Agnieszka Skucha
Biblioteka Publiczna w Izbicku


„Wiecznie młodzi!” w izbickiej bibliotece


Nasza Biblioteka w pierwszym półroczu 2023 r., w ramach współpracy z Klubem Seniora realizuje projekt „Wiecznie młodzi!” dofinansowany przez Fundację BGK w programie „Generacja 6.0” edycja V. Projekt nie jest bezpośrednio związany z promocją czytelnictwa, jednak jest bardzo pożyteczny dla naszych drogich czytelników – seniorów.Głównym celem Projektu „Wiecznie młodzi!” realizowanego w okresie 2.01.2023– 0.06.2023 r. przez Bibliotekę w ramach współpracy z Klubem Seniora jest poprawa sprawności ruchowej i kondycji fizycznej poprzez grupową fizjoterapię dla osób 60+. Zależało nam na zaproponowaniu seniorom takiej formy aktywności, która wywołuje wpływ na wiele płaszczyzn ich życia. Osoby starsze bardzo często narzekają na trudności w dostępie do świadczeń zdrowotnych, w tym na długi czas oczekiwania na dostęp do usług fizjoterapeutycznych lub konieczność ich samodzielnego finansowania przy niezbyt wysokich dochodach. Mając na uwadze sprostanie tym potrzebom, chcieliśmy zapewnić zarówno dostęp do usług rehabilitacyjnych, jak i fizjoterapeutycznych świadczonych przez profesjonalnych, wykwalifikowanych specjalistów z lokalnego gabinetu fizjoterapeutycznego, których zaangażowaliśmy do współpracy. Naszym celem było osiągnięcie długofalowych efektów, chcieliśmy więc zaproponować zajęcia o charakterze cyklicznym. Dążyliśmy do tego, aby beneficjenci projektu otrzymali dostęp do wiedzy jak samodzielnie ćwiczyć i rehabilitować się, tak by zestaw ćwiczeń był dopasowany do realnych potrzeb danej osoby.

Projekt zakładał równoczesne podjęcie względem osób w wieku 60+ działań wspierających i aktywizujących. Zaplanowano sześć składających się z części teoretycznej i praktycznej półtoragodzinnych spotkań ze specjalistami. Każdą z aktywności poprzedzał wykład, aby pozyskać również wiedzę teoretyczną. Były to dwa spotkania z dietetykiem klinicznym, dwa spotkania z fizjoterapeutą oraz dwa spotkania z trenerem personalnym.

Podczas indywidualnych konsultacji każdy z uczestników projektu otrzymał zalecenia dietetyczne oraz zestaw ćwiczeń dobrany do własnych potrzeb. Seniorzy dowiedzieli się, jak dbać o kręgosłup. Poznali „Receptę na ruch”, czyli sposoby rehabilitacji i profilaktyki chorób wieku starczego. Tematem przewodnim spotkania z trenerem personalnym były ćwiczenia na zdrowy kręgosłup z elementami metody Pilates. Panie dowiedziały się m.in. jak wykonywać trening oddechu oraz ćwiczenia na piękne i zdrowe ramiona, wzmacniały również mięśnie dna miednicy. Spotkaniu towarzyszył smaczny i zdrowy – owocowy posiłek.Każdy z beneficjentów projektu skorzystał z trzech indywidualnych, dwudziestominutowych zabiegów masażu leczniczego, na który składał się zabieg oraz fizykoterapia. Podczas zajęć uczestnicy projektu wykonywali ćwiczenia z wykorzystaniem zakupionego sprzętu, czyli rolerów DuoBall oraz taśm Thera-Band. Panie otrzymały w prezencie upominkowe szkatułki ze zdjęciem całej grupy.

W ramach Projektu zorganizowane zostały również wydarzenia kulturalne - wyjazd do Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera na koncert kameralny „Ramię w ramię – arcydzieła kameralistyki” oraz wyjazd do Kina Helios w Opolu. Udział w koncercie oraz wizyta w instytucji kultury działającej w stolicy naszego województwa była formą edukacji muzycznej i aktywizacji osób w wieku 60+. Wizyta w filharmonii pozwoliła seniorom wyciszyć się, zrelaksować, wpłynęła na ich zmysły, była formą muzykoterapii.

Realizacja projektu pozwoliła na zaspokojenie potrzeb seniorów w wielu wymiarach ich życia, od rozwoju zainteresowań, poprzez ożywienie kontaktów towarzyskich, do poprawy sprawności ruchowej i kondycji fizycznej. Skutkiem zajęć praktycznych z fizjoterapeutką jest poprawa stanu zdrowia seniorów. Zarówno polepszenie kondycji fizycznej, jak i poprawa zdrowia psychicznego poprzez poczucie przynależności do grupy. Przyczyniło się to do polepszenia jakości życia beneficjentów projektu i aktywizacji osób 60+ oraz pozwoliło na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

"Projekt dofinansowany przez Fundację BGK w programie "Generacja 6.0" - edycja V".Zdjęcia są własnością BP w Izbicku

                                                              

"Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska