Agnieszka Skucha
Biblioteka Publiczna w Izbicku


Biblioteka w Izbicku – dla nas ważne jest ocalić wspomnienia


Ważnym dla izbickiej Biblioteki oraz Gminy wydarzeniem była promocja książki Wspomnienia do ocalenia autorstwa naszego „lokalnego historyka” Pana Krzysztofa Ralli, z którym zorganizowaliśmy w naszej siedzibie spotkanie autorskie.Pan Krzysztof Ralla (92 l.) naszej społeczności jest znamy jako pasjonat lokalnej historii z Otmic. Jesteśmy bardzo dumni, że mamy mieszkańca któremu udało się wydać książkę. Cieszymy się, że spisywane ręcznie przez ponad dekadę wspomnienia oraz zbiór lokalnej historii ważny dla osób zamieszkujących nasze tereny został wreszcie wydany w oprawie książkowej. Wcześniej mieliśmy możliwość zapoznać się z wersją broszurową. Aktualne wydanie jest poprawione, nieco rozszerzone zostały opisy niektórych wspomnień. W książce Wspomnienia do ocalenia Pan Ralla z pasją dzieli się z nami swoimi przeżyciami z trudnego okresu życia – czasu wojny. Przedstawił również historię nawiązania przyjacielskiej współpracy z panem Alojzym Lysko, a zarazem powiązań Powiatu Bieruńskiego z Gminą Izbicko. Autor skierował w swej wypowiedzi także przesłanie do młodego pokolenia, by pamiętać jak ważne w życiu są szeroko pojęty umiar oraz kierowanie się własnym sumieniem.W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Izbicko Brygida Pytel, główny wydawca książki Starosta Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego Bernard Bednorz, Wicestarosta Konrad Mateja oraz Przewodnicząca Rady Powiatu Anna Kubica.Książka Wspomnienia do ocalenia jest dostępna w zbiorach Biblioteki Publicznej w Izbicku. Będzie służyć naszym czytelnikom jako cenny zasób informacji o lokalnej historii.

Zdjęcia pochodzą z archiwum BP w Izbicku

                                                              

"Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska