskie z profesorem Stanisławem S. Nicieją.
lipiec - Wycieczka integracyjna do Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny.
sierpień - Dziecięcy Klub Hobby Horse – Filia w Szymiszowie.
wrzesień - Spotkanie z ilustratorką Joanną Concejo w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki w Filii nr 1 w Strzelcach Opolskich.
wrzesień - „Podwieczorek u hrabiego” w ramach projektu Blisko. „Biblioteka – Twoje i Moje miejsce”.
wrzesień - Spotkanie autorskie ze Zbigniewem Rokitą.
wrzesień - Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania.
październik - Spotkanie autorskie z Michaelem Sową.
październik - Warsztaty tworzenia wianków z okazji Święta Zmarłych.
listopad - Spotkanie autorskie z Tomaszem Kubą Kozłowskim.
listopad - Podsumowanie programu Blisko.
listopad - „Dzień kredki”.
listopad - Spotkanie z Andrzejem H. Wojaczkiem.
listopad - Andrzejki.
grudzień - Spotkanie autorskie z Dawidem Imiełowskim.
grudzień - Warsztaty mikołajkowe w Filii Szymiszów „W fabryce św. Mikołaja”.

Gminna Biblioteka Publiczna w Strzeleczkach
styczeń–grudzień - Aktywni 60 +. Cykl spotkań integracyjnych dla seniorów, podczas których poruszane są tematy dotyczące historii, literatury, muzyki, a także przekazywane istotne informacje z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia najstarszych mieszkańców gminy. Spotkania odbywają się co 2 tygodnie. Współorganizowane i współprowadzone przez GOK w Strzeleczkach.
styczeń - Konkurs Młodzi Artyści.
styczeń - Dzień Kubusia Puchatka – spotkanie z czytelnikami i głośne czytanie.
styczeń–luty - Zaczytane ferie z biblioteką.
luty - Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego – gry i zabawy językowe.
luty - „Miej serce do książek” – akcja czytelnicza z okazji walentynek.
marzec - Spotkanie DKK – „Jak to ze lnem było” i ogłoszenie konkursu na recenzję rysowaną.
marzec - Konkurs recytatorski dla uczniów klas IV–VI.
marzec - „Babskie pogaduchy przy kawie” – spotkanie dla pań z okazji Dnia Kobiet.
marzec - „Wiosną uwolnij wiersze z szuflady” – konkurs literacki dla dzieci.
marzec - Międzynarodowy Dzień Teatru – spotkanie z teatrem dla uczniów klas 1-3.
kwiecień - Międzynarodowy Dzień Książek dla Dzieci – spotkania z przedszkolakami.
kwiecień - Światowy Dzień Książki – spotkania i warsztaty czytelnicze dla dzieci.
kwiecień - „W zaczarowanym świecie teatru” – spektakle dla dzieci.
maj - Spotkania autorskie z Wiesławem Drabikiem.
maj - Pasowanie na czytelnika.
maj - Spotkanie DKK dla dzieci.
czerwiec - Dzień Dziecka z biblioteką – zabawa na trawie w Filii w Mosznej.
czerwiec - Biblioteka pod chmurką – festyn dla dzieci z Okazji Dnia Dziecka.
czerwiec - Spotkanie autorskie z Rafałem Witkiem.
czerwiec - Spotkanie autorskie z Hanną Greń.
czerwiec - Spotkanie z teatrem „ Kwiat na zdrowie”.
czerwiec - Eco-biblioteka – spotkanie dla dzieci dotyczące recyklingu.
czerwiec - Spotkanie DKK dla dzieci i ogłoszenie konkursu na recenzję rysowaną.
czerwiec - Wyjazd do zamku w Mosznej i spotkanie z teatrem.
lipiec - Festyn na powitanie wakacji.
lipiec–sierpień - „Słuchaj Mamo! Słuchaj Tato! W bibliotece spędzę lato!” - cykl zajęć, spotkań i warsztatów.
sierpień - Wyjazd dla seniorów do Opola – Muzeum Polskiej Piosenki.
sierpień - Bajkowy wieczór z biblioteką – roztańczony wieczór na pożegnanie wakacji.
wrzesień - Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka – gry, zabawy i konkursy dla przedszkolaków.
wrzesień - Dzień Głośnego Czytania – impreza dla przedszkolaków.
październik - Warsztaty teatralne dla uczniów kl. 7. – „Ballady i romanse”.
październik - Spotkanie autorskie dla młodzieży z Maksem Cegielskim.
październik - Spotkanie ze Zbigniewem Kołbą dla seniorów.
listopad - Dzień Postaci z Bajek – spotkania z dziećmi.
listopad - Jesienne wierszowanie słowem malowane – konkurs recytatorski dla przedszkolaków i uczniów klas 1-3.
listopad - Dzień Pluszowego Misia – biblioteczna loteryjka z misiem w tle.
grudzień - Mikołajkowe głośne czytanie.
grudzień - Biblioteczna manufaktura – świąteczna makrama – zajęcia kreatywne dla dorosłych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowie Opolskim
Cykliczne spotkania DKK.
styczeń - Popołudnie z bajką „Zimowe zabawy”.
styczeń - Przyjaciele biblioteki „Dzień Babci i Dziadka”.
styczeń - Wystawa „Literackie oblicza strachu” ze zbiorów WBP w Opolu.
styczeń - Lekcja biblioteczna „Dzień herbaty”.
styczeń - Popołudnie z bajką „Moja Rodzina”.
styczeń–luty - Ferie zimowe w bibliotece: gry planszowe, robótki ręczne, zabawy ruchowe, konkursy literackie i plastyczne, pogadanki, teatrzyki.
luty - Wystawa „Tatry i Pieniny – część I ” ze zbiorów WBP w Opolu.
luty - Walentynki w bibliotece.
luty - Popołudnie z bajką „Lubimy czytać książki”.
luty - Przyjaciele biblioteki „Tłusty czwartek”.
marzec - Wystawa „Tatry i Pieniny – cz. II” ze zbiorów WBP w Opolu.
marzec - Dzień z książką „Lęk i jego przejawy w życiu”.
marzec - Przyjaciele Biblioteki „Dzień Kobiet”.
marzec - Popołudnie z bajką „W oczekiwaniu na wiosnę”.
marzec - Muzeum „Odwiedziny dzieci”.
kwiecień - Popołudnie z bajką „Zwyczaje Wielkanocne”.
kwiecień - Odwiedziny w bibliotece „Poznajemy bibliotekę”.
kwiecień - Dzień z książką „Satyra wierszem”.
kwiecień - Warsztaty Wielkanocne.
kwiecień - Przyjaciele biblioteki „Konstytucja 3 maja”.
kwiecień - Popołudnie z bajką „Taniec i muzyka w bibliotece”.
maj - Wystawa „Agata Christie – królowa zbrodni” ze zbiorów WBP w Opolu.
maj - Lekcja biblioteczna „Legendy Polskie”.
maj - Popołudnie z bajką „Kolorowy świat motyli”.
maj - Lekcja biblioteczna, teatrzyk „Brzydkie kaczątko”.
maj - Dzień z książką „Joga – energia ciała i ducha”.
maj - Lekcja biblioteczna „Pierwsza pomoc”.
maj - Popołudnie z bajką „Mama i jej święto”.
czerwiec - Wystawa „Podróże dalekie i bliskie” ze zbiorów WBP w Opolu.
czerwiec - Lekcja biblioteczna „Książka na wakacje”.
czerwiec - Konkurs „Opole – moje miasto”.
czerwiec - Wystawa „Książka na lato”.
czerwiec - Popołudnie z bajką „Zaczynamy wakacje”.
wrzesień - Wystawa „Spacerem po dawnym Opolu” ze zbiorów WBP w Opolu.
wrzesień - Popołudnie z bajką „Witaj szkoło”.
wrzesień - Cała Polska Czyta Dzieciom „ Gość Gwiazdka”.
wrzesień - Wystawa prac przedszkolaków.
wrzesień - Spotkanie autorskie z Anną Czerwińską-Rydel.
wrzesień - Lekcja biblioteczna „Zapoznanie z biblioteką”.
wrzesień - Konkurs „Portret autorki”.
wrzesień - Spotkanie autorskie z Zbigniewem Rokitą.
październik - Pasowanie na czytelnika.
październik - Teatrzyk „Trzy małe świnki”.
październik - Popołudnie z bajką „Recykling na co dzień”.
październik - Przyjaciele biblioteki „Jeże i ich zwyczaje”.
październik - Dzień z książką „Zajrzyj w głąb siebie”.
październik - Popołudnie z bajką „Jak zdobyć przyjaciela”.
październik - Pasowanie na czytelnika.
październik - Mały teatrzyk „Trzy małe świnki”.
październik - Popołudnie z bajką „Spójrz na świat oczami psa”.
październik - Mały teatrzyk „Jaś i Małgosia”.
październik - Konkurs „Biblioteka oczami dziecka”.
listopad - Mały teatrzyk „Brzydkie kaczątko”.
listopad - Wystawa prac dzieci.
listopad - Popołudnie z bajką „Świat mody”.
listopad - Spotkanie autorskie z Agatą Suchocką.
listopad - Mały teatrzyk „O rybaku i złotej rybce”.
listopad - Popołudnie z bajką „Kolorowe koszmary”.
listopad - Mały teatrzyk „Jaś i Małgosia”.
grudzień - Przyjaciele biblioteki „Odwiedziny św. Mikołaja”.
grudzień - Lekcja biblioteczna „Opolscy pielgrzymi”.
grudzień - Popołudnie z bajką „Coroczny dzień Anioła”.
grudzień - Popołudnie z bajką „Świąteczne życzenia”.
grudzień - Przyjaciele biblioteki „Pierniczki Świąteczne”.
grudzień - Przyjaciele biblioteki „Czar Świąt”.

Tułowicki Ośrodek Kultury. Biblioteka Publiczna w Tułowicach
maj - Happening z okazji Dnia Bibliotekarza. Biblioteczny Pokój Zagadek.
czerwiec - Spotkanie autorskie z Krzysztofem Piersą.
wrzesień - Spotkanie autorskie z Gabrielą Kańtor.
październik–grudzień - Lekcje biblioteczne dla ośmiu grup przedszkolnych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Turawie
uty - Ferie z biblioteką.
luty - Wycieczka kl.1 – poznajemy „Plastusiowy Pamiętnik”.
kwiecień - Dzień książki i praw autorskich.
maj - Pasowanie na czytelnika kl.1.
maj - Teatrzyk „Kto w bibliotece gości i kradnie mądrości”.
maj - Wycieczka kl.1 – jak wypożyczać książki.
czerwiec - Festyn i „Czytelnia pod chmurką”.
lipiec - Spotkanie z …”Wielkimi stąd”.
lipiec - Zajęcia wakacyjne.
lipiec - Nocne czytanie.
sierpień - Festyn rodzinny i inscenizacja bajki „Jaś i Małgosia”.
listopad - Książka mojego dzieciństwa, współpraca w projekcie….
listopad - Narodowe Czytanie z udziałem poety Piotra Pilarskiego.
listopad - Spotkanie „Eko – dopłaty”.
listopad - Światowy Dzień Pluszowego Misia z przedszkolakami.
listopad - „Jesień w pudełku” – zajęcia plastyczne dla dzieci.

Miejsko – Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej w Ujeździe
marzec - Konkurs na projekt logo obchodów 800-lecia miasta Ujazd (w 2023 roku).
marzec - Konkurs recytatorki „Młodzież Recytuje Poezję”.
kwiecień - Eko Tydzień w bibliotece.
maj - Z wizytą w Publicznym Przedszkolu w Starym Ujeździe – teatrzyk kamishibai.
maj - Grupa Pszczółek z Publicznego Przedszkola w Ujeździe „W krainie bajek i baśni”.
maj - Spotkanie z książką dla dzieci z Publicznego Żłobka w Ujeździe.
sierpień - Zabytkowo i klockowo: budowanie modelu zabytku Ujazdu, Kościół pw. św. Andrzeja w Ujeździe.
sierpień - Konkurs plastyczny „Dywan kwietny- mój obraz lokalnej tradycji”.
wrzesień - Warsztaty z edukacją. Stop dla raka jelita grubego; spotkanie z pielęgniarką, dietetykiem i trenerem aktywności fizycznej.
październik - Koncert „Muzyczne Kolory Lat 80.".
październik - Spotkanie z 6-latkami w bibliotece „Dzień jeża”.
listopad - Spotkanie autorskie z Marcinem Pałaszem.

Gminna Biblioteka Publiczna w Walcach
styczeń - Kubuś Puchatek i przyjaciele – konkurs literacki.
styczeń - „W krainie bajek” – głośne czytanie.
luty - teatrzyk kamishibai: sami tworzymy przedstawienie.
marzec - Moja palma wielkanocna – konkurs palm.
kwiecień - Postacie bajkowe – konkurs literacki i plastyczny.
maj - Cykl spotkań „Poczytaj mi bajkę”.
czerwiec - „Moje lektury” – konkurs ze znajomości lektur.
lipiec - „Cudowny świat ryb” – konkurs rysunkowy.
lipiec - „W świecie baśni” – cykl spotkań.
lipiec - „Czy krasnoludki są na świecie” – cykl spotkań.
sierpień - Jana Brzechwy dobrze znamy i jego wiersze chętnie czytamy.
wrzesień - Narodowe Czytanie w gminie Walce.
wrzesień - Spotkanie autorskie z Anną Czerwińską-Rydel.
październik - Nietuzinkowa postać Kubusia Puchatka – spotkania z przedszkolakami.
listopad - „Witajcie w naszej bajce” – przedstawienie.
listopad - „Dzień Pluszowego Misia” – wystawa.
grudzień - „Portret św. Mikołaja” – konkurs rysunkowy.
grudzień - „Tradycje na Śląsku” – konkurs.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wołczynie
kwiecień - Spotkanie autorskie z Romanem Pankiewiczem „Trzy żywioły”.
wrzesień - Narodowe Czytanie.
listopad - Spotkanie z młodym wołczyńskim artystą Dawidem Tyszkowskim „O książkach, muzyce i pasjach”.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdzieszowicach
Cykl spotkań z przedszkolakami promujących książki i czytelnictwo
„Z książką na start” – kontynuacja projektu.
Cykl Spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki.
luty - Ferie w bibliotece.
luty - Konkurs plastyczny „Bohatera stwórz i do bajki włóż”.
marzec - Spotkania z pasjami dla Seniorów.
marzec - Warsztaty malowania techniką japońską SUMI-E.
maj - Spotkanie autorskie z Olgą Rudnicką.
maj - Koncert Wiekowe Baszty.
maj - Spektakl ukraińsko-polskiego teatru lalkowego „Czarownica z zegara”.
maj - Wystawa malarstwa Piotra Rozumka „Punkt i linia”.
maj - Teatr Maska.
lipiec - Wystawa malarstwa Aleksandra Kowalenki.
lipiec - Wakacje w Bibliotece.
sierpień - Warsztaty drukarskie i czerpania papieru.
wrzesień - Narodowe Czytanie.
wrzesień - Występ zespołu „Gramy z Beatą”.
październik - Współorganizacja Dnia Seniora.
październik - Wyjazd do Teatru EKOSTUDIO.
październik - Warsztaty biżuterii.
październik - Partnerstwo w wykonaniu muralu ekologicznego w PSP nr 1 w Zdzieszowicach.
listopad - Spotkanie autorskie ze Zbigniewem Rokitą.
grudzień - Współorganizacja Spotkania Adwentowego dla Seniorów.

Gminna Biblioteka Publiczna w Zębowicach
Cykliczne spotkania w ramach DKK
luty - Spotkanie z przedszkolakami „Międzynarodowy Dzień Kota” – Filia w Radawie.
maj - Cykl spotkań z przedszkolakami pod hasłem maj „Kicia-Kocia na świeżym powietrzu” – Filia w Radawie.
maj - Wycieczka rowerowa, spotkanie z emerytami i rencistami, świetlica w Kniei – „Promocja czytelnictwa literatury dla dorosłych”.
maj - Spotkanie z przedszkolakami „Cała Polska Czyta Dzieciom”.
czerwiec - Spotkanie dla dorosłych ze świadkami czasu „Unikalne pamiętniki Ślązaka z okopów I wojny światowej”.
październik - Spotkanie w przedszkolu „Cała Polska czyta dzieciom”.
listopad - Jubileusz 15-lecia DKK w Zębowicach, spotkanie autorskie z Magdaleną i Krzysztofem Magnesami, promocja książki „Trzysta piąty! Walka o życie dziecka”.
grudzień - Cykliczne spotkania z przedszkolakami, czytanie bajek o tematyce Bożego Narodzenia.


[1] Komunikat z 28 lutego 2022 roku MKiDN [online] 28 lutego 2022 [dostęp: 10 marca 2023] Dostępny w Internecie www.gov.pl/web/kultura/brak-limitow-i-ograniczen-w-instytucjach-kultury?fbclid=IwAR3Z4aCEVeP2tTrEZxESgM8o6DTlctU5Bb7PGRMhEzpHLS70HupTxKTM2Io
[2] dziennikustaw.gov.pl/D2022000102501.pdf
[3] Analiza działalności bibliotek publicznych w mieście – gminie w roku 2022 r. Materiały własne Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu.
[4] System biblioteczny Sowa [online] [dostęp: 2 lutego 2023] Dostępny w Internecie pl.wikipedia.org/wiki/System_biblioteczny_Sowa
[5] System biblioteczny Mateusz[online] [dostęp:4 marca 2023] Dostępny w Internecie e-bp.eu/
[6] System biblioteczny Prolib [online] [dostęp: 4 marca 2023] Dostępny w Internecie pl.wikipedia.org/wiki/Prol

                                                              

"Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska