Nr 1/2020 (LXIV) ISSN 2083-7321
Założenia redakcyjne „Bibliotekarza Opolskiego”
  1. Teksty należy nadsyłać w plikach tekstowych w formacie DOC. lub RTF.
  2. Jeżeli do materiału są dołączone zdjęcia, należy je przesłać jako osobny załącznik w formacie JPEG lub PNG. Zdjęcia o złej jakości nie będą publikowane.
  3. Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji, korekty oraz skrócenia tekstu.
  4. Materiały do publikacji należy nadsyłać na adres mailowy:
    redakcja(at)bibliotekarzopolski.pl
  5. Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru tekstów do publikacji.
  6. "Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
Redakcja „Bibliotekarza Opolskiego”
WBP w Opolu

   "Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska