Katarzyna Pawluk
Przewodnicząca Zarządu
Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Opolu
Członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich


Z życia SBP na Opolszczyźnie
Tydzień Bibliotek 2023


Jubileuszowy XX Tydzień Bibliotek 2023 w Opolu zainaugurowaliśmy 9 maja w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Hasło tegorocznego Tygodnia brzmiało Moja Twoja Nasza – Biblioteka!, a jego autorka Jolanta Poważyńska z Koła SBP w Wałbrzychu tego dnia była razem z nami.


Zdj. Rafał Mielnik

Po przywitaniu gości i krótkim wprowadzeniu przewodniczącej oddano głoś przedstawicielom władz lokalnych. Swoją obecnością zaszczycił nas Pan Przemysław Zych – wiceprezydent Miasta Opola i Pani Magdalena Matyjaszek - Naczelniczka Wydziału Kultury Turystyki i Współpracy Zagranicznej.
Pierwsze wystąpienie zaplanowane na ten dzień należało do Pana Tomasza Grabińskiego, dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kamiennej Górze1, który przedstawił działania biblioteki w mieście powiatowym na pograniczu. Prezentacja nie obyła się bez drobnych problemów technicznych. Czas oczekiwania umiliła słodka niespodzianka z okazji Dnia Bibliotekarza od Marcina Dudy – dyrektora MBP w Opolu, w której zgromadziło się liczne audytorium.
Na nowo rozpoczęta prelekcja ukazała pracę bibliotekarzy z województwa dolnośląskiego.


Zdj. Rafał Mielnik

Reprezentującą województwo opolskie była Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie2. Pani dyrektor Ewa Wiora ukazała działania biblioteki umieszczonej w centrum przesiadkowym. Zilustrowała nowe prace bibliotekarzy oraz opisała projekty lokalne, które instytucja realizuje.


Zdj. Rafał Mielnik

Trzecie wystąpienie „Życie w Bibliotece. Biblioteka w naszym życiu” należało do Pani dyrektor Joanny Brzeziny z Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Lublińcu3, przedstawiciela województwa śląskiego. Zaprezentowana została nowa siedziba biblioteki oraz różne formy popularyzowania czytelnictwa. Biblioteka ta została za swoje działania wyróżniona w tym roku w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Mistrz Promocji Czytelnictwa.


Zdj. Rafał Mielnik

Ostatnim, ale jakże ważnym punktem dnia było wręczenie statuetki Opolski Bibliotekarz Roku 2022 Pani Grażynie Świercz pracującej w bibliotece w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ozimku4. Pani Grażyna jest m.in. koordynatorką „Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy w Gminie Ozimek”.


Zdj. Rafał Mielnik

Złożyliśmy również podziękowania za udział w konkursie Pani Sandrze Swobodzie, która na co dzień pracuje w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Strzelcach Opolskich, w Filii w Szymiszowie5. Działania bibliotekarki są różnorodne i zauważalne w środowisku lokalnym.
W tym miejscu jeszcze raz dziękujemy Paniom na udział w Konkursie i życzymy satysfakcji z pracy i dalszego rozwoju i kreatywności.

Tegoroczny Tydzień Bibliotek w programie miał również szkolenia skierowane do bibliotekarzy Opolszczyzny. Inicjatorami były Koła SBP w Namysłowie i Strzelcach Opolskich.
10 maja br. miałam przyjemność spotkać się z bibliotekarzami, nauczycielami i pedagogami w Bibliotece Publicznej w Namysłowie6. Tematem szkolenia były uczucia i emocje, jak rozmawiać o tym z dziećmi, jaką literaturę wykorzystać, jakie zabawy zaproponować. Omówione zostały przykładowe książki, które sama wykorzystuję, omówiłam również zestawienie tematyczne dostępne na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu7.


Zdj. Rafał Mielnik

Drugie szkolenie „Jak wykorzystać nowoczesne technologie do pracy z dziećmi” odbyło się 12 maja br. w Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzelcach Opolskich. Bibliotekarki miały możliwość zapoznać się z Biblioteczną Platformą e-Wiedzy8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu i poznać zastosowania niektórych platform, aplikacji w konkretnych zadaniach prowadzonych z dziećmi i młodzieżą w opolskiej bibliotece. Ciekawą propozycją do wykorzystania dla najmłodszych jest również Polona Typo9, która pozwala nam uczyć się poprzez zabawę, poznawać m.in. najstarsze arcydzieła polskiej literatury.
Na zakończenie spotkania odbył się niezwykle ciekawy spacer uliczkami miasta. Z wieży ratuszowej w pamięci zostanie na długo przepiękny widok ruin strzeleckiego zamku i parku.


Zdj. Rafał Mielnik

Warto w tym miejscu jeszcze wspomnieć o zaproszeniu przedstawicieli Zarządu Okręgu do jury IV Powiatowego Konkursu Pięknego Czytania w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Nysie10. Konkurs odbywał się w dniach 10-11 maja br.

Cały program Tygodnia bibliotek jest dostępny na stronie: view.genial.ly/62553b12fcb3d4001181cc2c/guide-tydzien-bibliotek-2023 Zapraszamy do odwiedzenia strony www.sutori.com/en/story/stowarzyszenie-bibliotekarzy-polskich-na-opolszczyznie--Ee355tfHZLjnN8Kd6TyQuKtC, na której pokazujemy historię Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na Opolszczyźnie – sukcesywnie chcielibyśmy uzupełniać historię również tę z terenu.

Zarząd Okręgu Opolskiego SBP od maja jest na Facebooku11.
Zapraszamy do dzielenia się działaniami.


[1] biblioteka.kamiennagora.pl/
[2] www.biblioteka-gogolin.pl/
[3] biblioteka.lubliniec.pl/
[4] Biblioteka w PSP 1 w Ozimku - psp1.ozimek.pl/pl/127-biblioteka.html
[5] Filia Biblioteki w Szymiszowie - szymiszow.pl/j322/index.php/biblioteka
[6] Biblioteka Publiczna w Namysłowie - www.facebook.com/bibliotekapublicznawnamyslowie/?locale=pl_PL
[7] Zestawienie tematyczne – Uczucia i emocje - file:///C:/Users/kpawluk/Downloads/UCZUCIA-I-EMOCJE-w-literaturze-dla-dzeci_zestawienie-tematyczne.pdf
[8] Biblioteczna Platforma e-Wiedzy mo.mbp.opole.pl/
[9] Polona Typo - typo.polona.pl/pl/
[10] Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Nysie - migbp.nysa.pl/
[11] SBP ZO w Opolu - www.facebook.com/profile.php?id=100092529462455&locale=pl_PL

                                                              

"Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska