Nr 1/2020 (LXIV) ISSN 2083-7321
Spis treści


OD REDAKCJI


BIBLIOTEKA


BIBLIOTERAPIA


Scenariusze powstałe podczas Kursu III stopnia z biblioterapii


OPOLSKIE BIBLIOTEKI XXI WIEKU


RELACJE


ZOOM NA OPOLSKIE DKK


LITERATURA ● KSIĄŻKA ● CZASOPIŚMIENNICTWO ● ZBIORY SPECJALNE

REGION


PRAWO

Uchwała nr XIV/119/19 Rady Gminy Branice dnia 16 września 2019 r. w sprawie likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Branicach

Uchwała nr XVI/164/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie likwidacji filii Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzelcach Opolskich zlokalizowanej w Dziewkowicach

Uchwała nr VII/118/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej Nr 1 i Filii Bibliotecznej Nr 2 Muzycznej Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku

Uchwała nr X/179/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Kluczborku

Uchwała nr XVI/326/19 Rady Miasta Opola z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Opolu


VARIA   "Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska