Nr 1/2020 (LXIV) ISSN 2083-7321
Redakcja
Redakcja:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu
Barbara Giedrojć
Violetta Łabędzka
Kamilla Wójt
Piotr Polus

Biblioteka Główna Politechniki Opolskiej
Karina Fedynyszyn

Biblioteka Uniwersytetu Opolskiego
Barbara Kmiecik

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
Bożena Ratajczak-Olszewska

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu
Dagmara Kawoń-Noga

Korekta:
Anna Pietrzkiewicz

Skład:
Łukasz Brudnik


Adres redakcji:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu
45-081 Opole, ul. Piastowska 18-20
tel. (77) 453 64 75
e-mail:redakcja(at)bibliotekarzopolski.pl

   "Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska